تأثیر روغن ‌زیتون با و بدون فعالیت هوازی بر تعدادی از فاکتور‌های پیشگویی‌کننده بیماری‌های قلبی- عروقی در زنان

زهرا تقی زاده ، حجت الله نیک بخت ، نادر شاکری
واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران

سابقه و هدف: از آنجا که ارتباط روشنی بین غیرطبیعی بودن سطح سرمی لیپیدی و بیماری‌های قلبی گزارش شده است توجه به این فاکتور اهمیت دارد. مصرف روغن‌زیتون به علت داشتن مقدار زیادی چربی‌های تک پیوندی باعث کاهش لیپید خون بعد از صرف غذا می‌شود. همچنین بعد از سه هفته مصرف این روغن مقدار HDL بالا می‌رود. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر روغن‌زیتون بکر با و بدون فعالیت هوازی بر تعدادی  از فاکتور های پیشگویی‌کننده بیماری‌های قلبی– عروقی در زنان بود.
مواد و روش‌ها: جامعه آماری شامل  زنان 30 تا 50 سال می‌باشد. 20 نفر انتخاب شدند. 10 نفر اول گروه شاهد هستند که 6 هفته زندگی عادی و بدون تغییر خود را داشتند. سپس بعد از 10 روز استراحت همین افراد با عنوان جدید گروه زیتون مدت 6 هفته روزانه 12 گرم روغن‌زیتون بکر مصرف کردند. 10 نفر دوم با نام گروه فعالیت بدنی هوازی  به مدت 6 هفته روزانه 15 دقیقه فعالیت هوازی بر روی تردمیل انجام دادند. همین گروه بعد از 10 روز استراحت، با عنوان جدید گروه فعالیت بدنی هوازی_ روغن زیتون  به مدت 6 هفته علاوه بر فعالیت بدنی روزانه که قبلا داشتند 12 گرم روغن‌زیتون بکر مصرف می‌کردند. برای هر چهار گروه در ابتدا و انتهای 6 هفته آزمایش خون برای ارزیابی 4 فاکتور تری‌گلیسرید، کلسترول،HDL  و  LDL انجام شد.
یافته‌ها‌: نتایج نشان داد در گروهی که مصرف روغن‌زیتون با فعالیت هوازی داشتند مقدار HDL به صورت معنی‌داری افزایش یافت (05/0p<). اما مصرف روغن‌زیتون به تنهایی و فعالیت هوازی  به تنهایی تأثیر معنی‌دار و دلخواه بر کلسترول، تری گلیسرید وLDL  ندارد.
نتیجه گیری: بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد مصرف روغن‌زیتون بکر همراه با فعالیت بدنی هوازی می‌تواند یا ممکن است باعث افزایش HDL شود و دارای اثر مثبت و پیشگیری کننده بر علیه بیماری‌های قلبی– عروقی است. در حالی که استفاده از روغن زیتون به تنهایی و یا فعالیت بدنی به تنهایی اثرات دلخواه بر سطح سرمی  کلسترول، تری گلیسرید، LDL وHDL را ندارد.
واژه‌های کلیدی: روغن‌زیتون، فعالیت هوازی، پروفایل لیپیدی خون، زنان

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.