ایمونولوژی

اثر تغییرات پاراکسوناز-1، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشار خون بالا؛ به دنبال 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط

بهروز بقایی *، معرفت سیاه کوهیان، مهدی حکیمی، لطفعلی بلبلی ، کیوان احمدی دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی مجله پزشکی شهر کرد زمینه و هدف: پاراکسوناز-1، آدیپونکتین و پراکسید هیدروژن از جمله شاخص هایی هستند که تحت تأثیر کم تحرکی

تاثیرمصرف ماءالشعیر بر ظرفیت تام آنتی اکسیدان در افراد جوان

منصور کرجی بانی1 ؛ علیرضا نخعی2 ؛ فرزانه منتظری فر 3 ؛ احسان رخشانی4 1استادیار گروه تغذیه ، مرکز ارتقاء سلامت ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، ایران 2دانشیار گروه بیوشیمی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی

بررسی تغییرات پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازی

عبدالصالح زر, اسکندر رحیمی, محمد بیژن‌پور مجله پزشکی اصفهان مقدمه: افزایش عوامل خطرزای قلبی- عروقی، به عنوان شایع‌ترین عاملی در دوران سالمندی شناخته شده است که سبب بخش عمده‌ی بیماری‌های قلبی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره‌ی

تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت رزوین بر پروتئین واکنشگر C در بازیکنان والیبال زن نخبه

الهه ملکیان فینی *، نادر شوندی، مجید نجاتی ، ناصر حسینی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان ، malekyian.e@staff.kashanu.ac.ir دانشیار دانشگاه اراک کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان کارشناسی ارشد دانشگاه اراک مجله پزشکی ایلام مقدمه: عدم تعادل

مقایسه اثر شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ورزشی ترکیبی بر پاسخ فاکتور نکروز تومور آلفا (TNFα ) و اینترلوکین- ۶ (IL-6 ) مردان فعال

اسماعیل عظیمیان 1 ؛ روح الله رنجبر2 ؛ سعید شاکریان2 ؛ عبدالحمید حبیبی3 ؛ مهری غفوریان4 1کارشناس ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز 2استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز 3دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز 4دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مجله

اثر تمرین هوازی بر بیان ژن های Nf-kB‌، Lin28B‌، میکروlet-7a RNA و سطوح اینترلوکین-6 بافت تومور موش های مبتلا به سرطان پستان

لیلا انوشه1 ؛ محمدرضا کردی 2 ؛ عباسعلی گایینی2 ؛ رضا مهدیان3 ؛ زهرا میرآخوری4 ؛ صادق امانی شلمزاری5 1دانشگاه تهران 2هیات علمی دانشگاه تهران 3هیات علمی انستیتو پاستور ایران 4دکترای فیزیولوژی ورزش دانشگاه تهران 5دکترای فیزیولوژی ورزش دانشگاه مدرس

اثر رقابت ورزشی بر میزان ایمونوگلوبولین A و کورتیزول بزاقی در کاراته‌ کاران نوجوان

جبابر نوریان، حسین عابد نطنزی ، حجت الله نیکبخت کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مجله پزشکی ایلام مقدمه: فعالیت شدید ورزشی موجب

تاثیر تعاملی تمرین هوازی و مکمل یاری رزوراترول بر پروتئین واکنش گر C و نیم رخ متابولیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2

الهه ملکیان فینی *، عاطفه کاویانی نیا ، فهیمه محمودی کارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشی دانشگاه کاشان مجله فیض سابقه و هدف: افزایش سطح شاخص­ های التهابی نظیر ­CRP­ و نیم­رخ متابولیکی در بیماران مبتلا به دیابت نوع ­2 شایع بوده

تاثیر مصرف کوتاه مدت مکمل امگا -3 بر التهاب ناشی از فعالیت ورزشی شدید هوازی در دختران جوان فعال

فرشته شهیدی، مجید کاشف ، مینا ملکی * دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران مجله فیض سابقه و هدف: بیان شده است که یک جلسه فعالیت ورزشی شدید می‌تواند با تولید گونه‌های فعال اکسیژن- نیتروژن موجب آسیب‌های

تاثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی برون گرا بر پاسخ های زمانی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز سرمی و فیبرینوژن پلاسمایی افراد غیر فعال

علی رضا قنبری* 1 ؛ ضیاء فلاح محمدی2 ؛ محمد قاسمی3 1کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران، دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش آمل،مازندران، 2دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران 3گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد آیت ا… آملی، دانشگاه