تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

ارزیابی آنزیم های سرم و شاخص های جدید برای تعیین آسیب های عضلانی (مقاله لاتین)

Kazue Kanda, Kaoru Sugama, Jun Sakuma, Yasuo Kawakami5, Katsuhiko Suzuki This investigation determined whether existing muscle damage markers and organ damage markers respond to an acute eccentric exercise protocol and are associated with affected muscle symptoms. Nine healthy-young men completed

اثرات ورزش، جنسیت، و فاز قاعدگی در بیان ژن پروتئین های ضد میکروبی بزاقی (AMP) (مقاله لاتین)

Trevor Gillum1, Matthew Kuennen2, Tara Miller1, Layla Riley1 Salivary antimicrobial protein (AMP) expression is a primary determinant of mucosal immunity. This expression can be altered by exercise. While salivary IgA has been extensively studied, less is known about Lysozyme (Lys)

تفاوتهای جنسی در شیوع علائم التهاب مجاری تنفسی فوقانی و ایمنی مخاطی مجاری تنفسی در ورزشکاران استقامتی (مقاله لاتین)

Cheng-Shiun He1, Nicolette C. Bishop1, Michal K. Handzlik2, Ayu S. Muhamad1 and Michael Gleeson1 The purpose of this study was to examine sex differences in oral-respiratory mucosal immunity and the incidence, severity and duration of upper respiratory symptoms (URS) episodes

آپوپتوز لکوسیت ها در اثر تمرینات ورزشی، مطالعه مروری (مقاله لاتین)

Karsten Krüger and Frank C. Mooren Physical exercise is well known to affect leukocyte numbers and function. While regular exercise training has been shown to enhance specific immune functions, acute bouts of intensive exercise often lead to a pro-inflammatory response

اثر تمرينات استقامتی بر سطوح سايتوکاين های اينترلوکين 6 و فاکتور رشد اپی تليال عروق بافتی موش های مبتلا به سرطان پستان

صادق امانی شلمزاری، حميد آقا علی ن‍ژاد، شعبان علی زاده، عبدالرضا کاظمی، محمد امين ساعی، ندا مينايی ، فاطمه شکرالهی زمينه و هدف: تمرينات ورزش پتانسيلی در جهت پيشگيری از سرطان پستان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات پيشگيری و

تاثير مصرف کافئين بر ميزان فشار خون در هنگام فعاليت قدرتی در مردان سالم غير فعال

محسن يعقوبی*، لطفعلی بلبلی، عباس نقی زاده، آيدين وليزاده ، صمد صفرزاده زمينه و هدف : خطر بيماري­های عروق کرونر قلب با افزايش فشار خون در افراد مبتلا به فشار خون و افرادی که فشار خون طبيعی دارند،‌ افزايش مي­يابد.

اثرات ورزش و تجويز مقادير سوپرافيزيولوژيک ناندرولون دکانوييت بر سطح اپيوييدهای پلاسما

مهدی محبی1، خليل پور خليلی2، مهناز کسمتی1، صمد اکبرزاده3 ، زهرا اکبری* زمينه و هدف: استروييدهای آنابوليک که توسط ورزشکاران جهت تقويت عضلات استفاده می‌شوند، بيان اپيوييدهای اندوژن را تغيير و باعث اختلالات رفتاری می‌شوند. فعاليت‌های ورزشی ميزان اپيوييدهای اندوژن

مقايسه اثر تمرين درمانی در آب و خارج آب بر قدرت عضلات زانو و کيفيت زندگی بيماران هموفيلی مبتلا به آرتروپاتی زانو

منيژه سرشتی1، دکتر پروين ميرميران* ، هانيه السادات اجتهد سابقه و هدف: کاهش قدرت عضلانی متعاقب خونريزی های مکرر در مفصل زانو و به دنبال آن کاهش سطح کيفيت زندگی از جمله مشکلات اساسی بيماران هموفيلی به حساب می آيند.

ارتباط پلی‌مورفيسمrs2236242 در ژن واسپين با اضافه وزن و چاقی در زنان ايرانی

علی زارعی1، دکتر ليلا کهن* ، دکتر سارا فلاحی مقدمه: بروز چاقی در سطح جهان به سرعت در حال افزايش است، نه تنها در جوامع صنعتی بلکه در کشورهای توسعه يافته نيز اين افزايش شيوع به چشم می‌خورد. غلظت بالای

اثر يک دوره تمرين استقامتی بر سطح IL-8 سرم و حجم تومور در موش‌های حامل تومور پستان

دکتر حميد آقا علی نژاد*، شيوا هفت چناری2 ، دکتر حسن متين همايی مقدمه: تمرين‌ ورزشی اثر پيشگيرانه و کمک درمانی بر سرطان پستان دارد. هدف پژوهش حاضر مطالعه‌ی اثر تمرين استقامتی بر غلظت IL-8 سرم و حجم تومور موش­های