اثر یک دوره فعالیت ورزشی هوازی بر پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی هیپوکامپ به دنبال ایسکمی- ریپرفیوژن مغزی در موش های صحرایی نر

نبی شمسائی 1؛ هادی عبدی2؛ بابک فرزاد3
1استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
2استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
3دکتری فیزیولوژی ورزش، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

مجله پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش

چکیده

ایسکمی مغزی با اختلالات متابولیکی گسترده‌ای در سلول‌های عصبی به ویژه نورون‌های هیپوکامپ همراه است. شواهد نشان می‌دهد که فعالیت ورزشی اثرات نوروپروتکتیو دارد و می‌تواند از مغز در برابر آسیب‌های ناشی از ایسکمی محافظت کند. این مطالعه با هدف بررسی اثر فعالیت ورزشی پیش از ایسکمی بر پراکسیداسیون لیپیدی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی هیپوکامپ صورت گرفته است. تعداد 21 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: شم، ورزش+ ایسکمی و ایسکمی. رت‌های گروه ورزش، به مدت 4 هفته، 5 روز در هفته بر روی تردمیل دویدند. ایسکمی مغزی با انسداد شریان‌های کاروتید مشترک به مدت 20 دقیقه ایجاد شد. سطوح مالون‌دی‌آلدئید (MDA) و میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان (SOD، GPX، CAT) با استفاده از کیت‌های مخصوص اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی موجب کاهش معنی‌دار غلظت MDA و افزایش معنی‌دار فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در هیپوکامپ شد. بطور کلی، فعالیت ورزشی با افزایش فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان می‌تواند در برابر آسیب‌ها و اختلالات ناشی از ایسکمی مغزی اثرات محافظتی داشته باشد.
کلیدواژه‌ها
آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان؛ ایسکمی؛ پراکسیداسیون لیپیدی؛ ورزش؛ هیپوکامپ

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.