ایمونولوژی

تأثیر مکمل‌سازی کوتاه‌مدت عصارة دانة انگور سیاه (GSE) بر مالون دی‌آلدهید و کراتین کیناز سرمی پس از یک جلسه فعالیت هوازی در مردان

1 وحید ساری صراف ؛ 2 حسین بابائی؛ 3 جواد حق روان؛ 4 حمید رضا زلفی 1استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز، ایران 2دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران 3عضو هیأت علمی دانشکده فنی –

اثر مکمل سازی عصاره خام مگنولیا و تمرین استقامتی بر غلظت اینترلوکین-6، گلیکوژن و ظرفیت آنتی اکسیدانی کبد موش های صحرایی نر

1عباس قنبری نیاکی؛ 2پروین فرزانگی؛ 3فاطیما غفاریان؛ 4رزیتا فتحی 1استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران 2استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 3کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 4دانشیار دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و

تأثیر مصرف متیل سولفونیل متان بر غلظت پلاسمایی اینترلوکین-6 و برخی شاخص های دوره ی بازگشت به حالت اولیه پس از یک وهله فعالیت ورزشی شدید در زنان غیرفعال

1محمد علی سمواتی شریف؛ 2نگین فرهنگی 1استادیار دانشگاه بوعلی سینا.همدان 2دانشجوی دکتری دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: متیل سولفونیل متان (MSM) یکی از مواد طبیعی و آلی سولفور­دار است

اثر8 هفته تمرین هوازی تناوبی و ماساژ درمانی بر تغییرات پروتئین واکنش گر C و آمادگی قلبی ـ تنفسی بیماران قلبی ـ عروقی، پس از عمل جراحی باز قلب

1مقصود پیری؛ 2بهاره شیخ صراف؛ 1محمدعلی آذربایجانی؛ 3حمید آقاعلی نژاد 1دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 2دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 3دانشیار دانشگاه تربیت مدرس پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف:هدف از این پژوهش عبارت

مقایسه دو نوع برنامه تمرینی هوازی و غیر هوازی همراه با مصرف مکمل امگا ـ 3 بر سطوح پلاسمایی اینترلوکین ـ17 و پروتئین واکنشگرـC در موش‌های نر

1فرهاد دریانوش؛ 2حمید علیزاده؛ 3مریم معطری کازرونی 1دانشیار دانشگاه شیراز 2کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز 3کارشناس ارشد تربیت بدنی پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: اسیدهای چرب غیراشباع موجود در چربیها بویژه اسیدهای چرب امگا-3 نقشی اساسی در

تاثير دو شيوه تمرينی بازی در ابعاد کوچک (SSG) و مقاومتی – پلايومتريک بر سطوح استراحتی اينترلوکين -6 و عامل نکروز تومور آلفا در بازيکنان نوجوان فوتبال

سعيد رستمی ، دکتر محمد فرامرزی، گلناز ارباب ، ليلا احمدی مجله پزشکی هرمزگان مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثير 8 هفته تمرين مقاومتی – پلايومتريک و بازی در ابعاد کوچک ((SSG بر غلظت اينترلوکين -6 و عامل نکروز تومور

پاسخ شاخص‌های التهابـی و هايپرتـروفيک به فعاليـت مقاومتی در موش-های صحرايی نر

مريم نورشاهی ، سمانه کنشلو *، مهدی هدايتی ، مصطفی بارانچی ، نفيسه امين الاسلام ، جواد نعمتی مجله پزشکی سبزوار زمينه و هدف: کشش مکانيکی حاصل از فعّاليّت مقاومتی، می‌تواند موجب تحريک پروتئين‌های اسکلت سلولی حسّاس به کشش شود.

اثر تمرين هوازي به همراه مكمل سازي با امگا 3 بر پاسخ‌هاي التهابي در بيماران ديابتي نوع دو

مؤلفان: عباس صارمي، نادر شوندي، خالد محمدپور پایش مصرف اسيدهاي چرب امگا 3 مي‌تواند پاسخ التهابي را در بيماران ديابتي تغيير داده و كه ممكن است مزاياي تمرين ورزشي را زياد نمايد. هدف اين مطالعه تعيين اثرات 8 هفته تمرين

تاثيرتمرينات هوازی فزاينده برغلظت هورمون لپتين، انسولين، کورتيزول و تستوسترون در مردان چاق غير فعال

دکتر داود خورشيدی، دکتر کمال عزيزبيگی* ، دکتر بهرام عابدی مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان زمينه و هدف: تغييرات محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال و نيز هورمون لپتين نقش مهمی در توسعه چاقی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثير تمرينات

Effects of Caffeine Ingestions Concomitant to Incremental Running Test on Lipid Peroxidation and Enzymatic Antioxidant in Active Men

 Yaser Alavi; Shadmehr Mirdar; Mohamad Rostamani Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: The aim of the current research was to assess effects of caffeine (5 and 9 mg.kg -1 ) ingestions concomitant to incremental running test on malondialdehyde