تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

تاثير مصرف اسيدهای چرب، مواد مغذی و انجام فعاليت جسمانی منظم بر خواص مکانيکی استخوان

محمدرضا نقی‌ئی*، يوسف ابراهيم پور، پيمان درويشی، گيتی ترکمان، محمود مفيد ، مهدی هدايتی سابقه و هدف: هدف اين مطالعه بررسی مقايسه‌ای تاثير مصرف اسيدهای چرب ، مواد مغذی انتخابی (کلسيم ، ويتامينD و بورون) و انجام فعاليت جسمانی منظم

بررسی ارتباط بين سن شروع قاعدگی و نمايه توده بدنی در دختران سن 17-10 سال

حسن عبداله زاده * ، زهرا افتخاری يزدی هدف: با توجه به متفاوت بودن تاثير عواملی مانند وزن قد و نمايه توده بدنی بر سن شروع قاعدگی(منارک)، اين مطالعه به منظور تعيين عوامل مؤثّر بر سن منارک در دختران سبزوار،

اثرات شدّت‌های مختلف دويدن بر غلظت‌های پلاسمايی گلوکز و انسولين در افراد چاق

مجيد قلی پور * ، آرزو تبريزی زمينه و هدف: با توجّه به رابطه بين چاقی و ديابت نوع دو و نبود اطّلاعات در خصوص ارزيابی واکنش‌های گلوکز و انسولين افراد چاق به شدّت‌های مختلف فعّاليّت ورزشی، تحقيق حاضر با

تأثير هشت هفته تمرين در آب بر تعادل ايستای جانبازان با قطع عضو يکطرفه اندام تحتانی

يعقوب مرادی، ناصر بهپور، سعيد قايينی ، پرستو شمسه‌کهن زمينه و هدف: قطع عضو يکی از شايعترين ناتوانی‌های حرکتی است که باعث ناتوانی پايدار در افراد می‌شود. نقص در عملکرد تعادلی يکی از عوارض قطع عضو می‌باشد. هدف از انجام

تأثير يک دوره تمرين استقامتی شنا بر سطوح القايی‌هايپوکسی کبد موش‌های باردار در معرض مسموميت کادميوم

شادمهر ميردار*، سارا معماريان، مهدی هدايتی2 ، اکبر حاجی زاده3 زمينه و هدف: تغييرات فيزيولو‍ژيکی کبد در طی دوران بارداری به طور عمده موقت وگذرا بوده و به ندرت پايدار هستند. از سوی ديگر فاکتور القايی هيپوکسی در درمان آسيب‌ها،

بررسی ارتباط کيفيت و کميت کربوهيدرات رژيم غذايی و چاقی در زنان سالم

فريده شيشه بر1، زهرا شامخی*، مجيد کارانديش3 ، سيد محمود لطيفی زمينه و هدف: چاقی يکی از شايعترين اختلالات تغذيهای در دنيا محسوب ميشود. اخيرا نقش کربوهيدراتها در رژيم غذايی مورد توجه قرار گرفته است، مطالعات انجام گرفته در زمينه

تغییرات عصبی-عضلانی به دنبال دوچرخه سواری با شدت بالا در شرایط هیپوکسی متوسط (مقاله لاتین)

Barclay K. Dahlstrom, Whitney R.D. Duff, Sandor Poloskei, Simon Schaerz, Trevor K. Len, J. Patrick Neary The purpose of this study was to determine whether central activation (CA) is reduced following a simulated 20-km cycling time trial (20TT) under normoxic and hypoxic conditions. It was hypothesized

اثر تمرینات هوازی بر آسیب های DNA میتوکندریایی و سالمندی (مقاله لاتین)

Anusha Eluamai, Kelly Brooks The aging process occurs at different rates among different tissues. The complication of the definition of aging is due to the occurrence of various diseases that modify body functions and tissue structure. Advances in medicine and public health

اثر ورزش منظم بر عملکرد لکوسیت در زنان جوان و میانسال (مقاله لاتین)

Vinicius C. Santos,  Izildinha R. Procida, Evelin A.A. Zicolau, Elaine Hatanaka, Cristina Borges-Silva, Tania C. Pithon-Curi, Maria F. Cury-Boaventura The purpose of this study was to investigate the effects of regular training on lymphocyte proliferation, plasma cytokine levels, and parameters of neutrophil and lymphocyte death in young

پاسخ های فیزیولوژیک و ایمونولوژیکی به ورزش و قرار گرفتن در سرما در اسکی کاران حرفه ای (مقاله لاتین)

Kijin Kim, Katsuhiko Suzuki, Jonathan Peake, Nayoung Ahn, Kishiko Ogawa, Changbae Hong, Sanghyun Kim, Inseon Lee, Jongwook Park We investigated physiological responses and changes in circulating immune cells following exercise in cold and thermoneutral conditions. Participants were short track skaters