تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

اثر رژيم غذايي و فعاليت ورزشي بر بهبود كيفيت زندگي بيماران مبتلا به استئاتوهپاتيت غيرالكلي

حسين نيك‌رو، مريم محمديان، محسن نعمتي، حميدرضا سيما، سيد رضا عطارزاده حسيني مجله پزشکی کرمان مقدمه: استئاتوهپاتيت غير الكلي (Non-alcoholic steatohepatitis يا NASH)، قسمتي از طيف كبد چرب غير الكلي (Non-alcoholic fatty liver disease يا NAFLD) است. تاكنون درمان دارويي

الگوی عادات غذایی و فعالیت بدنی در دانش آموزان دبیرستانی استان خراسان شمالی

سیدحمید حسینی, رضوان رجب زاده, حمیدرضا شرکاء, سیدمحمد علوی نیا, مریم سودمند, محمدرضا جلیلوند مجله پزشکی خراسان شمالی زمینه و هدف: شیوع چاقی به خصوص در دوران نوجوانی از مهمترین مشکلات جوامع محسوب می شود صرفنظر از عوامل ژنتیکی، الگوی

شیوع سندروم متابولیک در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مهناز مردانی ؛ 2 عزت اله رفیعی؛ 3 فرزاد ابراهیم زاده؛ 4 هوشنگ بابا؛ 4 سعید بالاور؛ 4 مریم علی محمدی 1دانشیار علوم تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران 2استادیار پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

تاثیر مصرف چای سبز به همراه ورزش هوازی بر آدیپونکتین و گرلین سرم

امیرحسین حقیقی ؛ 2 هادی یاراحمدی؛ 3 آرزو ایلدرآبادی 1- دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 3- کارشناس ارشد

ارتباط بين ميزان تراکم معدنی استخوان و بيماری‌ عروق کرونر

نویسندگان: معصومه توحيدی*، محمدحسين دباغ منش2، جواد کجوری3 ، معصومه خدری4 مرکز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم، بيمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شيراز 2- مرکز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم، بيمارستان نمازی، دانشگاه علوم پزشکی شيراز 3- گروه قلب و

تأثير شدت‌های متفاوت تمرين هوازی بر سطوح انسولين و مقاومت انسولين موش‌های ماده‌ی مبتلا به سندرم پلی‌کيستيک تخمدان

نويسندگان: ناهيد بيژه *، عليرضا دلپسند ، کيوان حجازی مجله پزشکی سبزوار چکيده مقاله: زمينه و هدف: تمرين هوازی می‌تواند در درمان سندرم تخمدان پلی‌کيستيک که يکی ازاختلالات شايع آندوکرينی درزنان است، اثرگذار باشد. گفتنی‌است شدت‌های متفاوت تمرين هوازی دردرمان

تعدیل بیان ژن فاکتور رشد عصبی در نخاع حرکتی رت های مبتلا به نوروپاتی دیابت در پی 6 هفته تمرین استقامتی

امیر بهادر دخیلی, رضا قراخانلو,  منصوره موحدین, مسعود رحمتی, محمد کشاورز مجله پزشکی تبریز زمينه و اهداف: نوروپاتی دیابت یکی از رایج ترین عوارض دیابت می¬باشد که با کاهش در سنتز و انتقال نوروتروفین¬ها همراه است. هدف از پژوهش حاضر

اثر 8 هفته تمرين مقاومتی با و بدون دانه خرفه بر برخی از نشانگرهای آسيب کبد در زنان مبتلا به ديابت نوع 2

آناهيتا صالحی ، پروين فرزانگی* استاديار فيزيولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری مجله پزشکی ارومیه زمينه و هدف: ديابت يک بيماری متابوليک است که از طريق استرس اکسيداتيو می‌تواند منجر به آسيب کبدی گردد. انجام فعاليت بدنی منظم و

اثر حاد فعاليت ورزشی فزآينده بر غلظت پپتيد YY، نوروپپتيد Y و IGF-1 پلاسما در ورزشکاران جوان

حسن فرجی، رحمان رحيمی ، سعيد دباغ نيکوخصلت دانشجوی دکترا گروه تربيت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مريوان مجله تازه های علوم کاربردی در ورزش مشخص شده است که فعاليت ورزشی يک استراتژی جهت مقابله با چاقی محسوب

اثر مصرف محلول‌های قندی خوراکی بر عملکرد شناگران

لاله افشاری، شوکا محمدی، سعيد شاکريان ، رضا امانی استاديار گروه تغذيه و رژيم درمانی، دانشکده پيراپزشکی، دانشگاه ملی مالزی مجله تازه های علوم کاربردی در ورزش مشخص شده است که محلول های قندی می تواند عملکرد ورزشکار را در