تاثیر یک دوره تمرین منظم ورزشی بر سطح سرمی هموسیستئین و نیم‌رخ لیپیدی در زنان چاق

اصغر توفیقی; بهرام جمالي قراخانلو; سولماز بابایی; اکرم آمقانی;

مجله پزشکی تبریز

زمینه: افزايش سطح هموسيستئين به عنوان يک بيومارکر قلبي- عروقي جدید شناخته شده است که بالا رفتن غلظت آن، باعث افزایش بیماری های قلبی- عروقی می شود. به دلیل اهمیت فعالیت بدنی در پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی این پژوهش تاثیر یک دوره تمرین منظم ورزشی بر سطح سرمی هموسیستئین و نیم‌رخ لیپیدی در زنان چاق را مورد بررسی قرار داده است. روش کار: در يك پژوهش نيمه تجربي، 40 زن چاق از بين افراد داوطلب انتخاب وبه طورتصادفي در دو گروه 20 نفري تجربي و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربي به-مدت 8 هفته (3 جلسه در هفته) تمرينات هوازی را با شدت 75-65 درصد ضربان قلب بيشينه انجام دادند. سطوح هموسیستئین و نیم‌رخ لیپیدی در حالت ناشتا قبل و بعد از تمرين براي هر دو گروه بدست آمد. تحليل داده ها در سطح خطاي آلفاي 5 درصد و توسط ¬نرم افزارSPSS نسخه 18 انجام شد. یافته‌ها: نتایج آزمون آماری نشان داد که 8 هفته تمرین هوازی شاخص‌هاي وزن، درصد چربي، شاخص تودة بدني و نسبت دور کمر به دور لگن و سطوح LDL-c، کلسترول، تری‌گلیسیرید و هموسیستئين کاهش معنی‌داری مشاهده شد . همچنین، میزان HDL-c پس از تمرين افزایش داشت اما در مقایسه درون‌گروهی و بین‌گروهی معنی دار نبود . نتیجه‌گیری: فعاليت بدني منظم ممکن است موجب کاهش مقادیر شاخص هاي خطرزای قلبی عروقی در زنان چاق ‌شود که این کاهش می تواند در پیشگیري از بروز بیماري هاي قلبي عروقی موثر واقع شود.
کلیدواژه ها: هموسیستئین، نیمرخ لیپیدی، تمرين هوازی، زنان چاق

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
تاثیر یک دوره تمرین منظم ورزشی بر سطح سرمی هموسیستئین و نیم‌رخ لیپیدی در زنان چاق, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.