عصبی-عضلانی

مقايسه اثر تمرين‌های کششی استاتيک و ويبريشن بر شاخص‌های ثبات پاسچرال در زنان سالم

زمينه و هدف: تمرين‌های کششی با تحريک گيرنده‌های حس عمقی و افزايش انعطاف پذيری بافت‌ها و ويبريشن نيز با تحريک گيرنده‌های حس عمقی می‌توانند در بهبود ثبات پاسچرال نقش مهمی‌داشته باشند. مطالعه حاضر به منظور مقايسه تأثير تمرين‌های کششی استاتيک

اثر ويبريشن کل بدن به‌عنوان روش گرم کردن بر شاخص‌های اجرای بی‌هوازی و انعطاف‌پذيری در مردان فعال

سجاد ارشدی* هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ويبريشن کل بدن (WBV) بر شاخص‌های اجرای بی‌هوازی و انعطاف‌پذيری در مردان فعال بود.  آزمودنی‌ها 12 دانشجوی پسر سالم و فعال با ميانگين سن 1/2±41/23 سال، تودۀ بدن 06/5±16/71، قد 94/2±16/178 و

تغيير عملكرد عصبي- عضلاني مردان سالمند در پاسخ به ارتعاش كل بدن

اصغر توفيقي، صابر ساعدموچشي مقدمه: تمرين ارتعاش كل بدن از طريق متأثر ساختن سيستم عصبي- عضلاني و نيز سازوكارهاي مكانيكي باعث ازدياد قدرت عضلاني مي‌گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسي اثر تمرين ارتعاش كل بدن بر عملكرد عصبي- عضلاني مردان

مقايسه تعادل ديناميک اندام تحتانی با استفاده از آزمون های عملکردی در ورزشکاران فوتباليست،هندباليست و تکواندوکار

عليرضا حسن پور1، نسترن قطبی*2، نسرين ناصری3 ، شهره جلائی3 زمينه و هدف : ورزشکاران گروه­های مختلف ورزشی جهت انجام مهارت­های مختص به رشته­ی خود به تعادل ديناميک اندام تحتانی نياز دارند.سوالی که مي‏تواند مطرح شود اين است که آيا

بررسی مقدماتی اثر خستگی عضلانی بر حس عمقی گردن در زنان و مردان جوان سالم

الهه سجادی1، غلامرضا عليايی*2، سعيد طالبيان3، محمدرضا هاديان3، شهره جلائی4، رحيمه محمودی1 ، الهه امينی5 زمينه و هدف: حس عمقی که از جمله دقيق ترين حواس بدن است و باعث آگاهی از وضعيت بدن هر لحظه در فضا می شود،

بررسی اثر سرعت و جهت فعاليت ايزومتريک تنه بر روی کنترل پذيری تنه حين انجام آزمون‌های ردگيری هدف در افراد سالم

مليح هاديزاده1، احسان صداقت نژاد2، سيدجواد موسوی*3، سعيد طالبيان4 ، محمد پرنيان پور5 زمينه و هدف: آزمون‌های ردگيری هدف، روش شناخته شده‌ای برای اندازه گيری و کمی کردن عملکرد سيستم عصبی- عضلانی است که در مطالعات متعددی جهت ارزيابی استراتژی‌های

سازگاری‌های عصبی و عملکردی به تمرین پلایومتریک در مقابل ترکیب پلایومتریک و دو سرعت در فوتبالیست‌های نوجوان

1ابوذر کاوه ای؛ 2رضا قراخانلو ؛ 3حمید رجبی هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ سازگاری‌های عصبی و عملکردی به تمرین پلایومتریک در مقابل ترکیب پلایومتریک و دو سرعت بود. در این پژوهش 22 بازیکن نوجوان فوتبال با میانگین سن 82/0±28/14 سال،

تأثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان

1فاطمه محمدی؛ 2جمیله ملکوتی ؛ 3سکینه محمد علیزاده؛ 4جلیل باباپور مقدمه: هر چند خستگی بعد از زایمان نسبت به افسردگی، شیوع بیشتری دارد، ولی اکثر مطالعات، در زمینه تأثیر ورزش بر تسکین افسردگی بعد از زایمان متمرکز شده و مطالعات

ارتباط شاخص توده بدنی و چاقی با عملکرد جنسی زنان

1حسنی فریدی؛ 2شهناز نجار؛ 3مژگان جوادنوری مقدمه: عملکرد جنسی سالم، یکی از مهمترین عوامل مداخله گر در احساس تندرستی و کیفیت زندگی زنان است. عوامل مختلفی در برقراری رابطه جنسی مطلوب مؤثرند. در سال های اخیر مسئله چاقی و تأثیر

محکم شدن عضلات شکم

کشیده نگه داشتن بدن هنگام راه رفتن بدن خود را صاف و کشیده- شکم تو، عضلات باسن سفت و سر بالا- نگه دارید و تصور کنید که یک شنل مانند شنل سوپرمن از شانه هایتان آویخته است، پس یادتان باشد