تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

تاثیر موسیقی بر کارایی قلبی تنفسی در دورۀ سریع بازگشت به حالت اولیه پس از واماندگی

علی اکبرنژاد؛ 2حامد برزگر ؛ 3رحمن سوری؛ 2الهام وسدی؛ 4پریسا پورنعمتی مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ضرباهنگ‌هایمختلف موسیقی (موسیقی با ضرباهنگ کند و موسیقی با ضرباهنگ کند) بر برخی پاسخ‌های قلبی – تنفسی مردان جوان سالم در نخستین دقایق

تأثیر دو نوع فعالیت بدنی، بر پاسخ VEGF-A سرمی ‌مردان غیر‌ورزشکار

علی اصغر رواسی؛ 2مهدی یادگاری ؛ 3سیروس چوبینه از جمله سازگاری‌های مهمی ‌که در پی تمرینات ورزشی رخ می‌دهد، افزایش چگالی مویرگی یا آنژیوژنز است.  فاکتور رشد آندوتلیال عروقی (VEGF) نقش میتوژنیک برای سلول‌های آندوتلیال دارد و واسطۀ مهمی در

سازگاری‌های عصبی و عملکردی به تمرین پلایومتریک در مقابل ترکیب پلایومتریک و دو سرعت در فوتبالیست‌های نوجوان

1ابوذر کاوه ای؛ 2رضا قراخانلو ؛ 3حمید رجبی هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ سازگاری‌های عصبی و عملکردی به تمرین پلایومتریک در مقابل ترکیب پلایومتریک و دو سرعت بود. در این پژوهش 22 بازیکن نوجوان فوتبال با میانگین سن 82/0±28/14 سال،

تأثیر شش هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های مورفولوژیکی قلب زنان تمرین‌نکرده

فاطمه شب خیز؛ 2نیما قره‌داغی ؛ 3یعقوب مهری الوار؛ 4فرحناز امیرشقاقی؛ 5زینب اینانلو؛ 6نیلوفر صفاریان هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر شش هفته تمرینات مقاومتی بر شاخص‌های ریخت‌شناسی سلامت قلب زنان تمرین‌نکرده است. به همین منظور 20 زن کم‌تحرک با

تأثیر مکمل ال‌کارنیتین و تمرین هوازی بر توان هوازی و لاکتات خون در مردان جوان

مجید کاشف؛ 2علیرضا رمضانی؛ 3محمود محمدی تحقیق حاضر به‌منظور تعیین اثر مصرف مکمل ال‌کارنیتین و تمرینات منتخب بر توان هوازی و لاکتات خون در مردان جوان انجام گرفت. در این تحقیق 30 دانشجوی غیر‌ورزشکار دانشگاه شهید رجایی با میانگین سنی

اثر تمرینات منظم استقامتی و مکمل گالبانوم بر عملکرد عروقی طی پرفشار خونی مزمن

1زهره جلالی ؛ 2ولی الله دبیدی روشن التهاب مزمن به‌عنوان بخش جدایی‌ناپذیر بیماری‌های قلبی – عروقی و پرفشارخونی با بد عمل کردن اندوتلیال همراه است.هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرینات استقامتی و مکمل گالبانوم بر شاخص‌های مرتبط با عملکرد

ورزش و درمان افسردگی؛ مطالعه مروری از چندین روش تمرینی (مقاله لاتین)

Robert Stanton, Peter Reaburn Objectives: There is growing interest in the use of exercise in the treatment of depression. A number of randomized controlled trials (RCTs) have demonstrated a reduction in depressive symptoms with both aerobic and non-aerobic exercise interventions. This has

بررسی خستگی عصبی-عضلانی در طول 200 متر شنای پروانه (مقاله لاتین)

Ana Conceição1,, António J. Silva2, Tiago Barbosa3, István Karsai5 and Hugo Louro The aims of this study were: i) to analyze activation patterns of four upper limb muscles (duration of the active and non-active phase) in each lap of 200m

اثر تمرین ورزشی در محیط گرم بر جریان خون چشمی (مقاله لاتین)

Tsukasa Ikemura1,2 and Naoyuki Hayashi2 The hypothesis that heat stress reduces the ocular blood flow response to exhaustive exercise was tested by measuring ocular blood flow, blood pressure, and end- tidal carbon dioxide partial pressure (PETCO2) in 12 healthy males

اثر مصرف امگا-3 بر عملکرد و تندرستی افراد جوان بعد از تمرینات شدید برون گرا (مقاله لاتین)

Peter Lembke1, Jillian Capodice2, Kathleen Hebert2 and Thomas Swenson3 A clinical study was undertaken to evaluate the associations between the tissue levels of omega-3 (N3), also known as the Omega-3 Index (N3 Index), on various clinical and quality of life