کتاب لاتین

پاورپوینت آزمون آماری آنکوا از طریق spss

پاورپوینت آزمون آماری آنکوا از طریق spss این پاورپوینت دارای صدای توضیحی نیز هست که مراحل را یک به یک به زبان فارسی توضیح می دهد. لذا در زمان استفاده از آن صدای کامپیوتر خود را تنظیم کنید.

کتابچه تغذیه ورزشکاران

کتابچه تغذیه ورزشکاران  

کتاب راهنمای موفقیت برای ورزشکاران استقامتی

کتاب راهنمای موفقیت برای ورزشکاران استقامتی

کتاب تغذیه سالم و فعالیت فیزیکی برای کودکان

کتاب تغذیه سالم و فعالیت فیزیکی برای کودکان

کتاب بهترین فعالیت های فیزیکی برای کودکان

کتاب بهترین فعالیت های فیزیکی برای کودکان

کتاب پیشگیری از چاقی کودکان و نوجوانان از طریق فعالیت فیزیکی

کتاب پیشگیری از چاقی کودکان و نوجوانان از طریق فعالیت فیزیکی

کتاب ورزش در دوران بارداری و بعد از آن

کتاب ورزش در دوران بارداری و بعد از آن

کتاب فعالیت فیزیکی در پیشگیری و درمان بیماری ها

کتاب فعالیت فیزیکی در پیشگیری و درمان بیماری ها

کتاب فیزیولوژی تمرین

کتاب فیزیولوژی تمرین

کتاب آزمون های فیزیولوژیک در ورزش و تمرین

کتاب آزمون های فیزیولوژیک در ورزش و تمرین