عصبی-عضلانی

تاثير تمرينات پيلاتس بر درد، عملکرد و زاويه‌ی لوردوز کمری زنان مبتلا به کمر درد مزمن غير اختصاصی و هايپرلوردوزيس

دکتر شهناز شهرجردی *، دکتر مسعود گلپايگانی، دکتر عباس دقاق زاده ، آسيه کرمی مجله پزشکی زنجان مينه و هدف: کمر درد مزمن غير اختصاصی شايع‌ترين نوع کمر درد مزمن می‌باشد و دستيابی به يک برنامه‌ی درمانی و توانبخشی برای

اثر يک برنامه تمريني در منزل بر قدرت عضلات کمربند شانه زنان يائسه مبتلا به سرطان پستان

مهديه آکوچکيان، دکتر محمدحسين عليزاده، دکتر نادر رهنما، دکتر فريبرز مکاريان مجله پزشکی همدان مقدمه و هدف: کاهش قدرت کمربند شانه يکي از عوارض جانبي درمان سرطان پستان مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير 4 هفته برنامه تمريني

اثرتمرين استقامتی بر ميزان بيان ژن CDK5 در بخش حرکتی نخاع رت‌های نر ويستار دارای نوروپاتی ديابت

محمد کشاورز، رضا قراخانلو، منصوره موحدين، ليلا باقرصاد، اميربهادر دخيلی ، علی خازنی 1- گروه تربيت بدنی (فيزيولوژی)، دانشکده علوم انسانی 2- گروه آناتومی و علوم تشريح، دانشکده پزشکی مجله دیابت و متابولیسم مقدمه: تنظيم افزايشی و کاهشی بيان ژن

مقايسۀ تأثير 10 هفته تمرين‌های اصلاحی منتخب بر ناهنجاری زانو پرانتزی دانش‌آموزان دختر پيش و پس از بلوغ

عصمت پرنيان فرد مجله پزشکی ورزشی و آمادگی جسمانی هدف کلی از انجام اين تحقيق مقايسۀ تأثيرات 10 هفته تمرين‌های اصلاحی منتخب بر روی ناهنجاری زانوی پرانتزی دانش‌آموزان دختر پيش و پس از بلوغ در شهرستان کنگاور است. بدين منظور

اثر هشت هفته ورزش در آب بر قدرت عضلات اندام تحتانی در بيماران مبتلا به پارکينسون

سميه عزيزی، مهدی کارگرفرد * ، رقيه عزيزی مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: ضعف قدرت عضلانی به‌ويژه ضعف عضلات اندام تحتانی از نشانه‌ها و عوارض بيماري پارکينسون می‌باشد که در ترکيب با ساير علائم و نشانه‌ها مشکلات حرکتی مختلفی

تأثير تمرين ويبريشن و مکمل‌سازی کراتين بر عملکرد عصبی- عضلانی و آمادگی جسمانی در زنان سالمند

مصطفی رحيمی ، رباب صحاف ، علی صمدی ، فرشته قراط ، نورالدين کريمی *، سمانه ميرزايی ، مصطفی قلی صابريان علوم پزشکی سبزوار زمينه و هدف: هدف از انجام اين پژوهش، بررسی تأثير کوتاه‌مدت تمرين ويبريشن همراه با مکمل‌سازی

اکتازی قرنيه چشم در کشتی‌گيران: گزارش دو مورد

محمدعلی زارع مهرجردی1، هادی زارع مهرجردی1، عباسعلی گايينی1، الهام اشرفی1 ، هما نادری‌فر* 1- تهران، ايران کارشناسی ارشد مرکز تحقيقات چشم، بيمارستان چشم فارابی، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، تهران، ايران تازه های علوم کاربردی در ورزش هدف تحقيق حاضر

اثر جداگانه و همزمان یک دوره‌ی تمرین شنا و مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

اکبر حاجی‌زاده مقدم, حسین میرکریم‌پور, محمد حسین علیزاده, محمدرضا کردی, محمد فلاح محمدی پزشکی اصفهان مقدمه: استئوآرتریت (OA یا Osteoarthritis) یکی از شایع‌ترین اختلالات عضلانی- اسکلتی است که می‌تواند به درد مزمن و ناتوانی شدید بیمار منجر شود و پیش‌بینی

تأثیر تمرین پلایومتریک، قدرتی و ترکیبی بر چابکی کشتی‌گیران آزادکار جوان شهرستان ایلام

علی اصغر رواسی ؛ 1عباسعلی گائینی؛ 2مجید تاسمه؛ 3هادی عبدی؛ 4امیر عبدالمحمدی 1استاد دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهرکرد 4کارشناس ارشد تربیت بدنی

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

معصومه سیف؛ 2محمد علی سمواتی شریف ؛ 3علیرضا خادمی 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 3کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و