عصبی-عضلانی

تاثیر تمرین مقاومتی بر تغییرات عملکردی و هیستوپاتولوژیکی عضله پس از آسیب استرین مزمن در موش های صحرایی سالمند

طاهر افشارنژاد ، مریم نورشاهی ، سیاوش پرورده مجله پزشکی مازندران سابقه و هدف: آسیب استرین تکراری (RSI) با افزایش در ماتریکس خارج سلولی (ECM)، آتروفی و کاهش قدرت عضله همراه است. تمرینات قدرتی (RT) اثرات مثبتی بر عملکرد و

بررسی تاثیر خستگی عملکردی بر زمانبندی فعالیت الکترومیوگرافی عضلات چهارسررانی و همسترینگ حین تکلیف پرش-فرود تک پا در زنان ورزشکار

مینا نوری *۱، دکتر هومن مینو نژاد۲ ، دکتر فواد صیدی۲ ۱- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، ۲- استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه

مقایسه فعالیت‌ الکترومیوگرافی (EMG) عضلات درگیر در ‌مرحله رهایی پرتاب نیزه قهرمانان معلول مرد جهان و پارالمپیک

حیدر صادقی ، مصطفی بهرامی ، بهروز برجسته محبی مجله یافته مقدمه: هدف از این مطالعه شناسایی متغیر الگوی فعالیت عضلانی (آمپلی تود) عضلات پکتورالیس ماژور، بخش قدامی دلتویید و تری‌سپس پرتاب‌گران نیزه قهرمان جهان و پارالمپیک مرد کشور با

تاثیر تمرینات پیلاتس بر کمردرد مزمن غیراختصاصی و دامنه‌ی حرکتی با ثبات در زنان 40 تا 60 سال

دکتر یحیی سخنگو یی، منصوره صدوقی نورآبادی، ناهید صدوقی نورآبادی ، محمود حاتمی مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: کمردرد مزمن غیراختصاصی شایع‌ترین نوع کمردرد مزمن می‌باشد و دستیابی به یک برنامه‌ی درمانی و توانبخشی برای بهبود سریع‌تر بیماران مبتلا

تأثیر تمرین قدرتی بر میزان حافظه و یادگیری فضایی در موش‌های صحرایی آلزایمری‌شده با بتاآمیلوئید

خدیجه ابراهیمی ، سیامک ریحانی راد، سعید صدیق اعتقاد ، سید مهدی وطن دوست مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: فعالیت بدنی به‌خاطر تأثیر مثبتی که بر عوامل خطرزای بیماری آلزایمر دارد، مورد توجه محققان است. با وجود این، معلوم

تأثیر پیش‌‌آماده‌سازی و فراپیش‌آماده‌سازی ناشی از ایسکمی- تزریق مجدد بر تولید نیروی زیربیشینۀ ایستا و پویا

علیرضا رمضانی 1 ؛ سارا زارع کاریزک2 ؛ میثم شعبانی نیا3 1استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران 3دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مربی

مقایسة اثر حاد انقباض های ارادی در شدت ها و زما نهای متفاوت بر توان انفجاری، سرعت و چابکی در بازیکنان فوتبال

صادق جعفری مقدم 1 ؛ محسن امینایی2 ؛ حمید معرفتی2 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان، کرمان، ایران 2استادیار دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه باهنر کرمان، کرمان، ایران مجله علوم زیستی ورزشی

تأثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر عملکرد عضلانی و حرکتی و درجه ناتوانی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

ابراهیم عطار سیاح 1 ؛ سید علیرضا حسینی کاخک2 ؛ محمدرضا حامدی نیا3 ؛ ایمان عباسی فرمان آبادی1 1کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری 2دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری 3استاد دانشگاه حکیم سبزورای مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر

اثر حفاظتی چهار هفته تمرین روی نوار گردان همراه با مصرف مکمل ویتامین D3 بر سطح عامل رشد عصبی در جسم مخطط موش‌های پارکینسونی

سید امید حمیدی پرچیکلایی 1 ؛ ضیاء فلاح محمدی2 ؛ اکبر حاجی زاده مقدم2 1کارشناس ارشد دانشگاه مازندران 2دانشیار دانشگاه مازندران مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از اجرای این پژوهش، بررسی اثر حفاظتی چهار هفته دویدن روی نوار گردان همراه با

توصیف نیم‌رخ ترکیب بدن و پیکرسنجی داوران لیگ برتر فوتبال ایران و رابطه این عوامل با آزمون‌های ویژه آمادگی جسمانی آنها

حمید اراضی 1 ؛ جواد مهربانی2 ؛ جلیل جوان3 ؛ هادی نوبری4 1دانشیار دانشگاه گیلان 2استادیار دانشگاه گیلان 3داور ملی فوتبال و کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان 4داور ملی فوتبال و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان