تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی و مصرف ویتامین E بر روی کبد چرب غیر‌الکلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطۀ شهرستان شاهرود

حسین مرادی 1؛ نسرین رضویان زاده2؛ علی یونسیان3؛ الهام زاهدی4
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، آموزش‌و‌پرورش شاهرود
2استادیار، متخصص بیماریهای داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی
3دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شاهرود
4پزشک عمومی،‌ بیمارستان امام‌حسین‌(ع) شاهرود

مجله فیزیولوژی ورزشی

هدف از‌ پژوهش حاضر تعیین تأثیر تمرینات هوازی با مصرف ویتامین E بر روی بیماری کبد چرب غیر‌الکلی در سنین 15 تا 18 سال بود. بدین‌منظور، 44‌‌ بیمار پسر (با میانگین سنی 97/0±79/15 سال‌؛ وزن 08/13±10/95 کیلوگرم؛ شاخص تودۀ بدنی 22/3±46/31 کیلوگرم) به‌طور تصادفی به چهار گروه 11 نفری ‌‌تمرینات هوازی با کنترل رژیم غذایی، ویتامینE  با کنترل رژیم غذایی، ویتامین E + ‌تمرینات هوازی با کنترل رژیم غذایی و کنترل رژیم غذایی‌ تقسیم شدند و متغیرهای وزن، شاخص تودۀ بدنی، نسبت دور کمر به لگن، قندخون ناشتا، کلسترول، تری‌گلیسرید، لیپوپروتئین کم‌چگال، لیپوپروتئین پرچگال، آلانین آمینو ترانسفراز، اسپارتات آمینو ترانسفراز و الاستیسیتۀ کبدی افراد، پیش و پس از هشت هفته مداخله اندازه‌گیری گردید. نتایج آزمون تی جفتی و واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد که در‌مقایسۀ درون‌گروهی، کاهش در شاخص‌هایی همچون وزن در گروه اول، سوم و چهارم؛ شاخص تودۀ بدنی و نسبت دور کمر به لگن در گروه‌های اول و سوم؛ تری‌گلیسرید در گروه اول و دوم؛ کلسترول در گروه اول و چهارم؛ لیپو‌پروتئین کم‌چگال در گروه چهارم؛ آلانین آمینو ترانسفراز در گروه دوم و الاستیسیتۀ کبدی در تمامی گروه‌ها معنادار بود (0.05>P)؛ اما درمقایسۀ بین‌گروهی در بین متغیر‌ها به‌جز کلسترول و لیپو‌پروتئین پرچگال، اختلاف معناداری مشاهده نشد (0.05<P) که در آزمون تعقیبی شفه، نتایج به‌نفع گروه ویتامین E با کنترل رژیم غذایی قابل‌مشاهده بود؛ بنابراین، به‌نظر می‌رسد تمرینات هوازی همراه با کنترل رژیم غذایی و یا مصرف روزانۀ ویتامین E (‌400 میلی‌گرم)  همراه با کنترل رژیم غذایی نقش به‌سزایی در بهبود و یا کاهش ابتلا به بیماری کبد چرب غیرالکلی داشته باشد؛ اما تا رسیدن به یک استراتژی درمان واحد و مؤثرترین راه نیاز به مطالعات بیشتری است.
کلیدواژه ها
کبد چرب‌؛ تمرینات هوازی؛ رژیم غذایی؛ ویتامین E؛ کاهش وزن

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.