اثر تمرین شنا، گالیک اسید و رژیم غذایی پر چرب بر سطح سرمی هورمون های جنسی در موش های صحرایی مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

سمانه رفیعی ، محمد امین عدالت منش*
گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

مجله فیض کاشان

چکیده

سابقه و هدف: سندروم تخمدان پلی­ کیستیک (PCOS) با اختلالات هورمونی-متابولیکی، چاقی، استرس اکسیداتیو و اختلال در تخمک گذاری همراه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی 4 هفته تمرین شنا و گالیک اسید بر سطح سرمی هورمون­ های جنسی در موش ­های صحرایی مبتلا به PCOS تحت تغذیه استاندارد و پرچرب بود.
مواد و روش­ ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 72 سر موش صحرایی ماده باکره به­ صورت تصادفی در 9 گروه: کنترل، PCOS، PCOS+HF (رژیم پرچرب)، PCOS+EX (تمرین شنا)، PCOS+EX+HF (تمرین شنا با رژیم پرچرب)، PCOS+GA (تیمار گالیک اسید)، PCOS+GA+HF (تیمار گالیک اسید و رژیم پرچرب)، PCOS+EX+GA (تیمار گالیک اسید و تمرین شنا)، و PCOS+EX+GA+HF (تیمار گالیک اسید، تمرین شنا و رژیم پرچرب) تقسیم­ بندی شدند. لتروزول (mg/kg 1)، جهت القاء PCOS، و گالیک اسید (mg/kg 100) به­ مدت 28 روز گاواژ شدند. سپس، سطح سرمی هورمون­ های LH، FSH، بتا استرادیول، پروژسترون و تستوسترون با روش الایزا سنجیده شد.
نتایج: کاهش معنی­ دار سطح پروژسترون، افزایش LH، FSH، بتا استرادیول و تستوسترون در گروه PCOS نسبت به گروه کنترل دیده شد (0/05>P). تیمار با گالیک اسید و تمرین شنا سطوح هورمون­ ها را متعادل نمود، درحالی­ که رژیم غذایی پرچرب اثر تعدیل کننده هورمونی گالیک اسید و تمرین شنا را در گروه ­های مختلف کاهش داد.
نتیجه­ گیری: علی­ رغم اینکه تمرین شنا و اسید گالیک اختلال هورمون­ های جنسی ناشی از PCOS را در موش­ های صحرایی به حداقل می­ رساند، رژیم پرچرب این بیماری را تشدید می­ نماید.
واژه‌های کلیدی: سندروم تخمدان پلی کیستیک، تمرین ورزشی، گالیک اسید، رژیم غذایی پرچرب، هورمون های جنسی

دانلود رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.