تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

اثر 12 هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی رزیستین و شاخص‌های مقاومت انسولینی مردان لاغر غیرفعال

فتاح مرادی * مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : یافته‌های اندکی در زمینه اثر تمرین ورزشی بر سطح رزیستین و شاخص‌های جدید مقاومت انسولینی در افراد لاغر غیرفعال در دسترس است. این مطالعه به منظور تعیین اثر یک دوره

اثرات درمانی گیاه اسطوخودوس

کیوان یعقوبی *، غلامرضا کاکا، شقایق داودی ، حسن عشایری مجله پزشکی گرگان داروهای مورد استفاده در درمان بیماری‌های اعصاب ضمن تنوع گسترده دارای اثرات جانبی و مضرات غیرقابل انکاری هستند. تلاش برای یافتن جایگزینی مناسب موجب شده تا موجی

تاثير چای سبز بر غلظت سرمی استروژن، پروژسترون و گنادوتروپين‌ها در موش‌های صحرايی ماده

مليحه مرشدی، دکتر موج خالقی، مريم آذرمی، عقيله محمدزاده ، دکتر علی گل * مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: گياهان دارويی درطول تاريخ جايگاه خود را در زندگی انسان به عنوان عوامل دارويی و درمانگر تثبيت کرده‌اند. چای سبز

ارتباط ورزش با الگوی ديسمنوره ی دختران ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390

کتايون وکيليان ، معصومه داود ابادی ، رويا غلامی مجله طب مکمل مقدمه: در گذشته جهت درمان و کاهش ديسمنوره­ی اوليه از داروهای ضدّ التهاب‌ غير استروئيدی استفاده می‌شده است؛ اما امروزه استفاده از اين داروها به دليل دارا بودن

تتأثير مکمّل‌دهی کوتاه‌مدت عصاره‌ی هيدروالکلی گياه خار مريم (سيلی‌مارين) بر تغييرات سطوح آنزيم‌های کبدی ناشی از يک وهله فعّاليت هوازی در مردان فعّال

بهروز حيدری، معرفت سياه کوهيان ، جواد وکيلی ، علی ضرغامی خامنه مجله طب مکمل مقدمه: خار مريم گياه دارويی سنتی بوده و دارای چند ماده  فعال ازجمله سيلی ‌مارين است. هدف از تحقيق حاضر بررسی تاثير مکمل‌دهی کوتاه‌ مدت

تتأثير 8 هفته تمرين استقامتی و مکمّل‌ياری پروتئين وی Whey)) بر سطوح سرمی لپتين، نسبت تستوسترون به کورتيزول، پروفايل ليپيدی و ترکيب بدنی دانشجويان پسر چاق

مهدی حکيمی ، معرفت سياهکوهيان، بهروز بقايی، مريم علی محمدی ، کيوان احمدی دهرشيد مجله طب مکمل مقدمه: در زمينه تاثير پروتئين Whey در جريان تمرينات استقامتی بر توده چربی، ليپوپروتئين­های پلاسما و تغييرات هورمونی در افراد چاق پژوهش­های محدودی

تاثير سه شيوه تمرين ترکيبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح سرمی آديپونکتين و مقاومت به انسولين در زنان سالمند دارای اضافه وزن

دکتر ابراهيم بنی طالبی ، علی حسين زاده، زهرا مردان پور شهرکردی ، دکتر صادق امانی شلمزاری مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: هدف اصلی از انجام اين مطالعه، مقايسه تاثير سه شيوه تمرين ترکيبی (قدرتی و استقامتی) بر سطوح

تاثير 12 هفته تمرينات ورزشی منتخب پيلاتس بر سطح سرمی آديپونکتين و مقاومت به انسولين در زنان نجات يافته از سرطان پستان و نقش آن در پيشگيری از عود بيماری

دکتر اکبر اعظميان جزی ، دکتر بهنام قاسمی مبارکه، زينب ويسمه ، دکتر نوشين پارساگهر مجله پزشکی کردستان با توجه به تاثير پايين بودن سطح سرمی آديپونکتين بر بروز بيماری سرطان پستان و احتمال افزايش آن پس از يک دوره

مقايسه قدرت ايزومتريک عضلات ران در زنان ورزشکار دانشگاهی با سابقه ی پيچ خوردگی اينورشنی مچ پا با مچ پای سالم

مهديه پيرانی ، دکتر علی اصغر نورسته ، دکتر حميد محبی مجله پزشکی کردستان زمينه و هدف: پيچ خوردگی­های جانبی مچ پا از شايعترين آسيب ديدگی­ها در ورزش­های دانشگاهی، دبيرستانی و تفريحی به شمار می­رود. اگر قدرت عضلات ران  در

اثر محروميت از خواب و فعاليت شديد بی هوازی بر غلظت کورتيزول و ايمونوگلوبين A سرم در مردان ورزشکار

دکتر سجاد ارشدی ، دکتر عبدالعلی بنائی فر، رسول گوهری ، رودابه شکيبا تبار مجله پزشکی کردستان زمينه و ﻫﺪف: بی خوابی ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ دستگاه های بدن و شرايط روحی رواﻧﻲ اﻓﺮاد آﺛﺎری ﻣﻨﻔﻲ دارد. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ