تاثیر غوطه وری در آب سرد و معتدل بر تغییرات قدرت و وزن عضلانی ناشی از تمرین مقاومتی در موش های صحرایی

محسن محمدنیا احمدی 1؛ حمید رجبی2
1دانشگاه بیرجند عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

مطالعات کابردی علوم زیستی در ورزش

چکیده
زمینه و هدف: غوطه ­وری در آب سرد روشی برای بازگشت به حالت اولیه از مسابقه یا تمرین می­ باشد. اثربخشی کوتاه مدت غوطه­ وری بر بازگشت به حالت اولیه در مطالعات بسیاری بررسی شده و نتایج منفاوتی گزارش شده است؛ با این حال ابعاد سازش­ گونه آن تا حد زیادی مورد غفلت واقع شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات غوطه ­وری در آب با دمای سرد و معتدل طولانی­ مدت پس از تمرین، بر سازگاری­ های تمرین مقاومتی می­ باشد. روش­ تحقیق: 32 موش صحرایی نر نژاد اسپراگ – داولی (8 هفته ­ای) به طور تصادفی به چهار گروه مساوی شامل کنترل (22/50±208/52 گرم)، تمرین مقاومتی (26/70±208/87 گرم)، تمرین مقاومتی و غوطه ­وری در آب با دمای ˚C 27 (208/37±16/30 گرم) و تمرین مقاومتی و غوطه­ وری در آب با دمای ˚C 14 (218/75±33/20 گرم) تقسیم شدند. تمرین به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته، با 3 نوبت 5 تکراری بالا رفتن از نردبان اجرا شد و مقاومت از طریق اتصال کیسه محتوی وزنه­ به دم حیوان اعمال گردید. در انتهای هر جلسه، موش­های گروه­ 3 و 4 به ترتیب درون استخر آبی با دمای ˚C27 و ˚C14 به مدت 6 دقیقه قرار گرفتند. حداکثر قدرت بالا رفتن موش از نردبان در شروع و در جلسه آخر اندازه­ گیری شد. 24 ساعت پس از جلسه تمرینی آخر و پس از بی هوشی، عضله نعلی و خم کننده دراز انگشتان (FHL) موش ها برداشته و وزن شد. بافت چربی زیر جلدی ­شکمی- کشاله ­ای نیز به سرعت جدا و بلافاصله وزن شد. داده­ ها با استفاده از روش آنالیز واریانس یک­طرفه و در سطح معنی­ داری 0/05>p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ­ها: نتایج نشان داد که میزان وزن چربی زیر جلدی – شکمی (0/01=p)، وزن نسبی عضلات نعلی و FHL (p=0/01) و حداکثر قدرت بالا رفتن از نردبان (0/001=p) در گروه­ ها بطور معنی­ داری از نظر آماری با یکدیگر متفاوت هستند؛ به گونه ­ای که در تمامی موارد، این شاخص ها در گروه تمرین مقاومتی و غوطه­وری در آب معتدل، بهبودی بیشتری دارد. نتیجه ­گیری: غوطه­ وری در آب معتدل (با دمای ˚C27) می ­تواند بر سازگاری­های طولانی ­مدت تمرین مقاومتی در موش ­ها اثرگذار باشد؛ استفاده از این دما برای مداخلات غوطه ­وری ورزشکاران پیشنهاد می ­گردد.
کلیدواژه‌ها
غوطه‌وری در آب؛ تمرین مقاومتی؛ هایپرتروفی عضلانی

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.