تغذیه

تأثير هشت هفته تمرين مقاومتی و مکمل چای سبز بر عوامل خطر زای قلبی- عروقی در مردان دارای اضافه وزن

هادی مرادی، سرکوت کلاهدوزی، فرهاد احمدی کانی گلزار، حسين عرب زاده قهيازی، فواد عسجدی ، خاطره رضوان مجله پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: در مورد تأثير ترکيب تمرين مقاومتی با مکمل چای سبز بر عوامل خطر زای قلبی- عروقی

بررسی تاثير عصاره چای سبز بر شاخص های آنتروپومتريک زنان دارای اضافه وزن شهر زاهدان

پروانه سارانی علی آبادی *، حامد سارانی ، منصور فاضلی رستم پور ، سودابه اعتمادی ، علی رضا داشی پور ، افسانه سرابندی ، حسنيه حسينی علوم پزشکی سبزوار زمينه و هدف : شيوع چاقی در جهان با سرعتی تهديد

تأثير مصرف حاد کافئين بر پاسخ اکسايشی مردان واليباليست متعاقب يک جلسه فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز

علی ضرغامی خامنه*، افشار جعفری ، ابراهيم اختری شجاعی مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشیپژوهش حاضر به‌منظور تعيين تأثير مصرف حاد کافئين بر شاخص‌های فشار اکسايشی مردان واليباليست پس از يک جلسه فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز انجام شد. 20 مرد واليباليست

تأثير مصرف اسيد چرب امگا-3 به همراه تمرينات مقاومتی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی در زنان سالمند سالم

هديه محمدپور*، محمد فرامرزی ، نادر رهنما مجله علمی و پژوهشی فیزیولوژی ورزشی هدف اين تحقيق مطالعه اثر 8 هفته مصرف مکمل اسيد چرب امگا-3 به همراه تمرينات مقاومتی بر قدرت، استقامت هوازی و ترکيبات بدنی زنان سالمند سالم بود.

اثر مصرف عصاره گياهی آتلانتيکا پيستاسيا و فعاليت ورزشی بر تعادل اکسيدانتی و آنتی اکسيدانی سطوح بافت کبد در موش های صحرايی

پروين فرزانگی *، عباس قنبری نياکی2، عباس محسنی3 ، مرضيه حقايقی3 استاديار گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری ايران ، parvin.farzanegi@gmail .com 2- بابلسر، ايران 3- ساری ايران تازه های علوم کاربردی در ورزش

اثر جداگانه و همزمان یک دوره‌ی تمرین شنا و مصرف مکمل کورستین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

اکبر حاجی‌زاده مقدم, حسین میرکریم‌پور, محمد حسین علیزاده, محمدرضا کردی, محمد فلاح محمدی پزشکی اصفهان مقدمه: استئوآرتریت (OA یا Osteoarthritis) یکی از شایع‌ترین اختلالات عضلانی- اسکلتی است که می‌تواند به درد مزمن و ناتوانی شدید بیمار منجر شود و پیش‌بینی

تاثیرات چهار هفته تمرینات استقامتی شدید همراه با مصرف مکمل کوآنزیم Q10 بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در موش‌های ماده اسپراگوداولی

مهدی مدیر؛ 2فرهاد دریانوش ؛ 3نادر تنیده؛ 4مهدی محمدی؛ 5هنگامه فیروزمند 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران 2استادیار بخش تربیت بدنی و علوم ورزشی/ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران 3استادیار مرکز

اثر عصاره‌ی آبی الکلی برگ کرفس بر سطح سرمی هورمون‌های LH، FSH و تستوسترون در موش صحرايی نر

مريم قاسمی برون *، دکتر مهری غفوريان بروجردنيا، دکتر اکرم آهنگر پور ، وسام کوتی ، زهرا حسن‌زاده نوحی ، مصيب نوری احمدآبادی مجله پزشکی زنجان زمينه و هدف: گياه کرفس متعلق به خانواده چتريان دارای مصارف غذايی و دارويی

for admin 3

با سلام. شما به درگاه پرداخت الکترونیکی بانک ملت هدایت خواهید شد و قادر به واریز مبلغ و دانلود مقالات خواهید بود.  

اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مکمل کراتین بر قدرت فلکشن عضلۀ دوسر بازوی دانشجویان دختر

معصومه سیف؛ 2محمد علی سمواتی شریف ؛ 3علیرضا خادمی 1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 2استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا همدان 3کارشناس ارشد گروه تربیت بدنی و