شيوع اضافه وزن و چاقی و ارتباط آن با ميزان آمادگی جسمانی در کودکان پيش دبستانی

دکتر حميد آقاعلی نژاد، بابک فرزاد، منصوره سالاری، سميه کامجو، دکتر مقصود پيری ، مهدی بياتی

مقدمه: چاقی و اضافه وزن يک مشکل مهم سلامت عمومی به­ويژه در کودکان پيش دبستانی مي­باشد زيرا دوره‌ي­ کودکی هنگامی است که عادت­های تغذيه­ای و فعاليت بدنی در فرد بنياد نهاده مي­شود. هدف پژوهش حاضر بررسی شيوع اضافه وزن و چاقی در ميان کودکان پيش­دبستانی تهرانی با استفاده از نقاط بحرانی مختلف و تعيين ارتباط آن­ها با شاخص‌های آمادگی حرکتی و آمادگی مرتبط با سلامتی بود. مواد و روش­ها: مطالعه­­‌ی مقطعی حاضر با 381 دختر و پسر 5 تا 6 ساله انجام شد. تمام کودکان آزمون­های آمادگی حرکتی و آمادگی مرتبط با سلامتی را اجرا کردند و اندازه­های تن‌سنجی آن­ها اندازه­گيری شد. يافته­ها: بر پايه‌ي­ نقاط بحرانی انجمن بين‌المللی چاقی (IOTF) 36/7% (فاصله اطمينان 95%: 111/0-037/0) و 73/4% (فاصله‌ی اطمينان 95%: 078/0-017/0) پسرها دارای اضافه وزن و چاقی بودند، و 51/11% (فاصله اطمينان 95%: 160/0-070/0) و 99/10% (فاصله‌ی اطمينان 95%: 154/0-066/0) دخترها دارای اضافه وزن و يا چاق بودند. همبستگی معنی‌داری بين آزمون 20 متر سرعت و بيشينه‌ اکسيژن مصرفی برآوردی با بيش­تر شاخص­های تن‌سنجی در پسران و بين درازونشست تعديل­شده و بيشينه اکسيژن مصرفی با بيش­تر شاخص­های تن‌سنجی در دخترها وجود داشت. نتيجه­گيری: پژوهش حاضر شيوع به ­نسبت بالای اضافه وزن و چاقی را در هر دو جنس کودکان پيش­دبستانی نشان داد و مشخص نمود چاقی و اضافه وزن عوامل محدودکننده­ي­ عملکرد مي­باشند. کودکان دارای اضافه وزن و چاق در مقايسه با همتايان خود که دارای توده‌ی ­بدن طبيعی يا زير وزن بودند، عملکرد ضعيف­تری را در بيش­تر عوامل آمادگی حرکتی و آمادگی مرتبط با سلامتی نشان دادند.

واژه‌هاي كليدي: تن‌سنجي، چاقي، آمادگي جسماني، کودکان پيش دبستاني، تهران

رایگان – دانلود مقاله

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.