تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

The effect of six weeks of high-intensity interval training with and without zinc supplementation on aerobic power and anaerobic power in female futsal players

Malihe Saeedy, Nahid Bijeh, Mahtab Moazzami International Journal of Applied Exercise Physiology Purpose‏:‏‎ Different training methods and various supplementations are usually used by the ‎athletes to improve their exercise performance. The aim of this study was to investigate the effect

تأثیر تمرینات پیلاتس بر سطح BDNF سرم مردان سالمند

ایمان زکوی 1 ؛ علی اصغر ولی پور2 ؛ مژگان بنی‌‌هاشمی امام‌قیسی3 ؛ بنفشه بیژنی4 ؛ رفعت عیسی زاده5 1کارشناس‌ارشد، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. 2کارشناس‌ارشد، کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. 3کارشناس‌ارشد،

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژنPGC-1α در عضلات کند و تند‌ انقباض رت‌های نر سالم

وحید حدیدی 1 ؛ محمد رضا کردی2 ؛ عباسعلی گائینی3 ؛ امین نکویی4 ؛ احد شفیعی4 ؛ مطهره حاجتی مدارایی4 1دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2دانشیار، گروه

رابطۀ بین ویژگی‌های آنتروپومتریک و قابلیت‌های فیزیولوژیک فوتبالیست‌های نوجوان آماتور

سیدمحمد حسینی 1 ؛ محمدرضا محمودخانی2 ؛ امید محمدیان3 ؛ مژگان احمدیان4 ؛ محمدحسن گردی اشکذری5 1دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 2دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

تأثیر مصرف حاد کافئین بر کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز پلاسما پس از یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان ورزشکار

عباس فروغی پردنجانی1 ؛ محسن ابراهیمی 2 ؛ روح الله حق شناس2 1کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی- دانشگاه سمنان، سمنان، ایران 2. استادیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه سمنان، سمنان، ایران نشریه علوم زیستی ورزشی براساس برخی شواهد مصرف کافئین قبل از فعالیت

تأثیر یک دورۀ تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص‌های عملکردی رت‌های نر در حال بالیدگی

شادمهر هریجانی میردار 1 ؛ اکرم ارزانی2 ؛ احسان عرب زاده2 ؛ فروغ نیستانی2 ؛ مینا باغبانی2 ؛ سجاد احمدی2 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران-مازندران-ایران 2کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم

تأثیر تعاملی تمرین استقامتی و مصرف ویتامین E بر سطوح آدیپونکتین و شاخص مقاومت انسولین در زنان غیرفعال

زینب حسین زاده1 ؛ سجاد احمدی زاد 2 ؛ مهدی هدایتی3 ؛ مینو باسامی4 ؛ حسنا رشیدی1 1کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی 2دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی 3دانشیار، پژوهشکدۀ غدد

تأثیر تمرینات تناوبی شدید (HIT) بر سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین کودکان چاق

رحمان سوری 1 ؛ مینا اکبری2 ؛ عبدالرضا کاظمی3 ؛ محمدامین ساعی4 ؛ صادق امانی5 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران 2دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران- ایران 3استادیار گروه

اثر ده هفته تمرین هوازی بر میزان فیلتراسیون گلومرولی و سطوح اوره، کراتینین و اسید اوریک خون مردان مسن دیابتی نوع دو

محمد علی سمواتی شریف 1 ؛ حجت اله سیاوشی2 1دانشیار، عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، پژوهشکدۀ طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران نشریه

تأثیر تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های ریوی و ترکیب بدنی زنان چاق و دچار اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع دو

رحیمه مهدی زاده 1 ؛ سارا حاصلی2 1دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران 2کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران نشریه علوم زیستی ورزشی هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر