تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

تمامي خدمات این سایت داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه بوده و فعاليت‌هاي آن تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است. More »

 

ارتباط بين شاخص توده بدنی با تراکم مواد معدنی استخوان در سالمندان

سيدرضا حسينی(MD)، پروين سجادی(MSc)، سحر جمالی(MD)، ، حاجی قربان نورالدينی(MD)،، رضا قديمی(PhD)، ، علی بيژنی(MD) (مجله پزشکی بابل) سابقه و هدف: پوکی استخوان و چاقی مشکل بزرگ جهانی محسوب می شوند که شيوع آنها نيز در حال افزايش است. چاقی

بررسی ارتباط بين برخی شاخص‌های آنتروپومتريک با سن منارک دختران

نسيبه شريفی، شهناز نجار، ميترا تدين نجف آبادی ، محمدحسين حقيقی زاده مقدمه و هدف: متوسط سن منارک به علت تنوع منطقه‌ای از کشوری به کشور ديگر متفاوت است و فاکتورهای متعددی مانند فاکتورهای محيطی و ژنتيک بر روی زمان

تاثير کوتاه‌مدت دو نوع تمرين ثبات‌دهنده روی فراخوانی عضلات کمری و شکمی و انحنای کمردر بيماران کمردردی مزمن غير اختصاصی

زهرا يعقوبی، صديقه کهريزی، محمد پرنيان پور ، سقراط فقيه زاده (مجله کومش) سابقه و هدف: کمردرد ناشی از اختلال عمل‌کرد عضلانی باعث تحميل هزينه‌های زياد درمان می‌شود. يافتن روش‌های موثر به منظور بررسی تغييرات فعاليت عضلات يکی از اهداف

مقايسه تاثيرلرزش موضعی و تمرين تقويتی عضلات شکمی بر ضخامت چربی موضعی شکم در زنان جوان سالم

الهام فاطمی، اميرهوشنگ بختياری، راهب قربانی، پريناز وهابی، سحر معصومی ، زهرا سليمانيان (مجله کومش) سابقه و هدف: چاقی يکی از مشکلات سلامتی دردنياويک عامل خطرسازبرای ابتلاء به بيماری‌هاي قلبی عروقی می‌باشد. از تمرينات تقويتی به منظورکاهش ضخامت چربی موضعی

اثرات تعداد دفعات تمرين هوازی بر برخی شاخص‌های التهاب عمومی در دانشجويان مرد چاق

علی ضابط، رحمن سوری، نجمه رضائيان ، شهرام عظيمی (مجله کومش) سابقه و هدف: فعاليت بدنييکی از استراتژی‌های موثر در کاهش خطر بيماری‌های مزمن به واسطه بهبود نيم‌رخ التهابي است. پژوهش حاضر به بررسی و مقايسه تاثير تمرينات هوازی، سه

آگاهی و نگرش زنان در مورد يائسگی و درمان هورمونی

رويا فرجی در خانه*، مريم اصغر نيا، فاطمه حسين زاده، سيده فاطمه دليل حيرتی ، عاطفه عمادی (نشریه پرستاری و مامایی جامع نگر) چکيده مقدمه: يائسگی يکی از چهار بحران زندگی زنان است که با تغييرات سوماتيک و سايکولوژيک همراه

تغييرات عوامل محور IGF و برخی پروتئين‌های پيوندی آن در زنان يائسه‌ی مبتلا به سرطان پستان پس از 15 هفته فعاليت ورزشی ترکيبی

دکتر رضا نوری ، بهاره محموديه ، دکتر ارسلان دميرچی ، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا، دکتر نادر رهنما ، دکتر حميد امامی زمينه و هدف: (عوامل رشد شبه انسولين) IGFs و برخی پروتئين‌های پيوندی آن می‌توانند سبب رخداد و بازرخداد سرطان

تأثير دو نوع برنامه هوازی و بی‌هوازی بر تغييرات سطوح کمرين در موش‌های ماده نژاد اسپراگوداولی

حامد علی زاده پهلوانی، فرهاد دريانوش، محمد شرافتی مقدم ، مهدی محمدی مقدمه: کمرين آديپوکين جديدی می‌باشد که برای تمايز و بلوغ سلول‌های چربی به سيگناليک‌های اتوکراين و پاراکراين وابسته بوده و جذب گلوکز در سلول‌های چربی را تنظيم و

مقایسه‌ی اثر 8 هفته تمرین هوازی و تمرین مقاومتی بر نیم‌رخ چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2

حسین دست بر حق, امین اعتمادی بروجنی, مهدي کارگر فرد, حسین مجتهدی, رضا روزبهانی, حسین دست بر حق مقدمه: در تحقيقات قبلی اثرات فعالیت بدنی و ورزش منظم در پیشگیری و به تأخیر انداختن بروز دیابت نوع 2، افزایش حساسیت

ارتباط امتياز رژيم غذايي کاهنده فشار خون با سندرم متابوليک در زنان

نگار قاسمي فرد، دكترابراهيم فلاحي، فرزانه برک، پروانه صانعي، دكتر عمار حسن زاده کشتلي، دكتر احمدرضا يزدان نيک، دكتر احمد اسماعيل زاده قدمه و هدف: مطالعات اپيدميولوژيک محدودي به بررسي ارتباط بين پيروي از رژيم غذايي كاهنده فشار خون (Dietary