تأثیر مکمّل‌سازی بذر کتان و تمرین ‌ترکیبی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی- عروقی و هورمون‌ کورتیزول در زنان دارای اضافه‌وزن

وحید ساری صرّاف ، رامین امیرساسان، فاطمه حلال خور
دانشیار ، دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

مجله طب مکمل

چکیده

مقدمه: اضافه ­وزن و چاقی عاملی خطرناک در بروز بسیاری از بیماری­ها نظیر بیماری­های قلبی- عروقی، پرفشاری خون و دیابت است؛ به‌نحوی‌که بسیاری از افراد در کشورهای توسعه‌یافته و درحال­توسعه را گرفتار کرده است و از آن به‌عنوان مهم‌ترین عارضۀ تغذیه‌ای و یک معضل اجتماعی در سطح جهان یاد می‌شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر 4 هفته مکمّل­سازی بذر کتان و تمرین ­ترکیبی بر برخی از عوامل خطرزای بیماری‌های قلبی – عروقی و هورمون­ کورتیزول در زنان دارای اضافه­وزن است.
مواد و روش­ها: سی­وشش زن دارای اضافه­وزن با 25 BMI> به‌صورت تصادفی در این تحقیق شرکت کردند. آنان به چهار گروه 9 نفریِ «تمرین با مکمّل، تمرین ترکیبی، مکمّل­سازی بذر کتان، و کنترل» تقسیم شدند. از همۀ افراد رضایت‌‌نامۀ کتبی گرفته شد. تمرین ترکیبی شامل تمرینات هوازی با شدت %65 ضربان قلب ذخیره و تمرینات ­مقاومتی با شدت %60 RM1 بود. در این‌ بین، پودر بذر کتان (62/0 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن در روز) در طول چهار هفته دورۀ تمرین، مکمّل­سازی شد. فرضیه­های تحقیق در سطح معنی­داری %5>P با آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) با اندازه­گیری­های مکرر با عامل بین­ گروهی بررسی شد.
یافته‌ها: چهار هفته مکمّل­سازی بذر کتان به همراه تمرین ترکیبی، تأثیر معنی­داری بر کاهش کلسترول در مقایسه با گروه کنترل (%5=p) و LDL در مقایسه با پیش­آزمون (005/0=p) داشت. ضمن این‌که مداخله‌ها تأثیری بر HDL (509/0=p)، تری­گلیسیرید (119/0=p)، و کورتیزول (788/0=p) نداشت.
نتیجه­گیری: مکمّل­سازی بذر کتان و تمرینات ترکیبی، میزان کلسترول و لیپوپروتئین کم­چگال را کاهش داد؛ اما بر بقیۀ شاخص­های پروفایل لیپیدی و کورتیزول تأثیر زیادی نداشت. پژوهش حاضر محدودیت‌هایی داشت. تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است.
واژه‌های کلیدی: اضافه‌وزن، تمرین ‌ترکیبی، مکمّل‌سازی بذرکتان، کورتیزول، نیم‌رخ لیپیدی

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.