تأثیر توأم تمرین طناب زنی و مصرف مکمل زیره سبز بر شاخص‎های تن سنجی، ترکیب بدن، متابولیک، آنتی اکسیدانی و التهابی در مردان مبتلا به اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی

بابک هوشمند مقدم 1؛ فاطمه شب خیز  2
1گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
2گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
مقدمه
امروزه اضافه‌وزن و اختلالات متابولیکی همراه آن به یکی از نگرانی­های مهم حوزه سلامتی تبدیل‌شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین طناب زنی و مصرف مکمل زیره سبز بر شاخص­های تن‌سنجی، ترکیب بدن، متابولیک، آنتی‌اکسیدانی و التهابی در مردان مبتلا به‌اضافه وزن  بود.
روش کار
در این مطالعه کار آزمایی بالینی،40 مرد  جوان دارای اضافه‌وزن انتخاب و تصادفی به چهار گروه کنترل، تمرین، مکمل و ترکیبی تقسیم شدند. برنامه گروه­های تمرین شامل هشت هفته تمرین طناب زنی منتخب بود. گروه مکمل و ترکیبی، روزانه 2 عدد قرص 25 میلی‌گرمی زیره سبز مصرف می­کردند. خون‌گیری قبل و بعد از هشت هفته به دنبال 12-10 ساعت ناشتایی شبانه انجام شد.
نتایج
نتایج نشان داد پس از 8 هفته بین مقادیر وزن بدن تمام گروه‌ها با گروه کنترل اختلاف معناداری وجود دارد (05/0p≤). همچنین بین مقادیر چربی بدن، BMI، لپتین و CRP گروه­های تمرین و ترکیبی اختلاف معناداری با گروه کنترل مشاهده شد. که این اختلاف در مقادیر TAC  تنها در گروه­های مکمل و ترکیبی بارز بود (05/0p≤).
نتیجه ­گیری
با توجه به یافته­های پژوهش حاضر، طناب زنی و مصرف زیره سبز با کاهش میزان لپتین و عوامل التهابی و افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام، نقش مهمی در تنظیم وزن بدن مردان دارای اضافه‌وزن ایفا می­کند. اگرچه به نظر می‎رسد؛ تمرینات طناب زنی و زیره سبز هرکدام به‌طور مستقل تأثیرات قابل‌توجهی از خود نشان می‎دهند.
کلیدواژه‌ها
طناب زنی؛ زیره سبز؛ لپتین؛ ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام؛ التهاب؛ اضافه‌وزن

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
تأثیر توأم تمرین طناب زنی و مصرف مکمل زیره سبز بر شاخص‎های تن سنجی، ترکیب بدن، متابولیک، آنتی اکسیدانی و التهابی در مردان مبتلا به اضافه وزن: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.