تغذیه

اثر تمرین با شدت متوسط، به تنهایی و همراه با مصرف گلوکزامین بر استئوآرتریت زانوی موش صحرایی

1محمد فلاح محمدی؛ 2ضیاء فلاح محمدی؛ 3سید حسین میرکریم پور 1دانشگاه گیلان 2دانشگاه مازندران 3دانشگاه تهران پژوهش نامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی زمینه و هدف: استئوآرتریت، شایع­ترین نوع آرتریت بوده و یکی از10 دلیل اصلی معلولیت در دنیا به شمار می­رود.

بررسی تأثير مکمل‌گيری امگا 3 همراه با يک دوره تمرينات منتخب هوازی بر آنزيم‌های کبدی (AST-ALT) در دختران دانشجوی فعال

هنگامه مسعود سينکی، دکتر پروانه نظرعلی ، دکتر پريچهر حناچی مجله پزشکی هرمزگان مقدمه: آنزيم‌های کبدی جزء پارامترهای بيوشيميايی کلينيکی عملکرد کبدی در تمرينات ماهيچه‌ای بوده و آنزيم‌های (Aspartate Amino Transferase) AST و (Alanine Amino Transferase) ALT شاخص صدمه کبدی

اثر تمرين هوازي به همراه مكمل سازي با امگا 3 بر پاسخ‌هاي التهابي در بيماران ديابتي نوع دو

مؤلفان: عباس صارمي، نادر شوندي، خالد محمدپور پایش مصرف اسيدهاي چرب امگا 3 مي‌تواند پاسخ التهابي را در بيماران ديابتي تغيير داده و كه ممكن است مزاياي تمرين ورزشي را زياد نمايد. هدف اين مطالعه تعيين اثرات 8 هفته تمرين

اثرات ناشی از سوء مصرف استروئيدهای آنابوليک– آندروژنيک بر ميزان آنزيم‌های کبدی و آلبومين خون ورزشکاران رشته پرورش اندام

امير رشيدلمير، محسن دهباشی ، بهاره کتابدار استاديار گروه بيوشيمی ورزش دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال امروزه علی رغم تدابير مختلف جهانی جهت پيشگيری از مصرف داروهای استروئيدی،شاهد مصرف روز افزون

اثرات دو نوع شکلات معمولی و انرژی زا طی يک جلسه فعاليت ورزشی بی‌هوازی بر برخی آنزيم‌های کبد و فشار خون

دکتر امير رشيدلمير، بهاره کتابدار ، مرتضی مطهری نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال امروزه ورزشکاران بيش از هر زمانی به مصرف مکملهای انرژی زا تمايل نشان می دهند، لذا پژوهش حاضر با هدف مقايسه اثرات دو نوع شکلات معمولی

تاثيرتمرينات هوازی فزاينده برغلظت هورمون لپتين، انسولين، کورتيزول و تستوسترون در مردان چاق غير فعال

دکتر داود خورشيدی، دکتر کمال عزيزبيگی* ، دکتر بهرام عابدی مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان زمينه و هدف: تغييرات محور هيپوتالاموس- هيپوفيز- آدرنال و نيز هورمون لپتين نقش مهمی در توسعه چاقی دارد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثير تمرينات

بررسی تاثير مکمل روغن ماهی بر کيفيت زندگی در زنان ميان سال يائسه

راضيه مقدم*، فاطمه رستم خانی ، سيده سوسن رئوفی کلاچايه مجله طب مکمل مقدمه: ميان سالی کيفيت زندگی را تحت تاثير قرار می دهد. گرگرفتگی شکايت اصلی اين دوره سنی می باشد. اين حالت مي‏تواند احساس خوب و سالم بودن

Effects of Regular Aerobic Exercise Combined with Milk Consumption on Angiotensin II, ACE and AT1 levels in Obese Prepubertal Boys

 Parvin Farzanegi; Mohammadali Azarbaijani; Kasra Manouchehri Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: This study aimed to investigate the effects of eight weeks of regular aerobic exercise combined with milk consumption on angiotensin II, ACE and AT1 levels in

Effects of 6 Weeks of Aerobic Training and Fenugreek Extract Administration on Plasma Apo A-I of Female Patients with Type 2 Diabetes

 Vahideh Ghorani; Amir Rashidlamir; Parvin Farzanegi Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: Fenugreek, as an herbal plant, can significantly increase Apo A-I, an important factor in preventing cardio vascular diseases among diabetic patients, which is a major cause

Effects of Caffeine Ingestions Concomitant to Incremental Running Test on Lipid Peroxidation and Enzymatic Antioxidant in Active Men

 Yaser Alavi; Shadmehr Mirdar; Mohamad Rostamani Iranian Journal of Health and Physical activity Purpose: The aim of the current research was to assess effects of caffeine (5 and 9 mg.kg -1 ) ingestions concomitant to incremental running test on malondialdehyde