عصبی-عضلانی

مقایسه تأثیر تمرین های تقویتی- کششی عضله های زانو و هیپ و زانو به تنهایی بر شدت درد و عملکرد ورزشکاران مبتلا به سندرم درد کشککی- رانی

وحید مظلوم * ، دکتر وحید سبحانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران مجله پزشکی قزوین زمینه: سندرم درد کشککی- رانی از مشکل­های عضلانی- ­ اسکلتی شایع در ورزشکاران است که تقویت عضله­های ران در بهبود آن مؤثر گزارش شده

بررسی اثر آنی تمرینات ویبریشن

آیلین طلیم خانی۱، افسون نودهی مقدم ۲، لیلا عمخوار۱، شهرزاد محمدی راد۱، سمیه امیری آریمی۱ ، بهاره زینل زاده قوچانی۳ ۱- دانشجوی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، گروه آموزشی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران. ۲- دکترای تخصصی فیزیوتراپی، دانشیار

تأثیر هشت هفته تمرینات مقاومتی بر پاسخ‌های سازشی آندروژن‌ها و کورتیزول زنان یائسه

ریحانه زارع، سید رضا عطارزاده حسینی * ، مهرداد فتحی مجله پزشکی شهید صدوقی یزد مقدمه: دوران یائسگی با کاهش نسبت هورمون‌های آنابولیک به کاتابولیک و در پی آن کاهش حجم و قدرت عضلانی همراه است. هدف از تحقیق حاضر

تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان miR-1 عضلات اسکلتی کُند و تند انقباض در رت‌های نر نژاد ویستار

محمد فتحی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: microRNA-1 (miR-1)، در فرآیندهای سلولی متفاوتی درگیر است، اما هنوز تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان آن در عضلات اسکلتی تند و کُند انقباض روشن نشده است. این مطالعه با هدف ارزیابی اثر

بررسی اثر فعالیت استقامتی بر میزان بیان ژن pgc-1 آلفا عضلات نعلی و بازکننده‌ی بلند انگشتان در موش‌های صحرایی نر بالغ

دکتر محمد فتحی مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: فعالیت استقامتی بر بیان ژن عضلات تاثیر می‌گذارد که این موضوع با بهبود کارآیی و عملکرد آن همراه است.از طرف دیگر فاکتور رونویسی PGC-1 آلفا موجب افزایش بیوژنز میتوکندری‌های عضلات اسکلتی

تأثیر تمرینات پیلاتس بر سطح BDNF سرم مردان سالمند

ایمان زکوی 1 ؛ علی اصغر ولی پور2 ؛ مژگان بنی‌‌هاشمی امام‌قیسی3 ؛ بنفشه بیژنی4 ؛ رفعت عیسی زاده5 1کارشناس‌ارشد، کمیتۀ تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. 2کارشناس‌ارشد، کمیتة تحقیقات دانشجویی، دانشکدۀ علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران. 3کارشناس‌ارشد،

تأثیر هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT) بر بیان ژنPGC-1α در عضلات کند و تند‌ انقباض رت‌های نر سالم

وحید حدیدی 1 ؛ محمد رضا کردی2 ؛ عباسعلی گائینی3 ؛ امین نکویی4 ؛ احد شفیعی4 ؛ مطهره حاجتی مدارایی4 1دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2دانشیار، گروه

رابطۀ بین ویژگی‌های آنتروپومتریک و قابلیت‌های فیزیولوژیک فوتبالیست‌های نوجوان آماتور

سیدمحمد حسینی 1 ؛ محمدرضا محمودخانی2 ؛ امید محمدیان3 ؛ مژگان احمدیان4 ؛ محمدحسن گردی اشکذری5 1دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، گروه آسیب‌شناسی ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 2دانشجوی دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

تأثیر یک دورۀ تمرین اینتروال و تیپر پلکانی بر شاخص‌های عملکردی رت‌های نر در حال بالیدگی

شادمهر هریجانی میردار 1 ؛ اکرم ارزانی2 ؛ احسان عرب زاده2 ؛ فروغ نیستانی2 ؛ مینا باغبانی2 ؛ سجاد احمدی2 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران-مازندران-ایران 2کارشناسی‌ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم

مقایسۀ تأثیرات ضددردی و ضدالتهابی زعفران و ایندومتاسین در پیشگیری و درمان کوفتگی عضلانی تأخیری (DOMS)

عباس معمارباشی 1 ؛ علی رجبی2 1دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران 2کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران نشریه علوم زیستی ورزشی در تحقیق پیش رو مصرف ده‌روزۀ زعفران و مقایسۀ آن