تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

اثر مصرف کوتاه‌مدت مکمل تورین بر میزان خستگی عصبی عضلانی و سطوح لاکتات خون در فعالیت تناوبی بیشینه

علی اکبرنژاد1؛ سید مصطفی موسوی مظفر2؛ الیاس کوثری3؛ سمانه کنشلو 4 1دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 2دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 3دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی ورزش

بررسی پاسخ سطوح FABP5 پلاسمایی به هشت هفته فعالیت هوازی در زنان یائسه و غیریائسه با وزن بالا

ریحانه دلبری 1؛ رزیتا فتحی2؛ الهه طالبی گرکانی2 1کارشناس‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 2دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران نشریه علوم زیستی ورزشی مطالعۀ حاضر با هدف بررسی پاسخ

تأثیر یک دوره تمرینات پلایومتریک بر سطوح هموسیستئین و BDNF در مردان فعال

مهدی نقابی1؛ محمد فاضل زاده 2؛ ضیاء فلاح محمدی3 1کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران 3دانشیار دانشگاه مازندران، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم

تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی پیشرونده و تناوبی شدید، بر تعداد لکوسیت‌ها و پلاکت‌های خون مردان غیرورزشکار

مهدی یادگاری 1؛ علی اصغر رواسی2؛ سیروس چوبینه3 1دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 2دکتری تخصصی، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 3دکتری

تأثیر مصرف کافئین بر سطوح لاکتات خون و اسید چرب آزاد تکواندوکاران جوان پس از یک فعالیت تناوبی اختصاصی

سید عبدا… هاشم ورزشی* 1؛ سید نعمت خلیفه2 1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، گروه فیزیولوژی ورزشی، مازندران، ایران 2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: کافئین یکی از پرمصرف­ترین و دردسترس­ترین

استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت- آیا مصرف آنتی اکسیدان ها لازم است؟

بابک نخستین روحی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاداسلامی، اردبیل، ایران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی در دو دهه اخیر استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت و آنتی اکسیدان ها به یکی از حیطه های

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر غلظت پلاسمایی مایونکتین در مردان چاق

علی رضا صفرزاده 1؛ لیلا معظم وحید2 1استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده، علوم ورزشی، دانشگاه مازندران 2کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد ساری، مازندران، ایران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: مایونکتین از مایوکین­های تازه شناخته شده­ای

مقایسۀ پاسخ های حاد دستگاه فیبرینولیز پلاسما به یک وهله فعالیت هوازی زیربیشینه در افراد تمرین کرده و تمرین نکرده

داور خدادادی 1؛ اتابک شاهد2 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف:  تعادل میان عملکرد اجزاء دستگاه هموستاز بدن بسیار مهم است. فعالیت

تاثیر تمرین مقاومتی دایره ای کوتاه مدت با و بدون مکمل گیاه زعفران بر نیم رخ چربی و لیپوپروتئینی پلاسما در مردان جوان دانشگاهی

عباس قنبری نیاکی 1؛ مهدی علی اکبری بیدختی2؛ ایوب سعیدی2؛ صادق اردشیری2؛ مهران نقی زاده قمی3 1استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران 2کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه

اثر تمرینات تناوبی شدید بر سطوح رزیستین بافت چربی زیرپوستی و احشایی موش های صحرایی

رسول اسلامی 1؛ عبدالرضا کاظمی2؛ رضا سلاجقه3 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، ایران 2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، کرمان، ایران 3کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: رزیستین