تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

سهم نسبی بلوغ جنسی، رشد جسمانی و عوامل آنتروپومتریک بر توسعۀ توان بی-هوازی پسران 10 تا 18 سالۀ شهر ماهان

روح الله دهقان1 ؛ روح الله نیکویی 2 ؛ محسن امینایی3 1کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید ‌باهنر کرمان 2استادیار‌ گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید‌ باهنر کرمان 3استادیار‌ گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف

نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو در هیپوکامپ موش‌های آلزایمری‌شده با هوموسیستئین

رضا قراری عارفی1 ؛ مرضیه ثاقب جو 2 ؛ مهدی هدایتی3 ؛ رزیتا فتحی4 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند 2دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند 3دانشیار بیوشیمی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید‌بهشتی 4دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه مازندران مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از

تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال آرژنین بر مارکرهای آنژیوژنیک و آنژیواستاتیک سرمی کشتی‌گیران نخبه

مرتضی مطهری راد1 ؛ سید رضا عطارزاده حسینی 2 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد 2استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر یک دوره تمرین منتخب کشتی به‌همراه مکمل‌دهی ال

تأثیر دوره‌های آماده‌سازی و مسابقه بر سطوح استراحتی شاخص‌های پلاکتی، فیبرینوژن و پروتئین واکنشگر C در بازیکنان حرفه‌ای فوتبال

داور رضایی منش 1 ؛ سجاد احمدی زاد2 ؛ خسرو ابراهیم3 1استادیار گروه عمومی و علوم پایه، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید ‌بهشتی 3استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید‌ بهشتی مجله فیزیولوژی ورزشی

تأثیر شش هفته فعالیت کاهش‌یافته به‌شکل درد نوروپاتیک بر بیان ژن پروتئین رانندۀ یکشنبۀ عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار

عبدالرضا کاظمی 1 ؛ مسعود رحمتی2 ؛ علی ضیا سیستانی3 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکدۀ نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان 2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان 3کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

تأثیر شانزده هفته تمرین استقامتی و رژیم غذایی پرچرب بر سطوح پلاسمایی آمیلین رت‌های نر نژاد ویستار

محمد رضا کردی 1 ؛ فرزانه ملکی2 ؛ صادق ستاری فر3 ؛ علی اصغر رواسی4 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران 3دانش‌آموخته دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران 4استاد گروه فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران مجله

مطالعۀ اثر یک دوره تمرین مقاومتی و مصرف عصارۀ گیاه خار‌مریم بر لپتین و آدیپونکتین پلاسما در مردان دارای اضافه‌وزن

احمد جعفری 1 ؛ سید حسن رسولی2 ؛ محسن زروار3 1دانشجوی دکتر‌ی متابولیسم ورزشی‌ دانشگاه مازندران و گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فرهنگیان 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی و گروه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه فرهنگیان 3کارشناس ارشد آسیب‌شناسی و حرکات درمانی دانشگاه تهران

تأثیر تمرین هوازی در هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر بیان ژن‌های TLR4 و IL-1β در بافت قلب موش‌های صحرایی نر

بهزاد پاک راد1 ؛ حمید آقا علی نژاد 2 ؛ علیرضا زمانی3 ؛ محمد فشی4 ؛ بتول رضایی سراجی5 ؛ زهرا رجبی6 1دانشجوی دکتری ‌فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌مدرس 2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت‌مدرس 3استاد ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان 4استادیار

مقایسۀ تأثیر زمان‌های تحت‌تنش مختلف در مرحلۀ برون‌گرای فعالیت مقاومتی پویا بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری

حمید اراضی 1 ؛ جبار چگینی2 1دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان‌ مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر به‌منظور مقایسۀ تأثیر زمان‌های تحت تنش مختلف در مرحلۀ برون‌گرای فعالیت مقاومتی پویا بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری

تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمانبندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمانبندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی)

کاظم خدائی 1 ؛ محمد رضا حامدی نیا2 ؛ سید علیرضا حسینی کاخک3 ؛ محسن دماوندی4 1استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه 2استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری‌