تغییرات IL-6، IL-10 و نسفاتین – 1پلاسمای در رت های نر چاق؛تأثیر دوازده هفته تمرین استقامتی

1روح الله حق شناس ؛ 2علی اصغر رواسی؛ 3محمدرضا کردی؛ 4مهدی هدایتی؛ 5فاطمه شبخیز؛ 6محمد شریعتزاده

کاهش التهاب بلندمدت در اثر چاقی ناشی از رژیم غذایی پرچرب با تمرین ورزشی مشاهده شده، اما سازوکارهای آن به‌طور کامل مشخص نشده است. به همین منظور در پژوهش حاضر، تأثیر دوازده هفته تمرین استقامتی بر IL-6، IL-10 و نسفاتین -1 رت‌های نر چاق، بررسی شد. 16 سر، رت نر ویستار دو‌ماهه به مدت 8 هفته با غذای پرچرب تغذیه شدند تا به میانگین وزنی g 30 ± 319 رسیدند. سپس به‌طور تصادفی به دو گروه 8 تایی (گروه کنترل و گروه تمرین استقامتی دوازده‌هفته‌ای) هر جلسه 60 دقیقه با سرعت 25 تا 30 متر در دقیقه، 5 روز در هفته، دویدن روی تردمیل بدون شیب تقسیم شدند و از آب و غذای در دسترس استاندارد استفاده کردند. از روش الایزا برای اندازه‌‌گیری متغیرهای بیوشیمیایی IL-6، IL-10 و نسفاتین -1 استفاده شد. نتایج نشان داد که دوازده هفته تمرین استقامتی تفاوت معناداری بین وزن رت‌ها ایجاد کرد (001/0 = P). IL-6 گروه تمرین به‌طور معناداری کمتر بود‌ (04/0 = p). نسفاتین -1 گروه تمرین به‌طور معناداری افزایش یافت (01/0 = P). IL-10 با آنکه در گروه تمرین کمتر بود، از لحاظ آماری معنادار نبود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تمرین استقامتی بلندمدت به افزایش عامل ضدالتهابی نسفاتین -1 منجر شد و احتمالاً نسفاتین -1 در تعادل انرژی بدن نقش دارد که در سطح پلاسما مستقل از تغییرات IL-10 و IL-6 است.

کلیدواژگان: التهاب؛ تمرین استقامتی؛ چاقی؛ نسفاتین -1؛ IL-6

رایگان – دانلود مقاله

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
تغییرات IL-6، IL-10 و نسفاتین - 1پلاسمای در رت های نر چاق؛تأثیر دوازده هفته تمرین استقامتی, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.