کنگره

دهمین کنگره بین المللی قلب خاورمیانه

رگزار کننده: مرکز تحقیقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز مکان برگزاري: کیش –  مرکز همایش های بین المللی کیش تاريخ برگزاري: 15 الی 17 آذر 1396 آخرين مهلت ارسال چکیده مقالات: 8 مهر 96 اعلام نتایج داوری چکیده مقالات:  30 مهر 96 وب سايت همايش: www.mecc.ir/2017

سومین همایش ملی ورزش و بیماری ها

برگزارکنندگان: پژوهشگاه علوم ورزشی، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران زمان برگزاری: 8 الی 9 آذر 1396 ارسال خلاصه مقالات: 15 مهر 1396 مکان برگزاری: کیش سایت همایش