قلب و عروق و تنفس

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن‌های خانواده Mir-29 در قلب رت‌های نر سالم

امین نکویی، محمدرضا کردی، سیروس چوبینه، مسعود سلیمانی، احد شفیعی * ، وحید حدیدی مجله پزشکی شهر کرد مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن‌های خانواده miR29 در قلب رت‌های نر سالم

تعیین ویتامین D سرم و ارتباط آن با چاقی مرکزی، اختلال در قند ناشتا و پرفشاری خون در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391

زینت سالم *، محمود شیخ فتح الهی، امیر رهنما، فاطمه امین ، فرشته ایرانمنش مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: کمبود ویتامین D سرم ممکن است در بروز سندرم متابولیک نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین ویتامین D

تاثیر تمرین هوازی بر میزان گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی دارای اضافه وزن –چاق

سمیه بهارلو *، فرزانه تقیان ، مهدی هدایتی مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: هدف، بررسی تاثیر تمرین هوازی برمیزان گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی دارای اضافه وزن–چاق بود. روش 

The relationship of aerobic capacity, anaerobic peak power and experience to performance in HIT exercise

David Bellar, Andrew Hatchett, Lawrence W Judge, Morgan E Breaux, Lena Marcus Biol Sport 2015; 32(4):315-320 CrossFit is becoming increasingly popular as a method to increase fitness and as a competitive sport in both the Unites States and Europe. However,

تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن myh6 و تغییرات ساختاری و عملکردی بطن چپ

محمد فتحی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: فعالیت استقامتی، موجب تجدید ساختار قلب می‌شود. همچنین ژن myh6  تحت تأثیر تجدید ساختار قلب قرار دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثر فعالیت استقامتی بر بیان ژن myh6 قلب انجام شد.

تأثیر تمرینات تناوبی با شدت بالا بر مقادیر رزیستین پلاسمایی در دانشجویان پسر غیرورزشکار (یک مطالعه آزمایشی)

کریم دهقانی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: بافت چربی به‌عنوان منبع ذخیره انرژی، یک ارگان درون‌ریز مهم شناخته شده است که هورمون‌های زیادی از جمله، رزیستین را ترشح می‌کند. رزیستین نقش مهمی ‌در تنظیم هموستاز انرژی و متابولیسم ایفا

تأثیر تمرینات بادی بیوتی بلی ایروبیک بر پیشگیری از افزایش عوامل خطرزای قلبی- عروقی در زنان بزرگسال

خانم مینو دادبان شهامت، خانم راحله داودزاده، خانم معصومه سدیدی ، دکتر یوسف دادبان شهامت مجله پیشگیری و سلامت زمینه و هدف: بادی بیوتی بلی ایروبیک (Body Beauty Belly Aerobic) یکی از ورزش های مفرح می باشد که با هدف

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل دهی چای سبز بر سطوح سرمی گالانین و پروفایل چربی خون زنان چاق غیر ورزشکار

مهرداد فتحی *، سمیه خیرابادی، محسن دهباشی ، بهاره کتابدارژ فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران سابقه و هدف: امروزه از چاقی به‌عنوان یک معضل اساسی در بین افراد جامعه یاد می‌شود، ‌لذا هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی

مقایسه ی تاثیر دو برنامه ی تمرینی مختلف (تناوبی در مقابل تداومی) بر آمادگی هوازی دانش آموزان 12-9 سال

سید علیرضا حسینی کاخک 1 ؛ علیرضا رضایی بجستانی2 ؛ محمدرضا شهابی کاسب3 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 3استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

اثر مصرف مکمل ال-کارنیتین طی شش هفته بر درصد چربی و نیمرخ لیپوپروتئین پسران غیرورزشکار

جواد جلالی *، لطفعلی بلبلی، علی رجبی ، معرفت سیاه‌کوهیان مجله پزشکی گرگان زمینه و هدف : نتایج متفاوتی در خصوص مصرف ال – کارنیتین بر درصد چربی و نیم رخ لیپیدی گزارش شده است. این مطالعه به منظور تعیین