عصبی-عضلانی

مقايسه تعادل ديناميک اندام تحتانی با استفاده از آزمون های عملکردی در ورزشکاران فوتباليست،هندباليست و تکواندوکار

عليرضا حسن پور1، نسترن قطبی*2، نسرين ناصری3 ، شهره جلائی3 زمينه و هدف : ورزشکاران گروه­های مختلف ورزشی جهت انجام مهارت­های مختص به رشته­ی خود به تعادل ديناميک اندام تحتانی نياز دارند.سوالی که مي‏تواند مطرح شود اين است که آيا

بررسی مقدماتی اثر خستگی عضلانی بر حس عمقی گردن در زنان و مردان جوان سالم

الهه سجادی1، غلامرضا عليايی*2، سعيد طالبيان3، محمدرضا هاديان3، شهره جلائی4، رحيمه محمودی1 ، الهه امينی5 زمينه و هدف: حس عمقی که از جمله دقيق ترين حواس بدن است و باعث آگاهی از وضعيت بدن هر لحظه در فضا می شود،

بررسی اثر سرعت و جهت فعاليت ايزومتريک تنه بر روی کنترل پذيری تنه حين انجام آزمون‌های ردگيری هدف در افراد سالم

مليح هاديزاده1، احسان صداقت نژاد2، سيدجواد موسوی*3، سعيد طالبيان4 ، محمد پرنيان پور5 زمينه و هدف: آزمون‌های ردگيری هدف، روش شناخته شده‌ای برای اندازه گيری و کمی کردن عملکرد سيستم عصبی- عضلانی است که در مطالعات متعددی جهت ارزيابی استراتژی‌های

سازگاری‌های عصبی و عملکردی به تمرین پلایومتریک در مقابل ترکیب پلایومتریک و دو سرعت در فوتبالیست‌های نوجوان

1ابوذر کاوه ای؛ 2رضا قراخانلو ؛ 3حمید رجبی هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ سازگاری‌های عصبی و عملکردی به تمرین پلایومتریک در مقابل ترکیب پلایومتریک و دو سرعت بود. در این پژوهش 22 بازیکن نوجوان فوتبال با میانگین سن 82/0±28/14 سال،

تأثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان

1فاطمه محمدی؛ 2جمیله ملکوتی ؛ 3سکینه محمد علیزاده؛ 4جلیل باباپور مقدمه: هر چند خستگی بعد از زایمان نسبت به افسردگی، شیوع بیشتری دارد، ولی اکثر مطالعات، در زمینه تأثیر ورزش بر تسکین افسردگی بعد از زایمان متمرکز شده و مطالعات

ارتباط شاخص توده بدنی و چاقی با عملکرد جنسی زنان

1حسنی فریدی؛ 2شهناز نجار؛ 3مژگان جوادنوری مقدمه: عملکرد جنسی سالم، یکی از مهمترین عوامل مداخله گر در احساس تندرستی و کیفیت زندگی زنان است. عوامل مختلفی در برقراری رابطه جنسی مطلوب مؤثرند. در سال های اخیر مسئله چاقی و تأثیر

محکم شدن عضلات شکم

کشیده نگه داشتن بدن هنگام راه رفتن بدن خود را صاف و کشیده- شکم تو، عضلات باسن سفت و سر بالا- نگه دارید و تصور کنید که یک شنل مانند شنل سوپرمن از شانه هایتان آویخته است، پس یادتان باشد