تغذیه

نقش ميوه زغال اخته بر سطح قند خون و هموگلوبين گليکوزيله در بيماران مبتلا به ديابت نوع 2: يک کارآزمايی بالينی تصادفی سازی شده

عبداله گرجی، رسول سلطانی، مهتاب کشوری، مصطفی قناديان، صديقه عسگری ، نضال صراف زادگان استاد مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد زمينه و هدف: بيماری ديابت يکی

مقايسه تاثير 12 هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم بر سطوح آنزيم‌های کبدی مبتلا به کبد چرب غيرالکلی

لعيا اسلامی، فرهاد رحمانی نيا ، بابک نخستين روحی* مجله فیزیولوژی ورزشی پژوهش حاضر با هدف مقايسه آثار 12 هفته مصرف ويتامينE و فعاليت بدنی منظم برسطوح آنزيم‌های کبدی بيماران مبتلا به کبد چرب غير الکلی به عمل آمد. بيست

ترکيب ويتامين E و تمرين شديد بر استرس اکسيداتيو بيضه و اسپرماتوژنز در موش‌های نر

عباس صارمی*، سعيد چنگيزی آشتيانی ، ابولفضل کلانتری مجله فیزیولوژی ورزشی هدف مطالعه حاضر ارزيابی اثر مکمل سازی ويتامين E بر مارکرهای استرس اکسيداتيو بيضه و اسپرماتوژنز حين 8 هفته تمرين شديد در موش‌های نر بود. سی سر موش (سن:

تأثير مکمل اسيد چرب امگا 3 بر سندرم متابوليک در سالمندان ساکن آسايشگاه کهريزک: کارآزمايی بالينی دوسو کور

محمد جعفر محمودی1، سودابه اعلاتاب2، فرشاد شريفی2، فرهنگ درخشان2 ، حسين فخرزاده* 1- 1- بخش قلب بيمارستان امير اعلم 2- 2- مرکز تحقيقات سلامت سالمندان، پژوهشکده علوم جمعيتی غدد مجله دیابت و متابولیسم مقدمه: سندرم متابوليک شامل مجموعه‌ای از اختلالاتی

بررسی اثر کمبوچای تهيه شده از چای سبز بر روی سطح گلوکز و پروفايل ليپيدی موش‌های صحرايی ديابتی

لطيفه رسولی، حسن فلاح‌حسينی ، سيد‌احمد حسينی* استاديار گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز مجله گیاهان دارویی مقدمه: ديابت، بيماری مزمن و پيشرونده‌ای است که اختلالات چربی يکی از مشکلات متداول در اين بيماری

اثر مکمل زعفران بر فعاليت آنزيم‌های آنتی‌اکسيدانی طی يک جلسه فعاليت برون‌گرا در مردان فعال

مسلم ورمزيار ، محمدعلی آذربايجانی* دانشيار دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مجله گیاهان دارویی مقدمه: فعاليت بدنی و ورزش به علت افزايش روند اکسيداسيون سلولی موجب توليد راديکال‌های آزاد و افزايشROS (گونه‌های

تاثیر مصرف کوتاه مدت بی کربنات سدیم بر توان بی هوازی و شاخص های الکتروفیزیولوژیکی عضله در زنان ورزشکار

1 زهرا احمدی* ؛ 2 فهیمه اسفرجانی؛ 3 شهرام لنجان نژادیان 1کارشناس ارشد فیزیولوژی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان 2استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه اصفهان 3استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان مجله المپیک

تاثیر شش هفته دریافت مکمل کوانزیم Q10 بر استقامت هوازی، توان بیشینه، توان حداقل، توان متوسط و شاخص خستگی بازیکنان فوتبال

ایمان محسنی ؛ 2عباسعلی گائینی 1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش دانشگاه پیام نور (مرکز تهران)، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران 2استاد دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، تهران، ایران مجله علوم غذایی و

اثر عصاره برگ گياه کرفس بر سطح سرمی هورمون های تيروئيدی در موش صحرايی نر

وسام کوتی، اکرم آهنگرپور، مريم قاسمی برون، سحر صادق نژادی، زهرا عباسی، زيبا شانکی، زهرا حسن زاده نوحی ، مجيد اسدی سامانی مجله پزشکی بابل سابقه و هدف: کرفس گياه دارويی با خاصيت آنتی اکسيدانی و غنی از فلاونوئيد مي

تأثير مقادير مختلف کافئين بر پاسخ التهابی حاد مردان واليباليست متعاقب يک جلسه تمرين مقاومتی وامانده‌ساز

افشار جعفری*، علی ضرغامی خامنه2 ، ابراهيم اختری شجاعی3 گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز 2- گروه فيزيولوژی ورزشی، دانشکده تربيت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبريز 3- گروه فيزيولوژی ورزشی، مرکز تحقيقات سل و