تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

پاورپوینت آزمون آماری آنوای دو طرفه از طریق spss

پاورپوینت آزمون آماری آنوای دو طرفه از طریق spss این پاورپوینت دارای صدای توضیحی نیز هست که مراحل را یک به یک به زبان فارسی توضیح می دهد. لذا در زمان استفاده از آن صدای کامپیوتر خود را تنظیم کنید.

تأثیر پیش‌‌آماده‌سازی و فراپیش‌آماده‌سازی ناشی از ایسکمی- تزریق مجدد بر تولید نیروی زیربیشینۀ ایستا و پویا

علیرضا رمضانی 1 ؛ سارا زارع کاریزک2 ؛ میثم شعبانی نیا3 1استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مربی

مقایسة تأثیر سه شیوة تمرین ترکیبی بر غلظت تستوسترون، کورتیزول و قدرت عضلانی زنان سالمند

لاله باقری1 ؛ محمد فرامرزی2 ؛ ابراهیم بنی طالبی 3 ؛ زهرا مردان پور شهرکردی4 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی،دانشگاه شهر کرد، شهرکرد،ایران 2دانشیار، دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی

تأثیر 10 هفته تمرین استقامتی روی چرخ کارسنج بر سطوح نسفاتین- 1 و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

مهدی مقرنسی 1 ؛ آسیه تاجی طبس2 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان-ایران 2دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه سیستان و بلوچستان – ایران مجله علوم زیستی ورزشی چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی

اثر مصرف کافئین بر بازگشت به حالت نخست در فعالیت ارگومتر روئینگ

محمدعلی قرائت 1 ؛ حمید آقاعلی نژاد2 ؛ لیلا عیدی ابرغانی3 ؛ یعقوب مهری الوار1 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران 2دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس تهران،

تأثیر 14 هفته فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 بطن چپ رت‌های نر نژاد ویستار

حمد فتحی 1 ؛ رضا قراخانلو2 ؛ حمید رجبی3 1استادیار فیزیولوژی ورزش گروه تربیت بدنی، دانشگاه لرستان، خر مآباد، ایران 2دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکدة علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 3دانشیار، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه

اعتبارسنجی معادلات آلومتریکVO2peakدختران 17-12سالۀ شهر همدان با مداخلۀ آنتروپومتری و بلوغ بیولوژیک

مریم شهریاری1 ؛ فرزاد ناظم 2 ؛ محمدعلی سماواتی شریف3 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، 2دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

مقایسة اثر حاد انقباض های ارادی در شدت ها و زما نهای متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

صادق جعفری مقدم 1 ؛ محسن امینایی2 ؛ حمید معرفتی2 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران 2استادیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران مجله علوم زیستی ورزشی

تأثیر تمرین مقاومتی بلندمدت بر عوامل رشدی و انسولین پلاسمایی دو بیمار مبتلا به سوختگی شدید

نسیم بهزادنژاد 1 ؛ سیدمحمد مرندی2 ؛ فهیمه اسفرجانی3 ؛ احمد عابدی4 1. کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 3استادیار

تأثیر دوازده هفته تمرین مقاومتی بر سطوح سرمی واسپین و پروتئین واکنشگرC در مردان میانسال چاق

کیا رنجبر1 ؛ رحمن سوری 2 ؛ علی اصغر رواسی3 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه تربیت مدرس، تهران- ایران 2دانشیار گروه فیزیولوژی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران- ایران 3استاد دانشگاه تهران گروه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران-