تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت

هدی عبدی حمزه کلایی1 ؛ عباسعلی گائینی 2 ؛ محمدرضا کردی3 ؛ ولی اله دبیدی روشن4 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران،کیش، ایران 2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اثر 8 هفته تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی بر مقادیر پلاسماییIL-10 ،TNF-a ، مقاومت انسولین و نیمرخ چربی در نوجوانان پسر

بهلول قربانیان 1 ؛ آقاعلی قاسم نیان2 1استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، ایران مطالعات کاربردی علوم زیستی در

اثر تمرین هوازی و مکمل یاری امگا 3 بر میزان اشتها و گرلین پلاسمایی زنان چاق

سمانه ابراهیم پور1 ؛ خدیجه ایران دوست 2 1دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران زمینه و هدف: گرلین هورمونی است که

مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه

آسیه میرزا آقاجانی1 ؛ حسن علی خانی 2 ؛ زهرا حجتی3 ؛ علی قرائت4 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 3استادیار گروه تربیت بدنی و

اثر خستگی ناشی از دویدن بر فعالیت برخی از عضلات اندام تحتانی در مرحله اتکاء

حامد اسماعیلی1 ؛ مهرداد عنبریان 2 1دانشجوی دکتری بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران 2دانشیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران زمینه و هدف: خستگی ناشی از دویدن با تغییراتی در مکانیک دویدن همراه

مقایسه آثار هشت هفته تمرین استقامتی، مقاومتی و مکمل‌یاری عصاره ی سیر بر MDA وTAC در موش‌های صحرایی مبتلا به سندرم متابولیک

علیرضا رستمی; وحید تادیبی; ناصر بهپور; ناصر احمدی اصل مجله پزشکی تبریز زمینه و اهداف: با توجه به مطالعات محدود مربوط به اثر تمرین استقامتی (ET) و مقاومتی (RT) با و بدون مصرف عصاره ی سیر (GE) بر عوارض سندرم

تاثیر تمرین مقاومتی بر تغییرات عملکردی و هیستوپاتولوژیکی عضله پس از آسیب استرین مزمن در موش های صحرایی سالمند

طاهر افشارنژاد ، مریم نورشاهی ، سیاوش پرورده مجله پزشکی مازندران سابقه و هدف: آسیب استرین تکراری (RSI) با افزایش در ماتریکس خارج سلولی (ECM)، آتروفی و کاهش قدرت عضله همراه است. تمرینات قدرتی (RT) اثرات مثبتی بر عملکرد و

بررسی اثر چهار هفته تمرین مقاومتی به همراه مصرف عصاره یونجه بر میزان کاتپسین S و سیستاتین C دختران دارای کاهش وزن

سارا نصیری سمنانی *۱ ، فرشته شهیدی۲ ۱- کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران ، ۲- استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی و مقاومتی بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز-1، آریل استراز و نیمرخ لیپیدی در دختران چاق

دکتر مژگان احمدی *۱، دکتر آسیه عباسی دلویی۲ ، دکتر لاله بهبودی۳ ۱- استادیار واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر زمانبندی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسررانی و همسترینگ حین تکلیف پرش-فرود تک پا در زنان ورزشکار

مینا نوری *۱، دکتر هومن مینو نژاد۲ ، دکتر فواد صیدی۲ ۱- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، ۲- استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه