قلب و عروق و تنفس

تأثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی آپولیپوپروتئین A-1، B و نیمرخ لیپیدی زنان دارای اضافه وزن

ناهید بیژه1 ؛ زهرا سرلک2 ؛ سمانه فراحتی2 1دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. 2دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از این پژوهش تعیین تأثیر

سازگاری های سوخت و سازی و درون ریز تمرین هوازی در مردان دارای سندرم متابولیک پیشرفته

کریم آزالی علمداری 1 ؛ هادی روحانی2 1استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 2استادیار فیزیولوژی ورزشی، پژوهشکده طب ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران مجله فیزیولوژی ورزشی هدف این تحقیق بررسی سازگاری های سوخت و سازی، هورمونی و

تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی بر سطوح 1-sICAM و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال

هلاله شافعی 1 ؛ داریوش شیخ الاسلامی وطنی2 1دانشگاه کردستان 2دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر، تأثیر تمرینات استقامتی، مقاومتی و ترکیبی را بر سطوح sICAM-1 و مقاومت به انسولین در زنان غیرفعال بررسی

اثر تمرینات ترکیبی هوازی- مقاومتی بر نیمرخ لیپیدی و آنزیم های کبدی بیماران مبتلا به کبد چرب غیرالکلی تحت رژیم غذایی

سید علیرضا حسینی کاخک1 ؛ هما خالق زاده 2 ؛ محسن نعمتی3 ؛ محمد رضا حامدی نیا4 1دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری 2کارشناس ارشد دانشگاه حکیم سبزواری 3دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد 4استاد دانشگاه حکیم سبزواری مجله فیزیولوژی ورزشی هدف از

تأثیر یک جلسه تمرین تدوامی، تناوبی و مقاومتی بر غلظت مولکول چسبان سلولی-1 و پروتئین واکنشی C مردان دارای اضافه‌وزن

محمداسماعیل افضل پور 1 ؛ مجتبی میری2 ؛ علی ثقه الاسلامی3 ؛ رضا اصحاب یمین4 1بیرجند 2دبیر آموزش و پرورش خراسان جنوبی 3دانشکده تربیت بدنی دانشگاه بیرجند 4دکترای تخصصی آناتومیکال کلینیکال پاتولوژی مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف بررسی

تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن‌های خانواده Mir-29 در قلب رت‌های نر سالم

امین نکویی، محمدرضا کردی، سیروس چوبینه، مسعود سلیمانی، احد شفیعی * ، وحید حدیدی مجله پزشکی شهر کرد مقدمه: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تداومی شدید بر بیان ژن‌های خانواده miR29 در قلب رت‌های نر سالم

تعیین ویتامین D سرم و ارتباط آن با چاقی مرکزی، اختلال در قند ناشتا و پرفشاری خون در زنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1391

زینت سالم *، محمود شیخ فتح الهی، امیر رهنما، فاطمه امین ، فرشته ایرانمنش مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: کمبود ویتامین D سرم ممکن است در بروز سندرم متابولیک نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه تعیین ویتامین D

تاثیر تمرین هوازی بر میزان گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی دارای اضافه وزن –چاق

سمیه بهارلو *، فرزانه تقیان ، مهدی هدایتی مجله پزشکی رازی زمینه و هدف: هدف، بررسی تاثیر تمرین هوازی برمیزان گلوکز، انسولین و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به کم کاری تیروئید تحت بالینی دارای اضافه وزن–چاق بود. روش 

The relationship of aerobic capacity, anaerobic peak power and experience to performance in HIT exercise

David Bellar, Andrew Hatchett, Lawrence W Judge, Morgan E Breaux, Lena Marcus Biol Sport 2015; 32(4):315-320 CrossFit is becoming increasingly popular as a method to increase fitness and as a competitive sport in both the Unites States and Europe. However,

تأثیر فعالیت استقامتی بر بیان ژن myh6 و تغییرات ساختاری و عملکردی بطن چپ

محمد فتحی مجله پزشکی قم زمینه و هدف: فعالیت استقامتی، موجب تجدید ساختار قلب می‌شود. همچنین ژن myh6  تحت تأثیر تجدید ساختار قلب قرار دارد. این مطالعه با هدف تعیین اثر فعالیت استقامتی بر بیان ژن myh6 قلب انجام شد.