تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مصرف شنبلیله بر پروفایل لیپیدی، ترکیب بدن، مقاومت انسولین و VO2max زنان چاق مبتلا به دیابت نوع2

غلامان۱، ماندانا غلامی* ۲
۱- دانشگاه آزاد اسلامی

مجله گیایهان دارویی

چکیده

مقدمه: ورزش همراه مصرف برخی مکمل­ های گیاهی می­ تواند بر متابولیسم انرژی بدن،  لیپیدهای خون  تاثیرگذار باشد. اما، تاثیر ترکیب فعالیت ورزشی با شنبلیله بر متابولیسم لیپیدی و ترکیب بدن مبتلایان به دیابت نوع2 نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین استقامتی با مصرف شنبلیله بر پروفایل لیپیدی، ترکیب بدن، مقاومت انسولین و VO2max زنان چاق مبتلا به دیابت نوع2 بود. روش کار: 40 زن چاق مبتلا به دیابت نوع2 با میانگین سنی 5/2 ± 2/44 سال و شاخص توده بدن (BMI) 67/1 ± 58/32 در چهار گروه (هر گروه 10 نفر) کنترل، شنبلیله، تمرین و تمرین+شنبلیله تقسیم­ بندی شدند. برنامه تمرین استقامتی دویدن به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته به مدت 55-30 دقیقه در هر جلسه اجرا شد. شدت تمرین از 45 درصد ضربان قلب ذخیره در هفته اول به 65 درصد ضربان قلب ذخیره در هفته آخر افزایش یافت. آزمودنی­ ها در گروه شنبلیله و تمرین +شنبلیله، روزانه 15 گرم دانه شنبلیله را در سه نوبت (هر نوبت پنج گرم) صبح، ظهر و شب در ترکیب با ماست مصرف کردند. نتایج: نتایج کاهش معنادار درصد چربی بدن و افزایش معنادار VO2max را در هر دو گروه تمرین کرده نشان داد (05/0<p). همچنین، بهبود پروفایل لیپیدی، کاهش گلوکز و مقاومت انسولین در گروه­ های تمرین کرده معنادار بود. افزایش HDL-c و کاهش LDL-c در گروه تمرین+شنبلیله در مقایسه با تمرین به تنهایی معنادار بود. مصرف شنبلیله سازگاری­ های ناشی از تمرین استقامتی در مبتلایان به دیابت نوع2 را بیشتر می­ کند.
واژه‌های کلیدی: دیابت ملیتوس، تمرین استقامتی، دانه شنبلیله، ترکیب بدن

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.