عصبی-عضلانی

تاثیر تمرینات پیلاتس بر کمردرد مزمن غیراختصاصی و دامنه‌ی حرکتی با ثبات در زنان 40 تا 60 سال

دکتر یحیی سخنگو یی، منصوره صدوقی نورآبادی، ناهید صدوقی نورآبادی ، محمود حاتمی مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: کمردرد مزمن غیراختصاصی شایع‌ترین نوع کمردرد مزمن می‌باشد و دستیابی به یک برنامه‌ی درمانی و توانبخشی برای بهبود سریع‌تر بیماران مبتلا

تأثیر تمرین قدرتی بر میزان حافظه و یادگیری فضایی در موش‌های صحرایی آلزایمری‌شده با بتاآمیلوئید

خدیجه ابراهیمی ، سیامک ریحانی راد، سعید صدیق اعتقاد ، سید مهدی وطن دوست مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: فعالیت بدنی به‌خاطر تأثیر مثبتی که بر عوامل خطرزای بیماری آلزایمر دارد، مورد توجه محققان است. با وجود این، معلوم

تأثیر پیش‌‌آماده‌سازی و فراپیش‌آماده‌سازی ناشی از ایسکمی- تزریق مجدد بر تولید نیروی زیربیشینۀ ایستا و پویا

علیرضا رمضانی 1 ؛ سارا زارع کاریزک2 ؛ میثم شعبانی نیا3 1استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مربی

مقایسة اثر حاد انقباض های ارادی در شدت ها و زما نهای متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

صادق جعفری مقدم 1 ؛ محسن امینایی2 ؛ حمید معرفتی2 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران 2استادیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران مجله علوم زیستی ورزشی

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

ابراهیم عطار سیاح 1 ؛ سید علیرضا حسینی کاخک2 ؛ محمدرضا حامدی نیا3 ؛ ایمان عباسی فرمان آبادی1 1کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری 2دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری 3استاد دانشگاه حکیم سبزورای مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر

اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موش‌های پارکینسونی

سید امید حمیدی پرچیکلایی 1 ؛ ضیاء فلاح محمدی2 ؛ اکبر حاجی زاده مقدم2 1کارشناس ارشد دانشگاه مازندران 2دانشیار دانشگاه مازندران مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر حفاظتی چهار هفته دویدن روی نوار گردان همراه با

توصیف نیم‌رخ ترکیب بدن و پیکرسنجی داوران لیگ برتر فوتبال ایران و رابطه این عوامل با آزمون‌های ویژه آمادگی جسمانی آنها

حمید اراضی 1 ؛ جواد مهربانی2 ؛ جلیل جوان3 ؛ هادی نوبری4 1دانشیار دانشگاه گیلان 2استادیار دانشگاه گیلان 3داور ملی فوتبال و کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان 4داور ملی فوتبال و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی در فعالیتهای مقاومتی با شدتهای متفاوت در مردان تمرین کرده

حمید احمدی1 ؛ حمید رجبی2 ؛ پژمان معتمدی3 ؛ محسن باپیران 4 1کارشناس ارشد دانشگاه خوارزمی 2دانشیار دانشگاه خوارزمی 3استادیار دانشگاه خوارزمی 4دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر،تعیین تأثیر مصرف حاد کافئین بر بیشینۀ قدرت،استقامت

تأثیر 8 هفته تمرینات ثبات مرکزی بر درد و ناتوانی عملکردی مادران مبتلا به کمردرد دارای کودکان فلج مغزی

فرزانه کریم زاده ، دکتر امیر لطافت کار ، دکتر غلامعلی قاسمی گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران مجله پزشکی کردستان زمینه و هدف: شیوع دردهای اسکلتی- عضلانی در

تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 42، نپریلیزین و γ-سکرتاز در هیپوکامپ موش‌های نر مدل آلزایمری با تزریق هوموسیستئین

علی یعقوبی، مرضیه ثاقب جو ، ضیاء فلاح محمدی، مهدی هدایتی ، اکبر حاجی زاده مقدم مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح آمیلوئید بتا 42 (Aβ 1-42)، نپریلیزین