اثر مصرف مکمل فولات برگرلین و لپتین سرم موش‌های صحرایی نر ویستار در طی 10هفته تمرینHIIT

دکتر علی گرزی۱، دکتر لیلا طاهرخانی ۲، دکتر احمد رحمانی۳
۱- دانشیار گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
۲- کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه زنجان ،
۳- استادیار کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه زنجان

مجله پزشکی کردستان

زمینه و هدف: فعالیت ورزشی یکی از عوامل مؤثر در تغییرات اشتها می­باشد. هدف از پژوهش حاضر تأثیر دریافت مکمل فولات بر میزان گرلین و لپتین سرم موش­­های صحرایی نر نژاد ویستار در طول 10 هفته تمرین تناوبی شدید بود.
روش بررسی: 27 سر موش صحرایی نر ویستار (وزن: 34/27±94/203 گرم، سن: 9 هفته) پس از یک هفته آشناسازی به­صورت تصادفی به چهار گروه کنترل (6n=)، دریافت مکمل فولات (6n=)، تمرین تناوبی پرشدت (7n=) و تمرین اینتروال پرشدت + دریافت مکمل فولات (8n=) تقسیم شدند. پروتکل تمرینHIIT با سرعت 30 متر در دقیقه به مدت 1 دقیقه با 10 تکرار و 2 دقیقه استراحت فعال در هفتۀ اول شروع شد و در هفتۀ دهم به سرعت 75 الی80 متر در دقیقه به مدت 1 دقیقه با 7 تکرار و 3 دقیقه استراحت فعال رسید. ارائه مکمل فولات به گروه­های دریافت کننده به­صورت قرص فولات محلول در آب آشامیدنی صورت گرفت. 48 ساعت پس از آخرین جلسۀ تمرینی حیوانات بی­هوش شدند، سرم نمونه­ها جمع­آوری شد و میزان گرلین و لپتین سرم به وسیلۀ کیت الایزا اندازه گیری شد.
یافته­ها: نتایج این پژوهش نشان داد که مکمل فولات همراه با تمرین HIIT در مقایسه با گروه تمرین HIIT، گرلین سرم را به­طور معناداری (01/0P=) افزایش داد. همچنین لپتین سرم در گروه­های فولات، HIIT و HIIT+ مکمل در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی­دار(035/0P=) یافت ولی در گروه  HIIT+ مکمل نسبت به گروهHIIT تفاوت معنی­داری نداشت (955/0P=).
نتیجه­گیری: بر اساس یافته­های پژوهش حاضر، مصرف فولات در طول تمرینات تناوبی شدید، گرلین سرم را به­طور معنی­داری افزایش می­دهد. از این رو، مکمل فولات می­تواند از کاهش اشتها در ورزشکارانی که تمرینات تناوبی با شدت بالا انجام می­دهند، جلوگیری کند.
واژگان کلیدی: تمرین تناوبی شدید، مکمل فولات، گرلین، لپتین، اشتها.

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.