بررسی اثر تمرین های زومبا بر روی کیفیت خواب دختران دارای اضافه‌ وزن

دکتر عبدالصالح زر *
گروه علوم ورزشی دانشگاه جهرم، جهرم، ایران

مجله پزشکی قزوین

زمینه: کیفیت خواب پایین باعث تضعیف عملکرد قسمت‌های مختلف بدن می‌شود. برخی مطالعه­ها نشان داده‌اند که فعالیت بدنی می‌تواند بر روی کیفیت خواب تأثیر بگذارد.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی اثر تمرین­های ورزشی زومبا بر روی کیفیت خواب دختران دارای اضافه‌ وزن انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 30 دختر دارای اضافه‌ وزن که به­صورت داوطلب در تمرین­های زومبا شرکت کردند در باشگاه ورزشی آرتای شیراز در تابستان 1395 انجام ‌شد. اطلاعات از طریق پرسش‌نامه ویژگی‌های دموگرافیک و پرسش‌نامه استاندارد سنجش کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) جمع‌آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون­های کالموگروف- اسمیرنوف و تی مستقل استفاده شد (0/05=α).

یافته‌ها: نتایج نشان داد دختران چاق فعال نسبت به گروه غیرفعال در مقیاس‌های کیفیت ذهنی خواب (0/01=P)، تأخیر در به خواب رفتن (0/02=P)، طول مدت به خواب رفتن (0/03=P)، کارایی و مؤثر بودن خواب (0/03=P)، اختلال­های خواب (0/01=P)، میزان داروی خواب‌آور مصرفی (0/04=P)، اختلال عملکرد صبحگاهی (0/03=P) و کیفیت کلی خواب (0/01=P) در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارند.

نتیجه‌گیری: به­طور کلی تحقیق حاضر نشان داد که تمرین­های ورزشی زومبا باعث بهبود کیفت خواب دختران دارای اضافه ‌وزن می‌شود. لذا  تمرین­های زومبا به دختران دارای اضافه‌ وزن به‌عنوان روش درمان غیردارویی جهت بهبود کیفیت خواب توصیه گردد.
واژه‌های کلیدی: اختلال های خواب، ورزش، زومبا، اضافه‌ وزن

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
بررسی اثر تمرین های زومبا بر روی کیفیت خواب دختران دارای اضافه‌ وزن, 10.0 out of 10 based on 1 rating

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.