اثر 6 هفته شنا و مصرف عصاره زنجبیل ((Zingiber officinale Roscoe بر برخی فاکتورهای التهابی و ضد التهابی بافت قلب در موش‌های القاء شده به سرطان پستان

بهناز ونکی۱، نادر شاکری* ۲، حجت‌اله نیک‌بخت۳، پروین فرزانگی۴
۱- ۱- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۲- ۲- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ،
۳- ۳- دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
۴- ۴- دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

فصلنامه گیاهان دارویی

چکیده

مقدمه: بیماری های‌ قلبی از عوارض سرطان پستان می‌باشند. فعالیت بدنی و گیاهان دارویی در کاهش فاکتورهای التهابی بافت قلب مؤثر می باشند.
هدف: هدف این تحقیق بررسی اثر 6 هفته شنا و زنجبیل بر برخی از فاکتورهای التهابی بافت قلب موش‌های القاء شده به سرطان پستان بود.
روش بررسی: 60 سر موش ماده نژاد بالب C، (سن 6- 8 هفته) و (وزن 150 – 200 گرم) پس از القای سرطان پستان (روش جراحی) و آشنایی با محیط به روش تصادفی به 6 گروه: کنترل سالم، کنترل سرطان، سرطان-شنا، سرطان- مکمل، سرطان- شنا- مکمل و سرطان- سالین تقسیم شدند. گروه‌های شنا و شنا- مکمل 6 هفته، پنج روز در هفته و روزانه 60 دقیقه شنا کردند. به گروه‌های مکمل و مکمل- شنا هم 6 هفته روزانه عصاره زنجبیل (20 میلی‌گرم بر کیلوگرم) و گروه سالین نیز (سدیم کلراید 9/0 %) تزریق شد. بعد از مدت مداخله سطوح نکروز تومور آلفا (TNFα) واینتر لوکین 10 (IL10) بافت قلب با روش الایزا و کیت‌هایی تخصصی مورد بررسی قرار گرفت. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای تحلیل داده‌ها استفاده شد (05/0>P).
نتایج: نتایج نشان داد القا سرطان با افزایش TNFα و کاهش IL10 همراه است. 6 هفته شنا، مصرف مکمل و مداخله ترکیبی این تغییرات را معکوس نمود. ولی بین این سه متغیر مستقل تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: شنا، مکمل زنجبیل و ترکیب این دو ممکن است در تعدیل فاکتورهای التهابی و ضد التهابی بافت قلب بیماران مبتلا به سرطان پستان مؤثر باشند.
واژه‌های کلیدی: التهاب، بافت قلب، سرطان پستان، شنا، مکمل زنجبیل

متن کامل رایگان

 

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.