عصبی-عضلانی

اثر هشت هفته ورزش در آب بر قدرت عضلات اندام تحتانی در بيماران مبتلا به پارکينسون

سميه عزيزی، مهدی کارگرفرد * ، رقيه عزيزی مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: ضعف قدرت عضلانی به‌ويژه ضعف عضلات اندام تحتانی از نشانه‌ها و عوارض بيماري پارکينسون می‌باشد که در ترکيب با ساير علائم و نشانه‌ها مشکلات حرکتی مختلفی

تأثير تمرين ويبريشن و مکمل‌سازی کراتين بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند

مصطفی رحيمی ، رباب صحاف ، علی صمدی ، فرشته قراط ، نورالدين کريمی *، سمانه ميرزايی ، مصطفی قلی صابريان علوم پزشکی سبزوار زمينه و هدف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسی تأثير کوتاه‌مدت تمرين ويبريشن همراه با مکمل‌سازی

اکتازی قرنيه چشم در کشتی‌گيران: گزارش دو مورد

محمدعلی زارع مهرجردی1، هادی زارع مهرجردی1، عباسعلی گايينی1، الهام اشرفی1 ، هما نادری‌فر* 1- تهران، ايران کارشناسی ارشد مرکز تحقيقات چشم، بيمارستان چشم فارابی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ايران تازه های علوم کاربردی در ورزش هدف تحقيق حاضر

اثر جداگانه و همزمان یک دوره‌ی تمرین شنا و مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

اکبر حاجی‌زاده مقدم, حسین میرکریم‌پور, محمد حسین علیزاده, محمدرضا کردی, محمد فلاح محمدی پزشکی اصفهان مقدمه: استئوآرتریت (OA یا Osteoarthritis) یکی از شایع‌ترین اختلالات عضلانی- اسکلتی است که می‌تواند به درد مزمن و ناتوانی شدید بیمار منجر شود و پیش‌بینی

تأثیر تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی‌گیران آزادکار جوان شهرستان ایلام

علی اصغر رواسی ؛ 1عباسعلی گائینی؛ 2مجید تاسمه؛ 3هادی عبدی؛ 4امیر عبدالمحمدی 1استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد 4کارشناس ارشد تربیت بدنی

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

معصومه سیف؛ 2محمد علی سمواتی شریف ؛ 3علیرضا خادمی 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 3کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و

اثرات برنامه تمرين پلايومتريک و مقاومتی بر توان انفجاری و قدرت مردان واليباليست جوان

رامين آقاجانی*، زهرا حجتی2 ، عليرضا علميه (تازه های علوم کاربردی ورزش) اين تحقيق، پژوهشی نيمه تجربی است که با هدف آثار برنامه تمرين پلايومتريک و مقاومتی بر توان انفجاری و قدرت واليباليست‌های مرد جوان استان گيلان انجام شده است

مقايسه ی اثر زمان های مختلف استراحت مطلق بر روی کمر درد حاد

مرتضی دهقان ، فريناز فرهبد (مجله پزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: در طی دهه های گذشته استراحت در بستر به عنوان درمان سنتی برای بسياری از اختلالات اسکلتی و عضلانی تجويز می گرديد که امروزه در خصوص کارآمد بودن

مقايسه حس وضعيت مفصل زانو در مردان فوتباليست، واليباليست و غير ورزشکار

مين شفيع پور ، سيد صدرالدين شجاع الدين (مجله شزشکی شهر کرد) زمينه و هدف: حس عمقی و تعادل از عوامل موثر بر ارتقای عملکرد و پيشگيری از آسيب‌های ورزشی اند، اما تأثير شرکت در فعاليت‌های ورزشی مختلف بر اين

مقايسه دو برنامه تمرين ثباتی و روش پيلاتس بر توان‌بخشی بيماران مبتلا به کمر درد مزمن غيراختصاصی

وحيد مظلوم* ، منصور صاحب الزمانی مقدمه و هدف: کمر درد ازجمله اختلال‌هايی محسوب‌می‌شود که فرد ممکن است دست‌کم، يک مرتبه آن را تجربه‌کند که باعث اختلال عملکرد می‌شود. هدف از اين مطالعه، بررسی تأثير تمرين‌های ثباتی و پيلاتس بر