تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر آمادگی هوازی، قدرت عضلانی، گلوکز خون، مقاومت به انسولین و سطح سرمی بتااندورفین زنان دیابتی نوع دو

ملیحه اسماعیلی1؛ دکتر ناهید بیژه* 2؛ دکتر مهدی قهرمانی مقدم3
1کارشناس ارشد‏ فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.‏
2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.‏
3استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده
مقدمه: دیابت، شایع‌ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسمی و یکی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت عمومی است. دیابت، مسئول 9% کل مرگ­های جهان می­باشد و می­تواند در درازمدت منجر به نوروپاتی، نفروپاتی، رتینوپاتی و بیماری قلبی گردد، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر تمرین ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر سطوح بتااندورفین و تأثیر آن بر گیرنده µ در سطح عضله اسکلتی برای کاهش گلوکز و مقاومت به انسولین زنان غیرفعال دیابتی نوع دو انجام شد.
روش­کار: این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده در سال 1394 بر روی 18 نفر از زنان غیرفعال دیابتی نوع دو با محدوده سنی 50-40 سال انجام شد. آزمودنی­ها به‌طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرینی به‌مدت 8 هفته و 3 روز در هفته انجام شد. برنامه تمرین هوازی شامل 20 دقیقه فعالیت ایروبیک و برنامه تمرین قدرتی توسط افراد گروه تجربی انجام شد. 48 ساعت قبل و بعد از مداخله تمرینی، نمونه خونی آزمودنی‌ها به‌منظور برآورد مقادیر سرمی بتااندورفین، گلوکز و انسولین جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون­های تی دانشجویی وابسته و مستقل و آزمون­های ویلکاکسون و یومن‌ویتنی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی­دار در نظر گرفته شد.
یافته­ها: تمرین ترکیبی باعث افزایش معنی­دار اکسیژن مصرفی اوج، قدرت، سطح سرمی بتااندورفین و کاهش معنی­دار گلوکز و مقاومت به انسولین گردید (05/0≥p).
نتیجه­گیری: تمرینات ترکیبی، شاخص گلایسمیک را کاهش و بتااندورفین را افزایش می‌دهد که می­تواند اثر مطلوبی در کاهش عوامل خطرزا در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو داشته باشد.
کلیدواژه‌ها
بتااندورفین؛ تمرین ترکیبی؛ دیابت نوع دو؛ گلوکز؛ مقاومت به انسولین

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.