عوامل خطر قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان چاق

ربابه قرقره چی; نازنین هژیر; محمود صمدی; ماندانا رفیعی;

مجله پزشکی تبریز

زمینه : چاقی از مهمترین مشکلات بهداشتی بسیاری از کشورهای جهان است که سبب افزایش بروز بیماری های قلبی عروقی می شود. گرچه یافته های قلبی عروقی مختص بزرگسالی است ولی شناسایی عوامل خطر در دوران کودکی برای پیشگیری از آسیب به ارگان های هدف در بزرگسالی لازم است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی عوامل خطر قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان چاق انجام گرفت. روش کار: این مطالعه مقطعی توصیفی در 442 کودک و نوجوان 4 الی 16 ساله چاق انجام شد. پس از معاینه بالینی، فشار خون، قد و وزن اندازه گیری شد. نمایه ی توده ی بدن بیشتر از صدک 95 درصد برای سن و جنس یا (Z-Score نمایه ی توده ی بدن مساوی یا بیشتر از 2) را چاق تعریف کردیم. نمونه خون بعد از 12 ساعت ناشتایی برای اندازه گیری پروفایل لیپیدها، انسولین و گلوکز سرم گرفته شد. یافته ها: از کل افراد چاق مورد مطالعه 8/15% (70 نفر) هیچ عامل خطرساز برای بیماری قلبی عروقی نداشتند، در حالی که 6/22% یک، 4/32% دو، 4/22% سه، 2/5% چهار و6/1% پنج عامل خطرزا داشتند. شایعترین عامل خطر تری گلیسرید بالا (3/52 درصد) و دومین عامل خطرساز برای ابتلا به بیماری های قلبی عروقی قند خون ناشتای مختل (9/34 درصد) بود. نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که شیوع عوامل خطر قلبی عروقی در کودکان و نوجوانان چاق بالا است.
کلید واژه ها: عوامل خطر قلبی عروقی، چاقی، کودکان، نوجوانان

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.