ایمونولوژی

تأثیر هشت هفته ورزش منظم صبحگاهی برشاخص های سیستم ایمنی و کورتیزول سرم بانوان

سمانه شمسی پور گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد،ایران مجله نوید نو مقدمه: هدف از مطالعه‌ى حاضر بررسى اثر 8 هفته ورزش صبحگاهى بر ایمونوگلوبولین A  و کورتیزول سرم و رابطه‌ى بین

اثر طول دورة مصرف مکمل کورکومین بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تکواندوکاران نوجوان

علی گرزی 1 ؛ یاسر کاظم زاده2 ؛ پرویز احمدی3 1استادیار دانشگاه زنجان 2استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام‌شهر 3کارشناسی ارشد، ادارۀ ورزش و جوانان استان زنجان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف ­از پژوهش حاضر، بررسی اثر طول دورة مصرف مکمل

تأثیر مصرف مکمل اسید های آمینه ی شاخه دار بر نشانگرهای آسیب عضلانی به دنبال فعالیت برون گرا در بازیکنان بسکتبال مرد

دیانا کیهانی 1 ؛ مهدی کارگرفرد2 1دانشجوی دکتری دانشگاه ارومیه 2دانشیار دانشگاه اصفهان مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثرات مصرف مکمل اسید­های آمینۀ شاخه­دار بر نشانگر­های آسیب عضلانی به­دنبال فعالیت برون­­گرا در بازیکنان بسکتبال مرد می­باشد. بدین

پاسخ آنزیم های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز نسبت به فاصله استراحتی بین ست ها طی فعالیت مقاومتی در مردان تمرین نکرده

کمال عزیزبیگی بوکانی استاد‌یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از پژوهش حاضر، بررسی پاسخ آنزیم­های کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز نسبت به فواصل استراحتی بین نوبت­ها طی فعالیت مقاومتی بود. به­همین­منظور، تعداد 20 دانشجوی مرد تمرین­نکرده

تاثیر توامان تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی TNF-α و IL-6 زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2

ابراهیم بنی طالبی ، طاهره رضوی، مریم نوریان ، لاله باقری استادیار، دکترای فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: استفاده از مکمل‌ها و

رابطه بین پروتئین ABCA1 لنفوسیتی با سایتوکاین‌های TNF-α و IL10 متعاقب یک دوره تمرین استقامتی تناوبی ترکیبی در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق

بهلول قربانیان استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، آذربایجان، ایران زمینه و هدف: مطالعه روی موش‌ها نشان داده که برخی سایتوکاین‌ها و پروتئین‌های تولید شده به وسیله ماکروفاژها و سلول‌های دیگر در تنظیم بیان پروتئین ABCA1 نقش دارند،

پاسخ بیومارکرهای آنتی‌اکسیدانی و استرس اکسیداتیو سرم به مکمل‌دهی کوتاه مدت کافئین (1,3,7-trimethylxanthine) و یک جلسه فعالیت هوازی در مردان فعال

جواد نیک خرد، علی ضرغامی خامنه ، علی اکبر ملکی راد ، ابراهیم حسینی حوری پسند کارشناس ارشد دانشگاه تبریز مجله تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: کافئین از دیرباز به‌دلیل اثرات محرک خود در بین اقشار مختلف

تأثیر مصرف عصاره سیر بر کراتین کیناز تام سرمی متعاقب یک جلسه فعالیت درمانده ساز در دختران فعال و غیر فعال

رشته شهیدی ، مجید کاشف ، معصومه مبارکی دکتری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: نتایج برخی از مطالعات حاکی است که سیر و فرآورده‌های آن در حالت پایه از بروز

مقایسه اثر دو شیوه تمرین شنای استقامتی بر شاخص‌های پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب عضلانی در سرم رت‌های نر ویستار

لیلا وصالی اکبر پور ، محمد علی سمواتی شریف دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: فعالیت­های استقامتی می­توانند از طریق ایجاد استرس اکسایشی، منجر به آسیب و تخریب بافتی گردند. اما

ارتباط و پاسخ شاخص ‌های التهابی، ایمنی و هورمونی به فعالیت ورزشی فزاینده در کودکان

بختیار ترتیبیان۱، فخرالدین یعقوب نژاد *۲، سیروان محمدامینی۳، صادق ملکی منصورآباد۳، ناصح عبداله زاده۴ ، سمیع فریدنیا۵ ۱- دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران ۲- کارشناسی ارشد گروه فیزیولوژ‍ی ورزشی،