مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری کتف

سیده یاسمین حسینی دوست * ، سید صدرالدین شجاع الدین

مجله پزشکی رازی

زمینه و هدف: تغییر مکان استخوان کتف بر روی عملکرد عضلات اطراف کمربند شانه، به‌ویژه عضلات ثابت‌کننده کتف تأثیر می­گذارد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه قدرت عضلات مجموعه شانه در بازیکنان زن نخبه والیبال با توجه به موقعیت قرارگیری استخوان کتف است.

روش‌کار: 24 زن نخبه بازیکن والیبال با دامنه سنی 20 تا 30 سال و سابقه 5 سال بازی در لیگ برتر به‌صورت غیر تصادفی و هدف‌دار انتخاب شدند. آزمودنی­ها پس از همگن شدن از حیث قد، وزن و عرض شانه، بر اساس فاصله استخوان­های کتف به دو گروه کتف نزدیک (با فاصله کتفی بین 16 تا 18 سانتی‌متر) و کتف دور (با فاصله کتفی بیشتر از 18 سانتی‌متر) تقسیم شدند. از تست حرکت جانبی استخوان کتف کیبلر برای ارزیابی موقعیت استخوان کتف و از دینامومتر MIE جهت اندازه‌گیری قدرت عضلات مجموعه شانه در حرکات فلکشن، اکستنشن، آبداکشن، آداکشن، چرخش داخلی، چرخش خارجی، آبداکشن افقی و پروتراکشن کتف و آداکشن افقی و ریتراکشن کتف، استفاده شد. از تی مستقل و زوجی برای بررسی تفاوت­های بین دو گروه و تفاوت نسبت قدرت عضلات و مقایسه سمت غالب و غیر غالب در سطح معنی داری استفاده گردید (0/05>p).

یافته‌ها: بین دو گروه کتف دور و کتف نزدیک فقط در حرکت ریتراکشن اختلاف معنی‌دار وجود داشت (0/001= p) بدین معنی که گروه کتف دور از قدرت حرکت ریتراکشن بیشتری برخوردار بودند. در هر دو گروه سمت غالب قوی‌تر از سمت غیر غالب بود (0/05>p) و در بررسی نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست، به‌جز در نسبت حرکت پروتراکشن به ریتراکشن در گروه کتف نزدیک که به‌طور معنی‌داری بالاتر از گروه کتف دور بود (0/001= p)، در بقیه حرکات تفاوتی در نسبت قدرت عضلات مجموعه شانه بین دو گروه مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که از بین حرکات به اجرا درآمده توسط دو گروه ورزشکار نخبه، فقط در حرکت ریتراکشن در گروه کتف دور و نسبت حرکت پروتراکشن به ریتراکشن در گروه کتف نزدیک، بین دو گروه اختلاف معنی‌دار مشاهده شد. فاصله کتف­ها در مقایسه دو گروه، تأثیری بر سمت غالب و غیر غالب نداشته، چراکه در هر دو گروه، سمت غالب قدرت بیشتری از سمت غیر غالب داشت.
واژه‌های کلیدی: قدرت، مجموعه شانه، نخبه، موقعیت قرارگیری کتف،

متن کامل مقاله رایگان

VN:F [1.9.22_1171]
امتیاز شما به این مقاله
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.