سارا ظاهری1؛ وحید تادیبی 2؛ امیر عباس منظمی3؛ فرهاد نعلینی4
1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی
2دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی
3استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه رازی
4استادیار رادیولوژی، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه

مجله فیزیولوژی ورزشی

هدف از پژوهش حاضر بررسی آثار یک وهله فعالیت هوازی تناوبی بر اتساع رگی ناشی از جریان و فشارخون در زنان مبتلا به پیش‌پرفشاری‌خون (فشارخون‌سیستولی 120تا139 یا ‌دیاستولی 80تا89 میلی‌متر‌جیوه) بود. بدین‌منظور، 12 زن مبتلا به پیش‌پرفشاری‌خون (با میانگین سنی 6/3±4/29 سال؛ وزن 6/4±7/65 کیلوگرم؛ شاخص توده بدن 5/1±9/24 کیلوگرم بر مترمربع)، بدون سابقه فعالیت ورزشی و ابتلا به هرگونه بیماری قلبی ـ عروقی در دو شرایط کنترل و فعالیت هوازی تناوبی مورد مطالعه قرار گرفتند. فعالیت هوازی تناوبی شامل چهار ست چهار دقیقه‌ای دویدن با شدت 90 تا 95 درصد ضربان قلب بیشینه و چهار دقیقه فاصله استراحتی فعال به‌صورت راه‌رفتن بود. اتساع رگی ناشی از جریان پیش از فعالیت و یک ساعت پس از آن با استفاده از دستگاه سونوگرافی داپلر اندازه‌گیری شد. فشار‌خون نیز پیش از فعالیت و بلافاصله تا یک ساعت پس از فعالیت در فواصل 10 دقیقه‌ای اندازه‌گیری گردید. یافته‌های آزمون تی وابسته نشان می‌دهد که فعالیت هوازی تناوبی موجب افزایش معنادار اتساع رگی ناشی از جریان در یک ساعت پس از تمرین می‌شود (P=0.000). همچنین، فعالیت هوازی تناوبی موجب کاهش معنادار فشارخون از دقیقه 20 پس از فعالیت گردید که این کاهش تا آخرین زمان اندازه‌گیری فشار‌خون؛ یعنی 60 دقیقه پس از فعالیت ادامه داشت. به‌طور‌کلی، یافته‌ها حاکی از آن است که انجام یک وهله فعالیت هوازی تناوبی با پاسخ مثبت در اتساع رگی ناشی از جریان و فشارخون در زنان مبتلا به پیش‌پرفشاری‌خون همراه می‌باشد.
کلیدواژه ها
فعالیت هوازی؛ تمرین تناوبی؛ فشار‌خون؛ FMD

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.