تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

تأثیر تمرینات مقاومتی همراه با مصرف کلسیم بر سطح هورمون آنتی مولرین و برخی از شاخص‌های متابولیکی مبتلایان به سندرم تخمدان پلی کیستیک

عباس صارمی 1 ؛ محدثه سادات یعقوبی2 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک، اراک، ایران. مجله زنان مامائی و نازائی ایران مقدمه: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک یکی

اثر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی روی سطح سرمی آدیپونکتین و شاخص مقاومت به انسولین مردان سالمند غیرفعال

احسان میر، سیدرضا عطارزاده حسینی *، کیوان حجازی ، مجتبی میرسعیدی استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : آدیپونکتین از آدیپوسایتوکاین‌هایی است که از بافت چربی ترشح می‌شود و در پاتوژنز

مقایسه اثر هشت هفته تمرین ثبات مرکزی، مقاومتی با کش و تمرین ترکیبی بر استقامت عملکردی و کنترل طرز ایستادن مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

بهنام مرادی *، سیدصدرالدین شجاع الدین ، ملیحه حدادنژاد کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : بیماری مولتیپل اسکلروزیس یکی از شایع‌ترین بیماری‌های سیستم عصبی – مرکزی در

تاثیر زمانبندی های مختلف تمرین پلایومتریک بر سازگاری های الکتروفیزیولوژیک عضلات پای مردان ورزشکار

کاظم خدائی; محمد رضا حامدی نیا; محسن دماوندی; سید علیرضا حسینی کاخک; مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر زمانبندیهای مختلف تمرین پلایومتریک بر سازگاری الکتروفیزیولوژیک عضلات پای مردان ورزشکار بود. مواد و روش ها:

یک فصل از کتاب. آسم ناشی از ورزش؛ راهکارهایی برای بهبود اجراهای ورزشی

یک فصل از کتاب. آسم ناشی از ورزش؛ راهکارهایی برای بهبود اجرهای ورزشی

تاثیر دیابت و تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز (BDNF) در بخش حسی نخاع موش های صحرایی

رسول اسلامی 1 ؛ غزاله سرخ کمان زاده2 ؛ رضا قراخانلو3 ؛ عبدالرضا کاظمی4 ؛ عبدالعلی بنایی فر5 1استادیار دانشگاه علامه طباطبایی 2کارشناس ارشد دانشگاه آزاد کرمان 3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 4استادیار دانشگاه ولی عصر رفسنجان 5استادیار دانشگاه آزاد اسلامی

تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر میزان پروتئین آیریزین پلاسما و بیان ژن های FNDC5 عضلانی وUCP1 بافت چربی موش های صحرایی نر

جلیل رئیسی 1 ؛ حمید رجبی2 ؛ کامران قائدی3 ؛ سید محمد مرندی4 ؛ زهرا اسدی سامانی5 ؛ فاطمه کاظمی نسب6 1استادیارگروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان 2دانشیار دانشکده علوم ور زشی دانشگاه خوارزمی تهران 3دانشیار گروه زیست

تأثیر مقادیر مختلف سیر بر پاسخ تعیین کننده های اصلی همورئولوژی به یک جلسه فعالیت استقامتی

سجاد احمدی زاد1 ؛ سعید علیپور پارسا2 ؛ رویا ذکری 3 ؛ سعید دباغ نیکوخصلت4 ؛ هادی ابراهیمی5 1دانشیار دانشگاه شهید بهشتی 2استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 3دانشگاه تبریز 4استادیار دانشگاه تبریز 5استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجله فیزیولوژی

مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال

اسماعیل عظیمیان 1 ؛ روح الله رنجبر2 ؛ سعید شاکریان2 ؛ عبدالحمید حبیبی3 ؛ مهری غفوریان4 1کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز 2استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز 3دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 4دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجله

تاثیر مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین های مثبت و منفی فاز حاد در جودوکاران جوان

فلاح رحمانی 1 ؛ اصغر توفیقی2 ؛ غفور غفاری3 1کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه 2استادیار دانشگاه ارومیه 3کارشناس ارشد دانشگاه ارومیه مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف مکمل گلوتامین و تمرینات آمادگی جودو بر پروتئین‌های مثبت و