تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

مقایسة تأثیر سه شیوة تمرین ترکیبی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول و قدرت عضلانی زنان سالمند

لاله باقری1 ؛ محمد فرامرزی2 ؛ ابراهیم بنی طالبی 3 ؛ زهرا مردان پور شهرکردی4 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهر کرد، شهرکرد،ایران 2دانشیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی

تأثیر 10 هفته تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج بر سطوح نسفاتین- 1 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

مهدی مقرنسی 1 ؛ آسیه تاجی طبس2 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-ایران 2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان – ایران مجله علوم زیستی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی

اثر مصرف کافئین بر بازگشت به حالت نخست در فعالیت ارگومتر روئینگ

محمدعلی قرائت 1 ؛ حمید آقاعلی نژاد2 ؛ لیلا عیدی ابرغانی3 ؛ یعقوب مهری الوار1 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران 2دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس تهران،

تأثیر 14 هفته فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

حمد فتحی 1 ؛ رضا قراخانلو2 ؛ حمید رجبی3 1استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی، دانشگاه لرستان، خر مآباد، ایران 2دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 3دانشیار، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه

اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران 17-12سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

مریم شهریاری1 ؛ فرزاد ناظم 2 ؛ محمدعلی سماواتی شریف3 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، 2دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

مقایسة اثر حاد انقباض های ارادی در شدت ها و زما نهای متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

صادق جعفری مقدم 1 ؛ محسن امینایی2 ؛ حمید معرفتی2 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران 2استادیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران مجله علوم زیستی ورزشی

تأثیر تمرین مقاومتی بلندمدت بر عوامل رشدی و انسولین پلاسمایی دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید

نسیم بهزادنژاد 1 ؛ سیدمحمد مرندی2 ؛ فهیمه اسفرجانی3 ؛ احمد عابدی4 1. کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 3استادیار

تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی واسپین و پروتئین واکنشگرC در مردان میانسال چاق

کیا رنجبر1 ؛ رحمن سوری 2 ؛ علی اصغر رواسی3 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران 2دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران 3استاد دانشگاه تهران گروه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران-

تأثیر مکمل سازی طولانی‌مدت ال-کارنیتین به همراه تمرین استقامتی بر شاخص های چربی خون و سطوح پلاسمایی لیپوپروتئین لیپاز

لطفعلی بلبلی1 ؛ جواد جلالی 2 ؛ معرفت سیاهکوهیان3 1دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی 2کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی 3استاد دانشگاه محقق اردبیلی مجله فیزیولوژی ورزشی این پژوهش که با هدف بررسی تأثیر مکمل­سازی طولانی‌­مدت ال-کارنیتین بر شاخص­های چربی خون و

اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان

علی گرزی 1 ؛ یاسر کاظم زاده2 ؛ پرویز احمدی3 1استادیار دانشگاه زنجان 2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر 3کارشناسی ارشد، ادارۀ ورزش و جوانان استان زنجان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف ­از پژوهش حاضر، بررسی اثر طول دورة مصرف مکمل