قلب و عروق و تنفس

اثر 8 هفته تمرین استقامتی بر سطوح ابستاتین پلاسما در موش‌های صحرایی نر‌

عاطفه محمدی؛ عباس قنبری نیاکی؛ الهه طالبی گرکانی؛ سارا نصیری سمنانی دانشگاه مازندران پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی سابقه و هدف: ابستاتین، نوعی پپتید مترشحه از معده است و نقش مهمی در تعادل انرژی، کنترل وزن و دریافت غذا ایفا می­کند.

مقايسه ترکيب بدنی و فعاليت بدنی دانش آموزان عشايری و شهری

مهدی چاهيان بروجنی، فرهاد احمدی کانی گلزار*، هادی مرادی، فاطمه افضلی بروجنی، حسين مجتهدی ، سيد محمد مرندی مجله پژوهش و سلامت مطالعات انجام شده در کشور ما بر روی نوجوانان بسيار محدود و پراکنده است. هدف از پژوهش حاضر

اثرات دو نوع شکلات معمولی و انرژی زا طی يک جلسه فعاليت ورزشی بی‌هوازی بر برخی آنزيم‌های کبد و فشار خون

دکتر امير رشيدلمير، بهاره کتابدار ، مرتضی مطهری نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال امروزه ورزشکاران بيش از هر زمانی به مصرف مکملهای انرژی زا تمايل نشان می دهند، لذا پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثرات دو نوع شکلات معمولی

Effects of Regular Aerobic Exercise Combined with Milk Consumption on Angiotensin II, ACE and AT1 levels in Obese Prepubertal Boys

 Parvin Farzanegi; Mohammadali Azarbaijani; Kasra Manouchehri Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: This study aimed to investigate the effects of eight weeks of regular aerobic exercise combined with milk consumption on angiotensin II, ACE and AT1 levels in

Treadmill Running and Antioxidants Supplementation Increases Cardiac Apelin and Oxidative Stress-related Biomarkers in Rats

Atena Yazdanshenas; Valiollah Dabidi Roshan Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: The American Heart Association (AHA) published a statement on the importance of air pollution in the development of cardiovascular disease. Apelin is a multifunctional neuropeptide that plays

تاثير دو پروتکل مقاومتی و هوازی بر ظرفيت عملکردی و کيفيت زندگی بيماران مرد پس از انفارکتوس قلبی

سيد ضياالدين دکهء1، احمد همت فر2 ، کمال عزيزبيگی *3 1- کارشناس ارشد فيزيولوژی ورزشی گروه تربيت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ايران 2- دکترای فيزيولوژی ورزشی، استاديار فيزيولوژی ورزشی گروه تربيت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی،

بررسی اثر تمرينات اکسنتريک و کانسنتريک بر شاخص‌های فشار خون و ضربان قلب در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2

عبدالحميد حاجی حسنی، اميرهوشنگ بختياری ، رزيتا هدايتی مجله پزشکی کومش سابقه و هدف: حدود 7% جمعيت دنيا به ديابت مبتلا هستند و از عوارض گسترده آن رنج می‌برند. مطالعات متعددی درباره اثرات مفيدتمرينات هوازی و مقاومتی بر فشار خون

اثر 8 هفته تمرين پيلاتس بر سطح هورمون آنتی مولرين و عوامل خطرساز قلبی و متابوليکی در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کيستيک

عباس صارمی*، عليرضا بهرامی، مهری جميليان ، پرستو معظمی گودرزی استاديار دانشگاه اراک، اراک، ميدان شريعتی دانشگاه اراک مجله پزشکی اراک زمينه و هدف: سندروم تخمدان پلی‌کيستيک يک اختلال هورمونی پيچيده است که سيستم‌های متابوليکی و توليد مثلی را متاثر

تاثير 6 هفته تمرين اينتروال بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی

شادمهر ميردار*، احسان عرب زاده ، مهدی هدايتی مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثير6 هفته تمرين اينتروال فزاينده بر سطوح HIF-1α ريه رت‌های در حال باليدگی بود. در پژوهش حاضر، برای بررسی اثر يک دوره تمرين اينتروال

ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال

مرتضی حاجی نيا*، محمدرضا حامدی نيا ، اميرحسين حقيقی مجله فیزیولوژی ورزشی اين پژوهش با هدف بررسی ارتباط بين توان هوازی با سطح فعاليت بدنی و عوامل تن سنجی در پسران 16-12 سال طراحی و مورد مطالعه قرار گرفت. بدين