تاثیر هشت هفته تمرین هوازی همراه با مصرف مکمل اسپیرولینا بر سطوح پلاسمایی MDA، SOD و TAC در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

بابک هوشمند مقدم 1؛ سید رضا عطار زاده حسینی2؛ محمد رضا کردیorcid 3؛ تایماز دولو4
1دانشجوی دکتری گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
2استاد گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
3دانشیار گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
4دانشجوی کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

نشریه پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

چکیده
اثر فعالیت بدنی همراه با مصرف مکمل ها بر کاهش رادیکال های آزاد شده در افراد دیابتی به خوبی شناخته شده نیست. از آنجا که اسپیرولینا(مکمل گیاهی جلبک سبزـ آبی)یکی از غنی ترین منابع پروتئینی وآنتی اکسیدانی است، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا بر شاخص های پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی (TAC,SOD,MDA) در بیماران دیابتی بود.32 مرد کم تحرک مبتلا به دیابت نوع 2 با میانگین سنی 40سال به طور تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل تقسیم شدند. برنامه گروه تمرین شامل 45 دقیقه تمرین هوازی،3جلسه در هفته با ضربان قلب 65- 60 درصد حداکثر ضربان قلب بود.گروه مکمل و تمرین همراه با مکمل، روزانه 2 عدد قرص 500 میلی گرمی اسپیرولینا مصرف می کردند. خون گیری قبل و بعد از هشت هفته به دنبال 12-10 ساعت ناشتایی شبانه انجام شد. نتایج نشان داد MDAپس از هشت هفته در گروه های تمرین، مکمل و تمرین همراه با مکمل کاهش و سطوح TACوSOD افزایش معنی داری یافت(05/0P ≤). همچنین پس از 8 هفته بین مقادیر MDA در گروه تمرین و تمرین همراه با مکمل، اختلاف معنی داری مشاهده گردید(05/0P ≤). تمرین هوازی به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا می تواند باعث بهبود تعادل پراکسیدانی و آنتی اکسیدانی در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شده و از استرس اکسایشی ناشی از ورزش و همچنین بیماری دیابت جلوگیری کند. .
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی؛ اسپیرولینا؛ دیابت نوع 2؛ آنتی اکسیدان؛ پراکسیدان

متن کامل

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.