قلب و عروق و تنفس

تأثیر یک جلسه فعالیت مقاومتی و هوازی بر ادراک درد و پاسخ های قلبی- عروقی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دکتر حمید اراضی *، مریم پهلوان زاده ، محمدرضا افخمی اردکانی گروه فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران مجله پزشکی اراک زمینه: بنا بر شواهد جدید ممکن است فعالیت ورزشی با توجه به نوع و شدت آن

تأثیر ۱۲ هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد (HIIT)‌ بر عملکرد ریوی، سطوح سرمی لپتین و نیم‌رخ لیپیدی در مردان چاق غیرفعال

بختیار ترتیبیان، حسام شریفی ، بهمن ابراهیمی ترکمانی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولو›ی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران مجله دانشور پزشکی مقدمه ‌و هدف: به‌نظر می‌رسد چاقی و درصد چربی بدن با مشکلات تنفسی همراه است؛ هرچند

اثر هشت هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح ای- سلکتین و پی- سلکتین در زنان چاق

الهام مرادقلی، دکتر محسن جعفری، دکتر مهرداد فتحی * ، کیوان حجازی استادیار مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: مولکول‌های سلکتین، مسئول آغاز چسبندگی لکوسیت‌ها به اندوتلیوم

تاثیر تمرینات تناوبی شدید و زنجبیل بر سازگاری‌های ساختاری و عملکردی قلبی

دکتر طوبی کاظمی، دکتر شیلا نایبی فر * ، دکتر محمد اسماعیل افضل پور دکتری فیزیولوژی ورزش دانشگاه سیستان و بلوچستان مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران مقدمه: در این مطالعه، تاثیر 10 هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف

تأثیر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زردچوبه بر شاخص التهابی قلبی- عروقی و ترکیب بدن در زنان غیرفعال

تکتم شادکام 1 ؛ پروانه نظرعلی2 ؛ ناهید بیژه3 1کارشناس‌ارشد،گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران 2دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران 3دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت

تأثیر تمرین استقامتی شنا بر سطح VEGF ریۀ موش‌های باردار در معرض مسمومیت کادمیوم

شادمهر میردار 1 ؛ سیدعیسی مهدی نیا2 ؛ طاهره بیانی2 1دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران 2کارشناس‌ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران نشریه علوم زیستی ورزشی هدف پژوهش حاضر،

تأثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید بر بیان ژن‌های PGC-1α وVEGF در عضلۀ قلبی رت‌های نر سالم

مریم شعبانی1 ؛ سیروس چوبینه 2 ؛ محمدرضا کردی3 ؛ مرجان افغان4 1مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد، البرز، ایران 2استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران،تهران، ایران 3دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران،ایران

تأثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید و مقاومتی دایره ای بر عملکرد تنفسی و ترکیب بدن دختران دارای اضافه وزن

اعظم بهراد1 ؛ رویا عسکری 2 ؛ محمدرضا حامدی نیا3 1.دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی،دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران 3استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی،

پایش آثار درازمدت مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژنیک روی برخی از شاخص های قلبی- عروقی اندام پروران پیشکسوت

هدی عبدی حمزه کلایی1 ؛ عباسعلی گائینی 2 ؛ محمدرضا کردی3 ؛ ولی اله دبیدی روشن4 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزش، پردیس بین المللی کیش، دانشگاه تهران،کیش، ایران 2استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مقایسه اثر دو نوع تمرین تداومی و تناوبی شدید بر عملکرد هوازی قایقرانان مرد نخبه

آسیه میرزا آقاجانی1 ؛ حسن علی خانی 2 ؛ زهرا حجتی3 ؛ علی قرائت4 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان 3استادیار گروه تربیت بدنی و