تغذیه

تعديل سطوح سرمی TNF-α متعاقب مصرف کافئين در پاسخ به يک وهله فعاليت مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری، علی ضرغامی خامنه* ، ابراهيم اختری شجاعی مجله دانشور پزشکی مقدمه و هدف: به‌تازگی، نتايج برخی داده‌های علمی، تأثيرهای مثبت ترکيب‌های کافئينی را بر تعديل علايم التهابی گزارش‌کرده‌اند؛ لذا هدف از پژوهش حاضر، تعيين تأثير مصرف حاد مقادير

نقش الگوی غذایی برهایپرگلایسمی ومقاومت به انسولین: یک مرور سیستماتیک

زهرا مقصودی, لیلا آزادبخت مجله تحقیقات نظام سلامت مقدمه : مطالعه حاضر به منظور بررسی سیستماتیک الگوهای غذایی غربی و تأثیر آن‌ها در بروز مقاومت به انسولین و نوع دوم بیماری دیابت ملیتوس می‌باشد. روش ها: این بررسی با مرور

رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی و ميزان کلسيم مصرفی روزانه با شاخص‌های منتخب تن سنجی و ميزان تراکم استخوان در زنان يائسه مراجعه کننده به مرکز تراکم استخوان شهر رشت

مريم يهلوان‌زاده *، دکتر فرهاد رحمانی‌نيا ، دکتر رامين شعبانی مجله پزشکی زنجان چکيده زمينه و هدف: اين مطالعه به بررسی رابطه‌ی بين ميزان فعاليت بدنی و ميزان کلسيم مصرفی روزانه با شاخص‌های منتخب تن سنجی وميزان تراکم استخوان در

بررسی اثرات قره قاط بر سطح ليپيد پروفايل در بيماران مبتلا به هايپر ليپيدمی خفيف: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

مصطفی حکيمی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان مجله علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: هايپر ليپيدمی يا افزايش چربی خون، به عنوان يک ريسک فاکتور مستقل و قابل اصلاح در بيماری

نقش ميوه زغال اخته بر سطح قند خون و هموگلوبين گليکوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

عبداله گرجی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، مصطفی قناديان، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: بيماری ديابت يکی

مقايسه تاثير 12 هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم بر سطوح آنزيم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غيرالکلی

لعيا اسلامی، فرهاد رحمانی نيا ، بابک نخستين روحی* مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف مقايسه آثار 12 هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم برسطوح آنزيم‌های کبدی بيماران مبتلا به کبد چرب غير الکلی به عمل آمد. بيست

ترکيب ويتامين E و تمرين شديد بر استرس اکسيداتيو بيضه و اسپرماتوژنز در موش‌های نر

عباس صارمی*، سعيد چنگيزی آشتيانی ، ابولفضل کلانتری مجله فیزیولوژی ورزشی هدف مطالعه حاضر ارزيابی اثر مکمل سازی ويتامين E بر مارکرهای استرس اکسيداتيو بيضه و اسپرماتوژنز حين 8 هفته تمرين شديد در موش‌های نر بود. سی سر موش (سن:

تأثير مکمل اسيد چرب امگا 3 بر سندرم متابوليک در سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک: کارآزمايی بالينی دوسو کور

محمد جعفر محمودی1، سودابه اعلاتاب2، فرشاد شريفی2، فرهنگ درخشان2 ، حسين فخرزاده* 1- 1- بخش قلب بيمارستان امير اعلم 2- 2- مرکز تحقيقات سلامت سالمندان، پژوهشکده علوم جمعيتی غدد مجله دیابت و متابولیسم مقدمه: سندرم متابوليک شامل مجموعه‌ای از اختلالاتی

بررسی اثر کمبوچای تهيه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفايل ليپيدی موش‌های صحرايی ديابتی

لطيفه رسولی، حسن فلاح‌حسينی ، سيد‌احمد حسينی* استاديار گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مجله گیاهان دارویی مقدمه: ديابت، بيماری مزمن و پيشرونده‌ای است که اختلالات چربی يکی از مشکلات متداول در اين بيماری

اثر مکمل زعفران بر فعاليت آنزيم‌های آنتی‌اکسيدانی طی يک جلسه فعاليت برون‌گرا در مردان فعال

مسلم ورمزيار ، محمدعلی آذربايجانی* دانشيار دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مجله گیاهان دارویی مقدمه: فعاليت بدنی و ورزش به علت افزايش روند اکسيداسيون سلولی موجب توليد راديکال‌های آزاد و افزايشROS (گونه‌های