عصبی-عضلانی

اثر حفاظتي تمرين اختياري بر سطح CDNF هيپوكامپ در مقابل تزريق درون بطني 6- هيدروكسي دوپامين در موش‌هاي صحرايي

ضياء فلاح محمدي، جليل اصلاني، راضيه محمدي هدف: هدف از مطالعه حاضر، اثر تمرين اختياري بر سطح CDNF (Cerebral dopamine neurotrophic factor) هيپوكامپ پس از القاي تخريب با تزريق درون بطني 6- هيدروكسي دوپامين (6-hydroxydopamine يا OHDA-6) در موش‌هاي صحرايي

تاثير 6 هفته تمرين اينتروال بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی

شادمهر ميردار*، احسان عرب زاده ، مهدی هدايتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير6 هفته تمرين اينتروال فزاينده بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی بود. در پژوهش حاضر، برای بررسی اثر يک دوره تمرين اينتروال

تأثير تمرينات توأم هوازی و مقاومتی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و شاخص‌های سرمی عملکرد کليوی در مردان مبتلا به ديابت نوع دو

محمدعلی سمواتی شريف ، حجت اله سياوشی* مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش تأثير تمرينات توأم مقاومتی و هوازی بر ميزان فيلتراسيون گلومرولی و سطوح خونی فاکتورهای بيوشيميايی مرتبط با عملکرد کليوی در بيماران ديابت نوع دو بود. تعداد

ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال

مرتضی حاجی نيا*، محمدرضا حامدی نيا ، اميرحسين حقيقی مجله فیزیولوژی ورزشی اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال طراحی و مورد مطالعه قرار گرفت. بدين

اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی در جودوکاران جوان

يعقوب حسينی*، غلامرضا نعمتی ، بهمن ميرزايی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اين پژوهش،‏ مطالعه اثر يک دوره تمرين قدرتی با دو الگوی باردهی متفاوت (هرمی دوگانه و هرمی مسطح) بر قدرت، استقامت، حجم عضلانی و توان بی‌هوازی جودوکاران جوان

ارتباط بین توده چربی و بدون چربی با تراکم مواد معدنی گردن استخوان ران زنان یائسه فعال و غیر فعال

1 محمد شبانی؛ 2 سمیرا مقیمی ؛ 3 آرش اکابری 1استادیار گروه علوم ورزشی، مرکز آموزش عالی کاشمر، کاشمر، ایران. 2کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد مشهد، مشهد، ایران. 3کارشناس ارشد آمار، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی

تاثير هشت هفته تمرين هوازی با شدت بالا بر شاخص‌های سردرد ميگرنی

عبدالصمد عبدی، عبدالحسين پرنو* ، محمد عزيزی استاديار گروه فيزيولوژی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ايران مجله افق دانش اهداف: ميگرن اختلال عصب‌شناختی شايعی است که باعث درد و رنج فراوان برای مبتلايان می‌شود. علاوه بر

توصیف و ارزیابی ابعاد پیکری عمومی و سوماتوتایپ بازیکنان نخبۀ مرد تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران و مقایسۀ آن با بازیکنان نخبۀ اروپایی در پست‌های مختلف

1علی اصغر فلاحی ؛ 2عباسعلی گائینی؛ 3محسن جاویدی؛ 4علی اکبر جدیدیان؛ 5خسرو نصیری 1استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، بخش تربیت بدنی، دانشگاه شیراز 2استاد فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران؛ 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی قلب و

مقایسه اثر بی تمرینی و تمرین مجدد در شش حرکت اصلی وزنه برداران نخبه

1 معرفت سیاهکوهیان ؛ 2 فرهاد عظیمی؛ 3 آیدین ولی زاده 1دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی 2کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی 3مربی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی مجله

شیوع آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش به روشهای تخصصی در دوچرخه سواران استقامتی نخبه

1 زهرا ذونعمت* ؛ 2 حمید معرفتی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان 2استادیار فیزیولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان مجله المپیک نوین با توجه به قدمت و سابقة دوچرخ هسواری و شرایط آ بوهوایی خاص استان، هدف تحقیق