تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

تاثیر زمانبندی های مختلف تمرین پلایومتریک بر سازگاری های الکتروفیزیولوژیک عضلات پای مردان ورزشکار

کاظم خدائی; محمد رضا حامدی نیا; محسن دماوندی; سید علیرضا حسینی کاخک; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر زمانبندیهای مختلف تمرین پلایومتریک بر سازگاری الکتروفیزیولوژیک عضلات پای مردان ورزشکار بود. مواد و روش ها:

یک فصل از کتاب. آسم ناشی از ورزش؛ راهکارهایی برای بهبود اجراهای ورزشی

یک فصل از کتاب. آسم ناشی از ورزش؛ راهکارهایی برای بهبود اجرهای ورزشی

تاثیر دیابت و تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حسی نخاع موش های صحرایی

رسول اسلامی 1 ؛ غزاله سرخ کمان زاده2 ؛ رضا قراخانلو3 ؛ عبدالرضا کاظمی4 ؛ عبدالعلی بنایی فر5 1استادیار دانشگاه علامه طباطبایی 2کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمان 3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 4استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان 5استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر

جلیل رئیسی 1 ؛ حمید رجبی2 ؛ کامران قائدی3 ؛ سید محمد مرندی4 ؛ زهرا اسدی سامانی5 ؛ فاطمه کاظمی نسب6 1استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان 2دانشیار دانشکده علوم ور زشی دانشگاه خوارزمی تهران 3دانشیار گروه زیست

تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی

سجاد احمدی زاد1 ؛ سعید علیپور پارسا2 ؛ رویا ذکری 3 ؛ سعید دباغ نیکوخصلت4 ؛ هادی ابراهیمی5 1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 2استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3دانشگاه تبریز 4استادیار دانشگاه تبریز 5استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجله فیزیولوژی

مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال

اسماعیل عظیمیان 1 ؛ روح الله رنجبر2 ؛ سعید شاکریان2 ؛ عبدالحمید حبیبی3 ؛ مهری غفوریان4 1کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز 2استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز 3دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 4دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجله

تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان

فلاح رحمانی 1 ؛ اصغر توفیقی2 ؛ غفور غفاری3 1کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه 2استادیار دانشگاه ارومیه 3کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین‌های مثبت و

تاثیر 14 هفته تمرین استقامتی بر بیان miR-499 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

محمد فتحی1 ؛ سعید آبرون* 2 1استادیار دانشگاه لرستان 2دانشیار دانشگاه تربیت مدرس مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این پژوهش بررسی اثر تمرین استقامتی بر بیان miR-499 بطن چپ بود. بدین منظور 14 رت تحت شرایط کنترل‌شده (دما، چرخه روشنایی و

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن

ناهید بیژه1 ؛ زهرا سرلک2 ؛ سمانه فراحتی2 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 2دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش تعیین تأثیر

مقایسۀ حداکثر اکسیداسیون چربی و Fatmax بین زنان تمرین‌کرده و تمرین‌نکرده

هادی روحانی 1 ؛ سید صالح صفری موسوی2 ؛ سمیرا غلامیان3 ؛ اسماعیل فرزانه4 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی،