تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

لطفعلی بلبلی 1؛ الهه ممشلی2؛ علی رجبی2؛ مرتضی یاری3 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی 3کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی

تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید انسدادی بر عملکرد سیستم ضداکسایشی و شاخص‌های آسیب سلولی زمان‌های بازیافت در زنان غیرفعال

محدثه عاطفی نیا 1؛ ندا خالدی2؛ حمید رجبی3 1کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی 2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی 3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه خوارزمی مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر یک جلسه فعالیت ورزشی تناوبی شدید همراه با

تأثیر مصرف مکمل ملاتونین بر عملکرد قلبی پس از فعالیت ورزشی شدید در سالمندان

سعید نقیبی 1؛ محمد جواد ملکی2؛ زیبا استوان3 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2جراح قلب و توراکس، متخصص طب فیزیکی 3کارشناس ارشد علوم ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی مجله فیزیولوژی ورزشی چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی

اثر کوتاه‌مدت حرکات کششی ایستا و پویا بر نسبت عملکردی و رایج عضلة همسترینگ به چهارسررانی زنان ورزشکار

محمد شریعت زاده 1؛ سمیرا غلامیان2؛ داوود محسنی نیا3؛ زهره برهانی4؛ علی کاشی5 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی 2دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس آزمایشگاه پژوهشگاه تربیت‏‌بدنی و علوم ورزشی 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های foxo1 و foxo3a بافت قلب موش های صحرایی نر نژاد ویستار

Sadaf Kara’i 1 , Ali Asghar Ravasi 2 , Majid Gholipour 3 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه: هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو نوع تمرین تداومی هوازی و تناوبی شدید بر میزان بیان ژن های foxO1 و foxO3a در

تاثیر همزمان فعالیت تمرینی منظم و ویتامین D بر سطح آپپتوز و آنزیم های آنتی اکسیدانی بافت قلب در رت های نر قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه

Mehdi Pirooz 1 , Mohammad Ali Azarbayjani 1 , Seyed Ali Hosseini 2 , Maghsoud Peeri 1 مجله دانش و تندرستی چکیده مقدمه : اثرات بیولوژیک ترکیبات اکسید کننده قوی در بدن انسان ، تحت کنترل عوامل آنتی اکسیدان است

تاثیر مکمل رزوراتول طی تمرینات ورزشی بازتوانی قلبی بر نیم رخ لیپیدی بیماران قلبی تحت عمل جراحی بای پس: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

Javad Almasi 1 , Kamal Azizbeigi , Khalid Mohammad Zade Salamat 2 , Behshad Naghsh Tabrizi 3 , Mohammad Ali Azarbaijani 4 مجله دانش و تندرستی مقدمه: فشار اکسیداتیو مساله ای مهم در کاهش سرعت ریکاوری بیماران بای پس می

اثر تمرین استقامتی بر عامل رشد اندوتلیال عروقی و گیرنده عامل رشد اندوتلیال عروقی-2 بافت توده سرطان پستان موش‌های کوچک آزمایشگاهی

الهام شهاب پور1 ، مریم کوشکی جهرمی* 2، محسن ثالثی3 ، غلامحسین تمدن4 1- دکتری فیزیولوژی ورزشی – بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2- دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت

اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر تعادل عملکردی مردان سالمند

ادریس باوردی مقدم* 1، سیدصدرالدین شجاع‌الدین ، حسین رادفر مجله پزشکی گرگان چکیده زمینه و هدف : سالمندی به عنوان یکی از مراحل تکاملی زندگانی بوده و یک مرحله اجتناب‌ناپذیر جامعه بشری است که می‌تواند سبب ضعف تعادل و در

اثر یک دوره تمرین ترکیبی با شدت‌های مختلف بر عملکرد ریوی و جسمانی مردان معتاد

سیدعلی اصغر حسینی ، امیرحسین حقیقی* 1، سیدعلیرضا حسینی کاخک مجله پزشکی گرگان چکیده زمینه و هدف : مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها می‌تواند بر عملکرد ریوی و جسمانی افراد اثرات منفی داشته باشد. این مطالعه به منظور