بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو

لطفعلی بلبلی 1؛ الهه ممشلی2؛ علی رجبی2؛ مرتضی یاری3
1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی
2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی
3کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تهران

مجله فیزیولوژی ورزشی

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی بر نیمرخ لیپیدی، هموگلوبین گلیکوزیله، گلوکز خون ناشتا، hs-CRP، مقاومت به انسولین و هورمون پپتیدی آدیپونکتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بود. 22 زن غیرفعال و چاق مبتلا به دیابت (سن 2/3±9/45 سال، شاخص تودۀ بدنی 67/0±7/30 کیلوگرم/متر مربع، سابقة بیماری 9/2±4/5 سال و گلوکز خون 05/15±7/152 میلی گرم/ دسی لیتر) انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (11 نفر) و کنترل (11 نفر) تقسیم گردیدند. گروه آزمایش به‌مدت هشت هفته (سه جلسه در هفته، جلسه‌ای 60 دقیقه) تمرین هوازی را با شدت 60 تا 80 درصد ضربان قلب بیشینه به‌صورت دویدن در بخش اصلی تمرین اجرا کردند. دو روز قبل و بعد از دورة تمرینی نمونه‌گیری خونی انجام شد. HbA1c به روش الکتروکمی لومینسانس، آدیپونکتین و انسولین سرم، hs-CRP با روش الایزا، گلوکز، HDL-C و TG، LDL-C با روش مستقیم و همچنین، کلسترول تام با روش آنزیمی اندازه‌گیری شدند. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون تی همبسته و آزمون تی مستقل نشان داد که پس از مداخله، سطوح گلوکز خون ناشتا، انسولین، مقاومت به انسولین، HbA1c، hs-CRP، کلسترول، تری‌گلیسرید،LDL-C ، وزن، BMI و درصد چربی بدن، کاهش یافتند و هورمون آدیپونکتین افزایش معناداری در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل داشت. ارتباط معکوس و معنادار سطوح سرمی آدیپونکتین با گلوکز، کلسترول تام، تری‌گلیسرید، وزن بدن و درصد چربی بدن مشاهده شد. طبق یافته‌های پژوهش حاضر کاهش در چربی احشایی و سطوح لیپیدی ناشی از تمرین هوازی، احتمالاً بر عملکرد آدیپونکتین و کاهش مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی اثرگذار است.
کلیدواژه‌ها
آدیپونکتین؛ تمرین هوازی؛ Hba1c؛ Hs-CRP؛ مقاومت به انسولین؛ دیابت نوع دو

متن کامل رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 6.0/10 (1 vote cast)
بررسی اثر تمرین هوازی بر سطوح هورمون آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-CRP پلاسمایی در زنان مبتلا به دیابت نوع دو, 6.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.