تاثیر انجام یوگا بر حجم ادم، دامنه حرکت مفصل و کیفیت زندگی زنان مبتلا به لنف ادم اندام فوقانی ناشی از سرطان پستان

ماندانا ابراهیمی، شهپر حقیقت ، نسیم خسروی
گروه پژوهشی کیفیت زندگی، مرکز تحقیقات سرطان پستان، پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی

مجله بیماری های پستان

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک برنامه هشت جلسه‏ ای یوگا در کاهش ورم لنفاوی، بهبود دامنه حرکت مفاصل و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ورم لنفاوی پس از درمان سرطان پستان می‏باشد.
روش بررسی: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی نیمه تجربی است که بر روی 36 نفر از بیماران مبتلا به ادم لنفاوی پس از سرطان پستان مراجعه‏ کننده به کلینیک لنف ادم پژوهشکده سرطان پستان انجام شد. تمامی بیماران تحت درمان احتقان‏ زدایی کامل به مدت 3 تا 4 هفته قرار گرفتند. گروه کنترل (18 نفر) تحت درمان(Complete Decongestive Therapy) CDT تنها  قرار گرفتند و گروه مداخله (18 نفر) تحت درمان‏ های CDT همراه با انجام هشت جلسه یوگا قرار گرفتند. به بیماران نحوه انجام یوگا در منزل آموزش داده شد و یک ماه بعد از خاتمه درمان، تغییرات پیامدها در دو گروه بررسی و مقایسه شدند.
یافته‏ ها: یافته‏ های پژوهش در 36 بیمار مذکور نشان دادکه اگرچه کیفیت زندگی و حجم ورم لنفاوی در هر گروه نسبت به قبل از درمان بهبود داشت ولی تغییرات نمره کیفیت زندگی (536/0=p-value)، حجم ادم (846/0=p-value) و دامنه حرکت شانه (209/0=p-value) در سه بازه زمانی اندازه‏ گیری تفاوت معنی‏ داری را نشان نداد.
نتیجه‏ گیری: یافته‏ ها نشان داد که علی‏رغم تاثیر نسبی یوگا در کاهش حجم ورم و بهبود کیفیت زندگی، برتری چندانی نسبت به انجام CDT به تنهایی در درمان لنف ادم ندارد. با توجه به گسترش مراکز انجام یوگا و استقبال بیماران از این تکنیک و عدم مشاهده عوارض ناخواسته در گروه مداخله، انجام مطالعات بیشتری برای بررسی تاثیر و هزینه اثربخشی آن ضروری به نظر می‏رسد.

واژه‌های کلیدی: ورم لنفاوی، سرطان پستان، یوگا، کیفیت زندگی.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.