مقايسه تأثير تمرينات ايروبيک و مصرف ويتامين 6B بر شدّت علائم سندرم پيش از قاعدگی دختران غير ورزش کار

محبوبه واليانی، زينب صمدی* ، فاطمه شادمان

مقدمه: سندرم پيش از قاعدگی مجموعه ­ ای از تغييرات جسمی، روحی و رفتاری است که در اواخر فاز ترشحی سيکل قاعدگی ظاهر و منجر به اختلال در روابط بين فردی و فعاليت‌ها‌ی طبيعی می‌شود. با توجه به عدم شناخت دقيق سبب­شناسی اين سندرم، درمان ­ های متفاوتی برای آن پيشنهاد شده است. اين مطالعه با هدف مقايسه تأثير تمرينات ايروبيک و مصرف ويتامين6 B بر شدت علائم سندرم پيش از قاعدگی دختران غير ورزش­کار در سال 90-89 انجام شد.

  مواد و روش­ها: 60 دانشجوی دختر غير ورزش­کار 25-18 ساله دانشگاه آزاد خوراسگان، از طريق تکميل 5 پرسش­نامه و جدول ثبت علائم روزانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه «ايروبيک، مصرف ويتامين 6 B و کنترل» قرار گرفتند. تمرينات در گروه ايروبيک، در سالن ورزشی دانشگاه طی يک دوره 2 ماهه و در 3 جلسه 60 دقيقه­ای در هفته انجام شد و گروه ويتامين 6 B نيز به مدت 2 ماه روزانه يک عدد قرص ويتامين 6 B را مصرف کردند. پس از 1 ماه تمرين و مصرف ويتامين 6 B مجدداً پرسش ­ نامه PMS بين سه گروه به عنوان «ميان آزمون» توزيع شد و پس از 2 ماه نيز «پس آزمون» از آنان به عمل آمد.

  يافته ­ها: نتايج نشان داد شدت علائم پس از يک و دو ماه (0.001>P ) تمرين و مصرف ويتامين6 B کاهش يافت. همچنين ميانگين درصد کاهش نمره علائم جسمی، روان­شناختی و نمره کل PMS ‌در تمرينات ايروبيک بيشتر از گروه ويتامين6 B و کنترل محاسبه شد(0.05 >P )

  نتيجه­ گيری : يافته­های اين پژوهش نشان دادکه انجام تمرينات ايروبيک و مصرف ويتامين6 B در کاهش شدت علائم سندرم پيش از قاعدگی مؤثر است.

واژه‌هاي كليدي: تمرینات ایروبیک، سندرم پیش از قاعدگی، ویتامین6B،

رایگان – دانلود مقاله

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.