قلب و عروق و تنفس

اثر هشت هفته تمرین همزمان هوازی- مقاومتی بر توان هوازی و ظرفیت عملکردی زنان جوان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دکتر حمید اراضی ، دکتر نادر سمامی، مریم دهقان ، عباس جعفری دانشگاه گیلان مجله پزشکی زنجان زمینه و هدف: با توجه به افزایش ناتوانی جسمانی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) و کمبود اطلاعات در زمینه‌ی تاثیر تمرینات

اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح رزیستین و آمادگی قلبی تنفسی زنان میانسال غیرفعال

مهرداد فتحی1 ؛ کیوان حجازی 2 ؛ مجتبی کیانی گل3 1-استادیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 2دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران 3کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران مجله پزشکی مشهد

اثر تغییرات پاراکسوناز-1، پراکسید هیدروژن و آدیپونکتین بر فشار خون سیستولی و دیاستولی مردان دارای فشار خون بالا؛ به دنبال 12 هفته فعالیت ورزشی هوازی شدت متوسط

بهروز بقایی *، معرفت سیاه کوهیان، مهدی حکیمی، لطفعلی بلبلی ، کیوان احمدی دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی مجله پزشکی شهر کرد زمینه و هدف: پاراکسوناز-1، آدیپونکتین و پراکسید هیدروژن از جمله شاخص هایی هستند که تحت تأثیر کم تحرکی

مقایسه اثرات 12 هفته تمرینات مقاومتی و استقامتی بر ANP، اندوتلین-1، آپلین و فشارخون در مردان میان‌سال با فشارخون بالا

مهدی حکیمی ، مریم علی محمدی، بهروز بقایی، معرفت سیاهکوهیان ، لطفعلی بلبلی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران مجله پزشکی ارومیه پیش‌زمینه و هدف: هدف از این پژوهش مقایسه بین اثرات 12 هفته تمرینات

تأثیر یک هفته مکمل‌سازی سیر بر شاخص‌های قلبی تنفسی مردان ورزشکار گرم مزاج

مهدی عالی زاده1 ؛ معرفت سیاه کوهیان 2 ؛ آیلار ایمانی3 1دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران 2استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه محقق

بررسی تغییرات پروتئین واکنش‌دهنده‌ی C، فیبرینوژن و نیمرخ چربی مردان سالمند بعد از هشت هفته تمرین هوازی

عبدالصالح زر, اسکندر رحیمی, محمد بیژن‌پور مجله پزشکی اصفهان مقدمه: افزایش عوامل خطرزای قلبی- عروقی، به عنوان شایع‌ترین عاملی در دوران سالمندی شناخته شده است که سبب بخش عمده‌ی بیماری‌های قلبی می‌شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره‌ی

تاثیر مکمل یاری ویتامین C در پیشگیری از فیبریلاسیون دهلیزی در بیماران تحت جراحی عروق کرونری

: جلال مولودی *1، سید‌علی کشاورز2، رضا پاکزاد3، ناصر صدقی4، ترانه صادقی5 ، فواد علیمرادی6 1- گروه تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران. 2- گروه تغذیه و رژیم‌درمانی، دانشکده تغذیه و علوم

تاثیر دوازده هفته فعالیت ورزشی هوازی بر سطح پلاسمایی آپلین-12 و فشارخون در زنان میانسال مبتلا به پرفشاری خون

مریم مختاری، دکتر فرهاد دریانوش ، دکتر محسن ثالثی ، دکتر مهدی محمدی دانشیار دانشگاه شیراز مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: از بافت چربی، آدیپوکین­های بسیاری ترشح می­شوند که از جمله می­توان به کمرین، ویسفاتین و آپلین

تاثیر تمرینات هوازی بر سطح سرمی آدیپولین و مقاومت به انسولین در مردان دارای اضافه وزن

رحمان سوری *، محمدرضا اسد، زهره براهویی جمار ، نجمه رضائیان دانشیار دانشگاه تهران مجله فیض سابقه و هدف: آدیپولین (CTRP12)، آدیپوسایتوکاین ضد التهابی مترشحه از بافت چربی است که در بهبود حساسیت انسولینی نقش دارد. هدف از این مطالعه،

تأثیر شش هفته تمرین ترکیبی بر سطوح پلاسمایی کمرین، آمیلوئید سرمی A، پروتئین واکنش‌گر – C و لیپیدهای پلاسما در مردان چاق

امیرحسین پازکی *، سیروس چوبینه ، علی اکبرنژاد کارشناسی ارشد تربیت بدنی، گروه فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تهران، تهران، ایران مجله پزشکی اراک زمینه و هدف: شواهد نشان می‌دهد که چاقی سبب التهاب مزمن می‌گردد. کمرین آدیپوکاین جدیدی است که با