عصبی-عضلانی

اثر تمرین ثبات مرکزی بر تعادل کودکان دچار اختلال کاستی توجه/ بیش‌‌فعالی

مریم کوشا *، علی اصغر نورسته، سیده لیدا خلیلی نودهی بیمارستان شفا، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران مجله پزشکی گیلان قدمه: اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی (ADHD)، از شایع‌ترین اختلال‌های روانپزشکی در کودکان و نوجوانان است. مبتلایان در حوزه‌های گوناگون مشکل

اثر مکمل ‌دهی ویتامین نوروبیون بر آسیب سلول عضلانی ناشی از فعالیت وامانده ‌ساز در بوکسورهای آماتور مرد

فرامرز یزدانی۱، جواد وکیلی *۲، مهناز امیدی۳، عبدالحسین طاهری کلانی۴ ۱- کارشناس ارشد گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ۲- استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، ۳- مربی گروه فیزیولوژی

اثر فعالیت بدنی و میدان الکترومغناطیسی کم فرکانس 217 هرتز بر فعالیت حرکتی موش صحرایی

رسول زیدآبادی ، الهه عرب عامری، ناصر نقدی، بهرام بلوری استادیار دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری مجله فیض سابقه و هدف: امروزه استفاده گسترده از تلفن‌های همراه، نگرانی‌ها را درباره اثرات بیولوژیکی میدان‌های الکترومغناطیسی این وسیله ارتباطی بر بدن

بررسی پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف تعادلی ایستا و پویا با چشم بسته پس از چهار هفته گرم کردن ایستا در ورزشکاران ژیمناست ماهر

فرشته احمدآبادی، سید محسن آوندی *، عاطفه امینیان فر مجله کومش هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی پارامترهای نوسان مرکز فشار در تکلیف تعادلی ایستا و پویا با چشم بسته پس از چهار هفته گرم کردن ایستا در ورزشکاران ژیمناست

نقش تمرین هوازی و دریافت مکمل امگا سه بر سطح پروتئین فسفریلۀ تاو در هیپوکامپ موش‌های آلزایمری‌شده با هوموسیستئین

رضا قراری عارفی1 ؛ مرضیه ثاقب جو 2 ؛ مهدی هدایتی3 ؛ رزیتا فتحی4 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند 2دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه بیرجند 3دانشیار بیوشیمی، دانشگاه علوم‌پزشکی شهید‌بهشتی 4دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه مازندران مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از

تأثیر شش هفته فعالیت کاهش‌یافته به‌شکل درد نوروپاتیک بر بیان ژن پروتئین رانندۀ یکشنبۀ عصب سیاتیک رت‌های نر ویستار

عبدالرضا کاظمی 1 ؛ مسعود رحمتی2 ؛ علی ضیا سیستانی3 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان و مرکز تحقیقات علوم اعصاب، پژوهشکدۀ نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم‌پزشکی کرمان 2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه لرستان 3کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی

مقایسۀ تأثیر زمان‌های تحت‌تنش مختلف در مرحلۀ برون‌گرای فعالیت مقاومتی پویا بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری

حمید اراضی 1 ؛ جبار چگینی2 1دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه گیلان‌ مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر به‌منظور مقایسۀ تأثیر زمان‌های تحت تنش مختلف در مرحلۀ برون‌گرای فعالیت مقاومتی پویا بر شاخص‌های کوفتگی عضلانی تأخیری

تأثیر شش هفته تمرین پلایومتریک با زمانبندی غیرخطی بر تغییرات هورمونی، هایپرتروفی عضلانی و خاصیت ارتجاعی عضلات پای مردان ورزشکار (زمانبندی غیرخطی تمرین پلایومتریک و تغییرات هورمونی)

کاظم خدائی 1 ؛ محمد رضا حامدی نیا2 ؛ سید علیرضا حسینی کاخک3 ؛ محسن دماوندی4 1استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه 2استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری‌

تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی و هوازی بر ادراک درد و پاسخ های قلبی- عروقی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دکتر حمید اراضی *، مریم پهلوان زاده ، محمدرضا افخمی اردکانی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران مجله پزشکی اراک زمینه: بنا بر شواهد جدید ممکن است فعالیت ورزشی با توجه به نوع و شدت آن

تأثیر یک دوره فعالیت بدنی بر میزان نوروتروفیک مشتق از آستروسیت مزانسفال جسم مخطط رت های نر صحرایی ابتلاء شده به پارکینسون

مصطفی چراغیان، ضیاء فلاح محمدی * ، امیر نژادوزیری چتررودی گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران مجله پزشکی شهر کرد زمینه و هدف: با توجه به نتایج تحقیقات پیشین و تأثیر تمرین اختیاری روی فاکتورهای نروتروفیک در درمان بیماری